Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu ETZT

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu ETZT

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu ETZT (European Mobility Week) to kampania zainicjowana przez Komisję Europejską w 2002 roku, odbywająca się corocznie w dniach od 16 do 22 września.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu ETZT

Celem kampanii jest zachęcenie mieszkańców miast do zmiany niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń i wybrania alternatywnych, ekologicznych form mobilności takich jak: środki transportu zbiorowego, rower, ruch pieszy, carpooling, carsharing, oraz transport multimodalny czyli łączenie różnych gałęzi transportu.

Akcja ma obecnie zasięg ogólnoświatowy, oprócz podmiotów z Europy, swój udział zarejestrowały miasta m.in. z Japonii, Argentyny czy Korei Południowej.

Przez cały Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu władze samorządowe oraz inne zaangażowane podmioty w szczególny sposób starają się zachęcić mieszkańców do zmiany niekorzystnych dla zdrowia i środowiska przyzwyczajeń transportowych. W ramach kampanii przygotowują szereg atrakcji: wystawy, konkursy z nagrodami, happeningi. Punktem kulminacyjnym jest obchodzony co roku 22 września Europejski Dzień bez Samochodu, podczas którego tradycyjnie wyłączony z ruchu zostaje fragment infrastruktury drogowej danego miasta.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu ETZT
Edgar / Oficjalna maskotka kampanii / CC0

Na obszarach miejskich mamy do wyboru wiele opcji mobilności, zarówno niezmotoryzowanych, jak i zmotoryzowanych, które mogą być współdzielone, publiczne lub indywidualne, tradycyjne lub nowe. Obejmują one ruch pieszy i rowerowy, transport publiczny (tzn. autobus, tramwaj, metro i pociąg) oraz wiele innych wariantów, takich jak wypożyczalnie rowerów, taksówki, wstępnie zarezerwowane wahadłowe autobusy lub carpooling. W tym kontekście multimodalność obejmuje wiele potencjalnych kombinacji środków transportu, które mogą być wykorzystane do poruszania się po mieście. Podróże miejskie są zazwyczaj krótsze w porównaniu z podróżami międzymiastowymi, a transport multimodalny opisuje również wykorzystanie różnych środków transportu w różnych podróżach w ciągu tygodnia. W przypadku krótszych podróży można wybrać spacer i/lub jazdę na rowerze, natomiast w przypadku dłuższych podróży można skorzystać z jazdy autobusem lub pociągiem.

Juan Caballero, Europejski Sekretariat kampanii

Polskie miasta biorą udział w kampanii od samego początku istnienia kampanii. Za koordynację ETZT w Polsce odpowiada Departament Strategii Transportu Ministerstwa Infrastruktury.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą przyłączyć się do kampanii oraz rejestrować organizowane wydarzenia poprzez stronę: registration.mobilityweek.eu

Inne podmioty, takie jak firmy, szkoły, uczelnie, fundacje czy organizacje pozarządowe mogą przyłączyć się do ETZT rejestrując (rejestracja jest możliwa do końca września każdego roku) swoje działania na stronie: mobility-action.mobilityweek.eu

oficjalna strona kampanii: mobilityweek.eu

Hasła przewodnie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu

Kampania Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu co roku odbywa się pod innym hasłem.

2005 rok – Do pracy bez samochodu
2006 rok – Ty też masz wpływ na zmiany klimatu
2007 rok – Ulice dla ludzi
2008 rok – Czyste powietrze dla wszystkich
2009 rok – Popraw klimat swojego miasta
2010 rok – Podróżuj mądrzej, żyj lepiej
2011 rok – Wybierz wygodną alternatywę! Nie warto zamykać się w samochodzie
2012 rok – Zostań ekojeźdźcem! Oszczędź na paliwie 1000 zł rocznie!
2013 rok – Czyste powietrze? Ruch należy do Ciebie, Czyste powietrze – teraz twój ruch
2014 rok – Nasze ulice, nasz wybór
2015 rok – Wybierz. Zmień. Połącz
2016 rok – Inteligentny i zrównoważony transport – inwestycją dla Europy, Inteligentny transport. Silna gospodarka
2017 rok – Mobilność czysta, współdzielona i inteligentna
2018 rok – Multimodalność – Przesiadaj się i jedź
2019 rok – Bezpieczny ruch pieszy i rowerowy – Chodź z nami
2020 rok – Zeroemisyjna mobilność dla każdego

Typy aktywności w czasie trwania kampanii ETZT

Kampania Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu skupia się głównie na:

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu ETZT
Pixabay / @ Shutterbug75
  • zachęceniu jak największej liczby osób do używania alternatywnych form transportu (komunikacja publiczna, piesza lub rowerowa)
  • zwiększeniu świadomości oraz informowaniu o negatywnych konsekwencjach tradycyjnego transportu spalinowego
  • stworzeniu miasta bardziej przyjaznego mieszkańcom

Samorządy lokalne mogą wziąć udział w kampanii poprzez organizacje jednego, dwóch lub trzech typów aktywności.

Tydzień Działań

Organizacja wydarzeń w tygodniu od 16 do 22 września
z uwzględnieniem tematu przewodniego obowiązującego w danym roku.

Dzień Bez Samochodu

Świętowanie Dnia Bez Samochodu, najlepiej 22 września, poprzez wydzielenie jednego lub kilku obszarów zarezerwowanych dla pieszych, rowerzystów i transportu publicznego na co najmniej jeden cały dzień. W Polsce samorządy zwykle praktykują prowadzanie na ten dzień bezpłatnej komunikacji miejskiej oraz organizację wydarzeń towarzyszących.

Działania Trwałe – Katalog Działań Trwałych

Wdrożenie co najmniej jednego nowego działania trwałego, które przyczyni się do odejścia od samochodu prywatnego na rzecz zorganizowanego środka transportu. Działania realizowane w ciągu ostatnich 12 miesięcy są również kwalifikowane pod warunkiem, że będą promowane w tygodniu od 16 do 22 września

Nowa lub zmodernizowana infrastruktura rowerowa

Pixabay / @ MichaelGaida

• nowa lub zmodernizowana sieć ścieżek rowerowych – budowa, przedłużenie, poszerzenie, modernizacja, oznakowanie ścieżek rowerowych, itd.
• rozwój miejskiego/gminnego systemu wypożyczania lub współdzielenia rowerów
• rozwój innej infrastruktury rowerowej – parkingi, wiaty, schowki, stojaki, itd.

Rozwój ruchu pieszego

• utworzenie lub powiększenie stref dla pieszych, deptaków
• rozwój infrastruktury – nowe mosty dla pieszych, chodniki, przejścia dla pieszych, itd.
• utworzenie lub przedłużenie szlaków dla pieszych

Transport publiczny

• rozwój i usprawnienie sieci transportu publicznego – utworzenie pasów dla środków transportu zbiorowego, nowe przystanki, linie, itd.
• rozwój i usprawnienie publicznych usług transportowych – skrócenie czasów przejazdu, większa częstotliwość kursowania, itd.
• zakup ekologicznych środków transportu
• zakup nowych technologii usprawniających transport publiczny
• wprowadzenie zintegrowanych usług dla różnych środków transportu
• rozwój usług transportowych dostępnych dla wszystkich

Uspokojenie ruchu i wyznaczenie stref ograniczonego ruchu

Pixabay / @ B_Me

• programy ograniczenia prędkości w pobliżu placówek edukacyjnych
• ograniczenie liczby parkingów i przeznaczenie przestrzeni na inne cele
• tworzenie parkingów „parkuj&jedź”
• nowe zasady dotyczące ruchu w mieście/gminie i parkowania
• stworzenie nowych stref ograniczonego ruchu

Dostępność

• wprowadzenie oznakowań dla osób niewidomych
• tworzenie podjazdów dla osób poruszających się na wózkach
• obniżanie krawężników
• poszerzanie chodników
• wyposażenie sygnalizacji świetlnej w sygnały dźwiękowe
• usuwanie barier architektonicznych
• przygotowanie planów zwiększania dostępności
• tworzenie usprawnień dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się

Nowe formy użytkowania i współdzielenia samochodów

• wprowadzenie internetowej platformy współdzielenia samochodów: carsharing, carpooling
• odpowiedzialne korzystanie z samochodu – edukacja w zakresie ekojazdy, czyli ekologicznych porad dla kierowców, itd.
• używanie ekologicznych pojazdów

Dystrybucja towarów

• nowe zasady dystrybucji towarów w mieście/gminie
• używanie ekologicznych pojazdów
• tworzenie współpracy różnych podmiotów w celu optymalizacji dostaw towarów w ramach miasta/gminy

Zarządzanie transportem

• opracowanie planów podróży dla pracowników
• opracowanie planów podróży dla uczniów
• utworzenie centrów mobilności i internetowych informatorów -np. dotyczących planowania podróży
• prowadzenie działań edukacyjnych/kampanii społecznych
• przygotowanie materiałów edukacyjnych
• opracowanie planów podróży/mobilności w porozumieniu z interesariuszami
• zachęty dla przedsiębiorców
• stałe ograniczenie wjazdu do centrum miejscowości
• stworzenie niezawodnego systemu transportu publicznego, ułatwiającego dostęp do dzielnic/stref biznesowych, przemysłowych i innych
• stworzenie systemu bus-pasów i szlaków pieszych
• zakup sprzętu i budowa stacji pomiaru jakości powietrza w miastach/gminach
• dialog ze społeczeństwem i badanie opinii publicznej

Pixabay / @ Free-Photos

Nagrody w ramach kampanii Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu

Komisja Europejska przyznaje co roku nagrody za najlepszą kampanię, dla miast poniżej i powyżej 50 000 mieszkańców. Komisja Europejska przyznaje też nagrody za najlepszy Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

Laureaci nagród, wybrani przez niezależny zespół ekspertów, otrzymują trzyminutowe wideo w języku angielskim i ojczystym, podkreślające ich osiągnięcia. Ponadto zwycięskie gminy i finaliści są promowani za pośrednictwem kanałów kampanii.

W Polsce od 2018 roku przyznawane są Nagrody Ministra Infrastruktury w polskiej kampanii Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Nagrody mają charakter honorowy i są przyznawane w 4 kategoriach konkursowych:

  • nagroda ETZT za najlepszą kampanię lokalną – dla dużego miasta/gminy (powyżej 50 000)
  • nagroda ETZT za najlepszą kampanię lokalną – dla małego miasta/gminy (poniżej 50 000 mieszkańców)
  • nagroda ETZT za najbardziej innowacyjne działanie, aktywność – dla miasta, gminy, grupy ludzi, organizacji pozarządowej, partnera społecznego, instytucji badawczej/dydaktycznej, władzy lokalnej/krajowej, instytucji publicznej, przedsiębiorstwa publicznego/prywatnego
  • wyróżnienie ETZT dla najbardziej aktywnego województwa

źródło: wikipedia.pl, mobilityweek.eu,

Przydatne informacje

Ekoprognoza

Ekoprognoza
Prognoza pogody na świecie, pogoda kosmiczna. Interaktywne mapy zagrożeń podtopieniami wybrzeż. Prognoza zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby, środowiska dla obszaru Polski, Europy, Świata. Alarmy smogowe, wyniki on-line jakości powietrza dla polskich miast i województw.

Kalendarz ekologiczny

Kalendarz ekologiczny
Kalendarz ekologiczny obejmie popularne dni związane z ekologią, ochroną środowiska, oraz otaczającego nas środowiska naturalnego. Ekokalendarz ma za zadanie wyjaśnić znaczenie poszczególnych świąt.

Kalendarium wydarzeń ekologicznych

Kalendarium wydarzeń ekologicznych
Co? Gdzie? Kiedy? czyli wszystkie ekologiczne wydarzenia zebrane w jednym miejscu. Zobacz kalendarium wydarzeń ekologicznych i już teraz zapisz się na wybrane targi ekologiczne, spotkania, wydarzenia, prelekcje i webinary.

Wiedza ekologiczna

Wiedza ekologiczna
Encyklopedia ekologiczna, linki do haseł, świąt, wydarzeń ekologicznych, EkoPrognoza. Przegląd katastrof ekologicznych. Informacje dotyczące instytucji, ministerstw, fundacji, stowarzyszeń, organizacji zajmujących się ochroną środowiska i przyrody.

Przydatne informacje

Transport ekologiczny

Podstawowe informacje na temat transportu
Transport to w prostych słowach przemieszczanie ludzi, ładunków w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków transportu. Transport należy do sektorów gospodarki o najbardziej szkodliwym wpływie na środowisko naturalne i zdrowie.

Ekojazda (ecodriving) czyli podstawowe zasady jazdy ekonomicznej
Ekojazda to ekonomiczna i ekologiczna technika jazdy samochodem, odpowiednia taktyka poruszania się na drodze, korzystna dla portfela i środowiska naturalnego. Kierowca ma możliwość znacznie obniżyć zużycie paliwa, zmniejszyć zużycie podzespołów samochodu, dba o środowisko poprzez ograniczenie emisji CO2 i hałasu.

Ekojazda ecodriving
Ekonomiczna eksploatacja samochodu

Ekonomiczna eksploatacja samochodu
Odpowiednia technika jazdy to podstawowa zasada jazdy ekonomicznej czyli ecodrivingu. Jednak świadomy kierowca dba także o prawidłową eksploatację samochodu, co przekłada się na korzyści dla bezpieczeństwa, kieszeni, oraz środowiska.

Kilka prostych sposobów na oszczędzanie paliwa

Kilka prostych sposobów na oszczędzanie paliwa
Jak zmniejszyć zużycie paliwa czyli kilka prostych sposobów na oszczędzanie paliwa m.in. zasada zwolnij i jedź, dostosowanie prędkość poruszania się samochodem do tzw. zielonej fali, optymalne, ekonomiczne tempo jazdy samochodem.

Samochody zero i niskoemisyjne

Samochody zero i niskoemisyjne
Przed zakupem samochodu każdy kierowca powinien zastanowić się nad rodzajem napędu. Powinien być on dopasowany do warunków w jakich najczęściej użytkujemy auto. Ma to realny wpływ na nasze wydatki i w dalszej perspektywie pomaga chronić środowisko naturalne.

Carsharing
Carsharing to zorganizowane, współdzielone użytkowanie samochodów osobowych. Użytkownicy systemu carsharing mają dostęp do samochodu, bez konieczności jego posiadania, opłat za naprawę, ubezpieczenie, czy sprzątanie samochodu. Carsharing stanowi uzupełnienie dostępnej komunikacji zbiorowej.

Carsharing


Carpooling to system wspólnych, zorganizowanych przejazdów jednym samochodem. Polega na zwiększaniu liczby pasażerów w czasie przejazdu samochodem, poprzez kojarzenie osób dojeżdżających do danego miejsca na tych samych trasach.

Etykieta energetyczna dla opon samochodowych

Etykieta energetyczna dla opon samochodowych
Wzór i zasady etykietowania opon określone unijnym rozporządzeniem. Zasady wprowadzane przez Unię Europejską, nakazują producentom obowiązkowe etykietowanie opon. Oznaczenia odpowiednio kategoryzują opony, określają ich wpływ na wydajność paliwową, bezpieczeństwo, oraz poziom generowanego hałasu.

Przydatne informacje

Ekoprognoza

Ekoprognoza
Prognoza pogody na świecie, pogoda kosmiczna. Interaktywne mapy zagrożeń podtopieniami wybrzeż. Prognoza zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby, środowiska dla obszaru Polski, Europy, Świata. Alarmy smogowe, wyniki on-line jakości powietrza dla polskich miast i województw.

Kalendarz ekologiczny

Kalendarz ekologiczny
Kalendarz ekologiczny obejmie popularne dni związane z ekologią, ochroną środowiska, oraz otaczającego nas środowiska naturalnego. Ekokalendarz ma za zadanie wyjaśnić znaczenie poszczególnych świąt.

Kalendarium wydarzeń ekologicznych

Kalendarium wydarzeń ekologicznych
Co? Gdzie? Kiedy? czyli wszystkie ekologiczne wydarzenia zebrane w jednym miejscu. Zobacz kalendarium wydarzeń ekologicznych i już teraz zapisz się na wybrane targi ekologiczne, spotkania, wydarzenia, prelekcje i webinary.

Wiedza ekologiczna

Wiedza ekologiczna
Encyklopedia ekologiczna, linki do haseł, świąt, wydarzeń ekologicznych, EkoPrognoza. Przegląd katastrof ekologicznych. Informacje dotyczące instytucji, ministerstw, fundacji, stowarzyszeń, organizacji zajmujących się ochroną środowiska i przyrody.

Scroll to Top