Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu - wlaczoszczedzanie.plŚwiatowy Dzień Sprawiedliwego Handlu (z ang. WFTDay lub World Fair Trade Day) został ustanowiony w celu promowania idei odpowiedzialnych zakupów w procesie produkcji, sprzedaży pożywienia oraz innych dóbr w skali globalnej. Obecnie odbywa się co roku w drugą sobotę maja. Świętowany jest na całym świecie i przybiera różnorodne formy.

Celem Sprawiedliwego Handlu jest zbudowanie trwałych, bezpośrednich relacji pomiędzy producentami w krajach biednych, a konsumentami, którzy korzystają z wytworzonych produktów, a mieszkają w bogatszych częściach globu.