Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej

Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej

Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej (International Day for the Preservation of the Ozone Layer) to coroczne święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ obchodzone 16 września.

Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej

19 grudnia 1994 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ustaliło dzień 16 września Międzynarodowym Dniem Ochrony Warstwy Ozonowej (rezolucja 49/114) dla upamiętnienia rocznicy podpisania Protokołu Montrealskiego (1987 rok), mającego na celu ograniczenie w skali światowej emisji freonów i halonów, niszczących warstwę ozonową. Polska przystąpiła do Konwencji w 1990 roku.
Do prowadzenia systematycznych pomiarów zawartości ozonu w atmosferze oraz pomiarów promieniowania ultrafioletowego Słońca zobowiązuje nas także Konwencja Wiedeńska.

Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Warstwy Ozonowej mają na celu propagowanie działań służących realizacji celów Protokołu i jego aneksów w sprawie ochrony warstwy ozonowej.

Warstwa ozonowa to warstwa atmosfery ziemskiej o największej koncentracji ozonu atmosferycznego, położona na wysokości 15-50 km nad powierzchnią Ziemi. Stanowiąca cienką powłokę gazową warstwa ozonowa chroni Ziemię przed nadmiernym działaniem szkodliwego promieniowania ultrafioletowego stale wysyłanego przez Słońce. Dzięki temu pomaga zachować życie na naszej planecie.

Gdy pojawiają się dziury w warstwie ozonowej ludzie i zwierzęta narażeni są na nadmierną ekspozycją na promieniowanie ultrafioletowe, które ma negatywny wpływ na zdrowie człowieka i cały ekosystem.

Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej ma na celu przypominanie społeczności międzynarodowej o ciągle istniejącym zagrożeniu związanym z ubytkiem warstwy ozonowej.

Historia ustanowienia Międzynarodowego Dnia Ochrony Warstwy Ozonowej

Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej
Pixabay / @ Clker-Free-Vector-Images

Zjawisko rozpadu freonów i ich destrukcyjnego wpływu na warstwę ozonową zauważono już w 1971 roku jednak substancje te, wykorzystywane m.in. przy produkcji sprzętu AGD (lodówki), w dezodorantach, przy produkcji lakierów, w przemyśle kosmetycznym i medycynie, ze względu na swoją niską cenę nie zostały wtedy wycofane.

Przełomem okazał się 1982 rok, kiedy to podczas badań prowadzonych nad Antarktydą odkryto, iż większa część znajdującej się tam ozonosfery zniknęła. W 1987 roku warstwa ta była już o połowę mniejsza niż w 1982, a w 1989 zniknęło prawie 95% początkowej ilości ozonu w powietrzu.

W celu zwrócenia uwagi na problem zjawiska ubytku ozonu w ozonosferze w dniu 16 września 1987 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych podpisała w Montrealu porozumienie, dotyczące przeciwdziałania dziurze ozonowej tzw. Protokół Montrealski. Dzięki tej umowie rozpoczęto systematyczne ograniczanie emisji do atmosfery substancji zubożających warstwę ozonową m.in. freony, bromek metylu czterochlorek węgla, chlorek metylu, tlenki azotu.

Jak wygląda ewolucja dziury ozonowej nad Antarktydą w tym roku?
https://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/

Hasła przewodnie Międzynarodowego Dnia Ochrony Warstwy Ozonowej

Każdego roku Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej ma hasło przewodnie, wokół którego odbywają się konferencje i kampanie ekologiczne. Dotychczas były to m.in.

 • Troska o wszystkie formy życia pod słońcem
 • Ozon i klimat, odzyskane przez zjednoczony świat
 • Zdrowa atmosfera to przyszłość, której chcemy
 • Chronimy nasza atmosferę, dla przyszłych pokoleń
 • Uniwersalne uczestnictwo: ochrona ozonu ujednolica świat
 • Protokół Montrealski – globalne partnerstwo na rzecz globalnych korzyści
 • Ochrona warstwy ozonowej ratuje życie na Ziemi
 • Chroń warstwę ozonową, chroń się przed słońcem!
 • Uratujmy nasze niebo: zróbmy to dla dzieci
 • Uratujmy nasze niebo: chrońcie się
 • Zachowaj spokój i działaj dalej. Protokół Montrealski

Przydatne informacje

Ekoprognoza

Ekoprognoza
Prognoza pogody na świecie, pogoda kosmiczna. Interaktywne mapy zagrożeń podtopieniami wybrzeż. Prognoza zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby, środowiska dla obszaru Polski, Europy, Świata. Alarmy smogowe, wyniki on-line jakości powietrza dla polskich miast i województw.

Kalendarz ekologiczny

Kalendarz ekologiczny
Kalendarz ekologiczny obejmie popularne dni związane z ekologią, ochroną środowiska, oraz otaczającego nas środowiska naturalnego. Ekokalendarz ma za zadanie wyjaśnić znaczenie poszczególnych świąt.

Kalendarium wydarzeń ekologicznych

Kalendarium wydarzeń ekologicznych
Co? Gdzie? Kiedy? czyli wszystkie ekologiczne wydarzenia zebrane w jednym miejscu. Zobacz kalendarium wydarzeń ekologicznych i już teraz zapisz się na wybrane targi ekologiczne, spotkania, wydarzenia, prelekcje i webinary.

Wiedza ekologiczna

Wiedza ekologiczna
Encyklopedia ekologiczna, linki do haseł, świąt, wydarzeń ekologicznych, EkoPrognoza. Przegląd katastrof ekologicznych. Informacje dotyczące instytucji, ministerstw, fundacji, stowarzyszeń, organizacji zajmujących się ochroną środowiska i przyrody.

Przydatne informacje

Jednostka Dobsona (DU)

Jednostka Dobsona (DU)
Jednostka Dobsona (DU) to jednostka pomiaru warstwy ozonu w atmosferze Ziemi, w szczególności w stratosferze. Jednostka została nazwana na cześć Gordona Dobsona, badacza który w latach 20. XX wieku zbudował pierwszy przyrząd do pomiaru warstwy ozonowej, zwany obecnie spektrofotometrem ozonowym Dobsona.

Ozon ozonosfera - warstwa ozonowa

Ozon i ozonosfera – warstwa ozonowa
Ozon to alotropowa odmiana tlenu występująca w postaci trójatomowych cząsteczek O3. Warstwa ozonowa znajduje się w stratosferze na wysokości 10-50 km tworząc warstwę zwaną ozonosferą. Jest to warstwa tak cienka, że gdyby ją ścisnąć to miałaby grubość około 3 mm.

Dziura ozonowa

Dziura ozonowa
Dziura ozonowa (rozrzedzenie ozonowe) to zjawisko ubytku (spadku stężenia) ozonu stratosferycznego nad niektórymi obszarami Ziemi, związany z przekształceniem cząsteczki ozonu do dwuatomowej cząsteczki tlenu pod wpływem reakcji fotochemicznych zachodzących w stratosferze.

Bezpieczny dla ozonu - pozbawiony FCKW

Bezpieczny dla ozonu (pozbawiony FCKW)
Bezpieczny dla ozonu – pozbawiony FCKW to znak ekologiczny i oznaczenie na kosmetykach, środkach do prania i czystości. Symbol z kulą ziemską informuje konsumenta, że produkt nie zawiera freonów, które niszczą warstwę ozonową, a tym samym przyczyniają się do globalnego ocieplenia klimatu. Znaleźć go można m.in na dezodorantach i lodówkach.

Ekoprognoza czyli prognoza ekologiczna

Ekoprognoza
Prognoza pogody na świecie, pogoda kosmiczna. Interaktywne mapy zagrożeń podtopieniami wybrzeży. Prognoza zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby, środowiska dla obszaru Polski, Europy, Świata. Alarmy smogowe, wyniki on-line jakości powietrza.


Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej

16 września – Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej
Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej ma na celu przypominanie społeczności międzynarodowej o ciągle istniejącym zagrożeniu związanym z ubytkiem warstwy ozonowej.

Scroll to Top