Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba

7 września 2020 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych ONZ ustanowiła Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba (International Day of Clean Air for Blues Skies).

Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba

Tematem przewodnim Dnia #WorldCleanAirDay jest: #CzystePowietrzeDlaWszystkich #CleanAirForAll. Podkreśla on najważniejszą kwestię, że powietrze, którym oddychamy, łączy nas i nie zna granic, otacza wszystko i jest niezbędne do życia.

Celem ustanowienia Międzynarodowego Dnia Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba jest zwiększenie zaangażowania zainteresowanych stron oraz wspieranie i upowszechnianie działań służących poprawie jakości powietrza. Podniesienie świadomości społecznej na wszystkich poziomach – indywidualnym, społecznym, korporacyjnym i rządowym – że czyste powietrze jest ważne dla zdrowia, produktywności, gospodarki i środowiska.
Wykazanie ścisłego związku między jakością powietrza a innymi wyzwaniami środowiskowymi i rozwojowymi, takimi jak zmiana klimatu i globalne cele zrównoważonego rozwoju.

Dzielenie się wiedzą, innowacjami i najlepszymi praktykami pomoże stworzyć strategiczny sojusz, aby nabrać rozpędu dla skoordynowanych krajowych, regionalnych i międzynarodowych podejść do skutecznego zarządzania jakością powietrza.

Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba
Pixabay / @ dimitrisvetsikas1969

Zanieczyszczenie powietrza jest obecnie największym zagrożeniem dla zdrowia, powodując co roku około 7 milionów przedwczesnych zgonów z powodu takich chorób jak udar mózgu, choroby serca, przewlekła obturacyjna choroba płuc, rak płuc i ostre infekcje dróg oddechowych.

Organizacje ekologiczne zaznaczają, że w Polsce w ostatnich latach podejmowane są działania służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń, szczególnie niskiej emisji z domowych instalacji grzewczych. Jednak w ocenie ekspertów poprawa jest nadal zbyt wolna. Ponadto zdecydowanie zbyt mało uwagi poświęcamy drugiemu co do wielkości źródłu zanieczyszczeń, czyli transportowi. Wiele źródeł zanieczyszczenia powietrza napędza również zmiany klimatyczne niszcząc przyrodę i ekosystemy.

Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba

Na całym świecie, dziewięć na dziesięć osób oddycha zanieczyszczonym powietrzem. Zanieczyszczenie powietrza przyczynia się do chorób serca, udarów, raka płuc i innych chorób układu oddechowego. Szacuje się, że każdego roku przyczynia się ono do 7 milionów przedwczesnych zgonów, głównie w krajach o niskich i średnich dochodach.

Zanieczyszczenie powietrza stanowi również zagrożenie dla gospodarki, bezpieczeństwa żywnościowego i środowiska naturalnego. W miarę wychodzenia z pandemii koronawirusa świat musi zwracać znacznie większą uwagę na zanieczyszczenie powietrza, które potęguje zagrożenia związane z zarażeniem się COVID-19.

Musimy również pilnie zająć się poważnym zagrożeniem wynikającym ze zmian klimatycznych. Ograniczenie globalnego ocieplenia o 1,5 stopnia pomoże ograniczyć zanieczyszczenie powietrza, liczbę zgonów i przypadków zachorowań.

Tegoroczne odizolowanie z powodu koronawirusa doprowadziło do gwałtownego spadku poziomu emisji, co pozwoliło na uzyskanie dostępu do czystszego powietrza w wielu miastach. Niestety, poziom emisji ponownie wzrasta, w niektórych miejscach przewyższając poziom sprzed odizolowania związanego z COVID.

Potrzebujemy radykalnych i systemowych zmian. Bardziej niż kiedykolwiek potrzebne są wzmocnione normy środowiskowe, polityka i przepisy prawne zapobiegające emisji zanieczyszczeń powietrza.

Kraje muszą również zaprzestać dopłat do paliw kopalnych. A na szczeblu międzynarodowym kraje muszą współpracować, aby pomóc sobie nawzajem w przechodzeniu na ekologiczne technologie.

Wzywam rządy państw, które nadal finansują projekty związane z paliwami kopalnymi w krajach rozwijających się, do skierowania tego wsparcia na czystą energię i zrównoważony transport.

Wzywam również wszystkie kraje do wykorzystania pakietów naprawczych po wprowadzeniu dyrektywy w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji w celu wsparcia procesu przekształcania miejsc pracy na bezpieczne dla zdrowia i zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

7 września, obchodzimy po raz pierwszy Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba. Wspólnie budujmy lepszą przyszłość z czystym powietrzem dla wszystkich ludzi.

przesłanie António Guterresa, Sekretarza Generalnego ONZ🇺🇳 z okazji Międzynarodowego Dnia Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba. 7 września 2020 r.

Zanieczyszczenie powietrza nie musi być częścią naszej wspólnej przyszłości. Mamy rozwiązania i musimy podjąć niezbędne działania, aby pokonać zanieczyszczenie powietrza i zapewnić czyste powietrze dla nas wszystkich.

A Ty co robisz, aby dbać o czyste powietrze?

Więcej informacji: 
https://www.cleanairblueskies.org
United Nations
UN Environment Programme
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Ministerstwo Środowiska

Przydatne informacje

Ekoprognoza

Ekoprognoza
Prognoza pogody na świecie, pogoda kosmiczna. Interaktywne mapy zagrożeń podtopieniami wybrzeż. Prognoza zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby, środowiska dla obszaru Polski, Europy, Świata. Alarmy smogowe, wyniki on-line jakości powietrza dla polskich miast i województw.

Kalendarz ekologiczny

Kalendarz ekologiczny
Kalendarz ekologiczny obejmie popularne dni związane z ekologią, ochroną środowiska, oraz otaczającego nas środowiska naturalnego. Ekokalendarz ma za zadanie wyjaśnić znaczenie poszczególnych świąt.

Kalendarium wydarzeń ekologicznych

Kalendarium wydarzeń ekologicznych
Co? Gdzie? Kiedy? czyli wszystkie ekologiczne wydarzenia zebrane w jednym miejscu. Zobacz kalendarium wydarzeń ekologicznych i już teraz zapisz się na wybrane targi ekologiczne, spotkania, wydarzenia, prelekcje i webinary.

Wiedza ekologiczna

Wiedza ekologiczna
Encyklopedia ekologiczna, linki do haseł, świąt, wydarzeń ekologicznych, EkoPrognoza. Przegląd katastrof ekologicznych. Informacje dotyczące instytucji, ministerstw, fundacji, stowarzyszeń, organizacji zajmujących się ochroną środowiska i przyrody.

Przydatne informacje

Ekoprognoza czyli prognoza zanieczyszczenia powietrza w Polsce i na świecie

Ekoprognoza
Aktualna prognoza pogody na całym świecie. Interaktywne mapy zagrożeń podtopieniami terenów nadmorskich w związku ze zmianami klimatu. Prognoza zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby, środowiska dla Polski, Europy i Świata. Alarmy smogowe, wyniki on-line pomiarów jakości powietrza dla polskich miast i województw.

Podstawowe informacje na temat smogu

Podstawowe informacje na temat smogu
Smog to nienaturalne zjawisko atmosferyczne, które polega na współwystępowaniu zanieczyszczeń powietrza, najczęściej spowodowanych działaniem ludzi, oraz innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych np. dużej wilgotności powietrza, wyżowej, bezwietrznej pogody.

Wpływ zanieczyszczonego powietrza na zdrowie kobiet w ciąży, dzieci i dorosłego człowieka

Wpływ zanieczyszczonego powietrza na zdrowie kobiet w ciąży, dzieci i dorosłego człowieka
Zanieczyszczone powietrza wpływa na zdrowie człowieka powodując wiele dolegliwości układu oddechowego i krwionośnego. Szkodliwe substancje drażnią śluzówkę nosa, jamę ustną, krtań, oskrzela, płuca i w ten sposób może dojść do uszkodzenia tych narządów.

Jak się chronić przed smogiem i zanieczyszczony powietrzem

Jak się chronić przed smogiem i zanieczyszczonym powietrzem
Zagrożone zanieczyszczonym powietrzem są szczególnie dzieci, osoby o obniżonej odporności, przewlekle chore, oraz w podeszłym wieku. Zobacz 14 sprawdzonych sposobów na to jak chronić siebie i dziecko przed smogiem.

Rośliny w walce ze smogiem i zanieczyszczonym powietrzem

Wpływ terenów zielonych w mieści na zdrowie, samopoczucie i funkcjonowanie jego mieszkańców
Rośliny w mieście pomagają walczyć ze smogiem, zanieczyszczonym powietrzem, hałasem i zjawiskiem zwanym miejską wyspą ciepła. Zatrzymują wodę, zwiększają retencję, zapobiegają przesuszaniu gleby. Wprowadzają poczucie spokoju, wytchnienia, redukują stres.

Rośliny doniczkowe oczyszczające powietrze w domu

Rośliny doniczkowe oczyszczające powietrze w domu
Rośliny w wyniku fotosyntezy pobierają z powietrza dwutlenek węgla, oddając życiodajny tlen. Neutralizują dwutlenek siarki i metale ciężkie. Wychwytują cząsteczki pyłów i sadzy oraz substancje gazowe z powietrza. Zobacz listę roślin doniczkowych które najskuteczniej oczyszczają powietrze w domu.

Jak chronić się przed alergią na pyłki roślin wiatropylnych, czyli pyłkowicą?

Jak chronić się przed alergią na pyłki roślin wiatropylnych, czyli pyłkowicą?
Z roku na rok rośnie liczba osób uczulonych na różne alergie, w tym pyłki roślin wiatropylnych. Zmiany klimatu oraz coraz łagodniejsze zimy sprawiają, że silne pylenie wydłuża się rozpoczynając już w lutym i jest znacznie cięższe dla alergików.

Scroll to Top