Euroliść czyli oznaczenie produktów ekologicznych w Unii Europejskiej

Euroliść (Euroleaf)

Euroliść (Euroleaf) to znak ekologiczny przyznawany przez Komisję Europejską dla produktów ekologicznych w Unii Europejskiej. Umieszczany jest obowiązkowo na wszystkich paczkowanych produktach ekologicznych wyprodukowanych w jednym z państw członkowskich i spełniających obowiązujące normy wspólnotowe.

Co oznacza znak Euroliść

Euroliść umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że producent, przetwórca lub importer otrzymał certyfikat ekologiczny, potwierdzający spełnienie wspólnotowych wymagań dotyczących żywności ekologicznej.

Co przestawia znak ekologiczny Euroliść

Logo Euroliść przedstawia ułożone w kształcie liścia gwiazdki Unii Europejskiej na zielonym tle. Jest to prosty znak zawierający dwa wyraźne przesłania: Natura i Europa. Wykonał go niemiecki student wzornictwa Dušan Milenković.

Zwycięskie logo zostało wyłonione w ramach ogólnoeuropejskiego konkursu, w którym mogli wziąć udział studenci sztuk pięknych i wzornictwa. Międzynarodowe jury wybrało trzy najlepsze projekty spośród prawie 3500 nadesłanych prac konkursowych. Nominowane projekty zostały umieszczone na stronie internetowej konkursu, a następnie poddane głosowaniu online.

Na jakich produktach znajduje się znak Euroliść

Euroliść jest umieszczany obowiązkowo na pakowanej żywności ekologicznej wytworzonej na terenie Unii Europejskiej. Produkty pochodzące z importu (spoza UE) mogą być znakowane Euroliściem tylko wtedy, gdy zostały wytworzone zgodnie z zasadami równoważnymi do unijnych zasad produkcji ekologicznej.

Jako produkty ekologiczne można kwalifikować produkty rolne, zwierzęce, produkty akwakultury, a nawet pasze i wodorosty, ale nie dziczyznę ani ryby niepochodzące z hodowli.

Podstawowe zasady stosowania znaku Euroliść

 • produkt oznaczony tym znakiem musi składać się ze składników, spośród których co najmniej 95% kwalifikuje się jako ekologiczne (wg unijnych kryteriów)
 • produkty oznaczone tym znakiem pochodzą bezpośrednio od producenta lub są sprzedawane w zamkniętym i zabezpieczonym opakowaniu
 • stosowanie organizmów modyfikowanych genetycznie i produktów wytwarzanych z GMO w produkcji ekologicznej jest zabronione
 • stosowanie znaku musi być potwierdzone certyfikatem ekologicznym nadawanym przez niezależne jednostki certyfikujące po spełnieniu przez producenta, przetwórcę lub ewentualnie importera szeregu wymagań
 • zasady rolnictwa ekologicznego określają wspólnotowe i krajowe akty prawne, których pełna lista znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • dystrybucja produktów ekologicznych z krajów trzecich jest dozwolona na rynku unijnym wówczas, gdy wyroby zostały wyprodukowane i skontrolowane przy zachowaniu tych samych lub równoważnych standardów
 • Euroliść może być uzupełniany innymi symbolami wynikającymi z uczestnictwa w dobrowolnych programach oznakowania ekologicznego UE – żeby zagwarantować rzetelne informowanie konsumenta, programy te jednak wymagają autoryzacji przez władze krajowe
 • Euroliść może znajdować się obok innych np. regionalnych, znaków ekologicznych

Wymagane dodatkowe informacje na etykiecie oznaczonej znakiem Euroliść

Na etykiecie oznaczonej znakiem rolnictwa ekologicznego Euroliść musi znajdować się:

Numer identyfikacyjny upoważnionej jednostki certyfikującej

Numer identyfikacyjny powinien znaleźć się w polu wizualnym unijnego logo produkcji ekologicznej.

Nazwa i adres producenta, przetwórcy lub sprzedawcy

Miejsce pochodzenia produktu powinno być umieszczone bezpośrednio poniżej numeru identyfikacyjnego

Miejsce w którym wyprodukowano ekologiczne surowce rolne, wchodzące w skład produktu, należy wskazać w następujący sposób:

 • rolnictwo UE – jeśli surowiec rolny pochodzi z terenu UE
 • rolnictwo spoza UE – jeśli surowiec rolny pochodzi z krajów trzecich
 • rolnictwo UE/spoza UE – jeśli część surowców pochodzi z terenu UE, a część z krajów trzecich

Jak rozszyfrować Euroliść?

PL-EKO-01

PL – pierwszy parametr oznacza pochodzenie produktu (w tym wypadku krajem pochodzenia jest Polska)
EKO – informacja o tym, iż mamy do czynienia z produktem rolnictwa ekologicznego
01 – numer jednostki certyfikującej (w tym wypadku chodzi o Ekogwarancję PTRE)

Komu przyznawany jest znak Euroliść

Znak przyznawany jest ekologicznym gospodarstwom w których przyjazna środowisku produkcja przebiega zgodnie z unijnymi rozporządzeniami i pod nadzorem jednostek certyfikujących.

Historia wprowadzania znaku Rolnictwa Ekologicznego

Euroliść - oznaczenie produktów ekologicznych w Unii Europejskiej - wlaczoszczedzanie.pl

Znak Rolnictwa Ekologicznego Euroliść jest drugim w historii ekologicznym znakiem firmowym wprowadzonym na terytorium Unii Europejskiej. Z dniem 1 lipca 2010 roku zastąpił poprzednika, który był stosowany dobrowolnie przez producentów od końca lat 90.

Wprowadzenie obowiązkowego oznakowania wyrobów ekologicznych spełniających restrykcyjne normy unijne miało na celu, wsparcie sektora rolnictwa ekologicznego, oraz stanowić dla konsumentów gwarancję pochodzenia i jakości kupowanej żywności i napojów.

Mając świadomość długości cyklu produkcji i dystrybucji żywności i napojów przewidziano dwuletni okres przejściowy, który miał umożliwić wykorzystanie już wytworzonych opakowań wyrobów oraz wprowadzenie niezbędnych zmian w procesie produkcyjnym. Okres przejściowy zakończył się 30 czerwca 2012 roku.

W Polsce dotychczas obowiązywał znak „Rolnictwo ekologiczne”, przyznawany przez jednostki, które otrzymały od Ministerstwa Rolnictwa upoważnienie do wydawania certyfikacji.

Dom ekologiczny – wybór przyszłości

Dom energooszczędny

Dom energooszczędny
Dom ekologiczny to dom przyszłości, wybudowany z myślą o poszanowaniu energii. Dom energooszczędny to jeden ze sposobów na niższe rachunki za jego użytkowanie. Równie ważne są też odpowiednie codzienne nawyki, które pomogą zadbać o kondycję naszej kieszeni i przyczynią się do ochrony środowiska.

Energooszczędne urządzenia

Energooszczędne urządzenia
Wymiana najbardziej energochłonnych urządzeń na energooszczędne, zmiana dotychczasowych zachowań i przyzwyczajeń, może skutkować znacznymi oszczędnościami energii i rachunków stanowiących pokaźną sumę w domowym budżecie.

Energooszczędne oświetlenie

Energooszczędne oświetlenie
Coraz chętniej stosujemy nowoczesne oświetlenie. Dzięki temu nasze rachunki za energię elektryczną są niższe, a dodatkowo cieszymy się dobrą jakością światła. Niestety wielu z nas nadal nie wie, co oznaczają informacje znajdujące się na opakowaniach i jak świadomie dobierać oświetlenie do swoich potrzeb.

Energooszczędne ogrzewanie

Energooszczędne ogrzewanie
Na ogrzewanie domów wydajemy majątek. Termomodernizacja budynku, modernizacja instalacji grzewczej, wybór odpowiedniego systemu grzewczego i wentylacyjnego dla domu to jedne z ważniejszych kwestii dla każdego inwestora. Liczy się również prawidłowy montaż, konserwacja i użytkowanie instalacji grzewczych.

Energooszczędna wentylacja

Energooszczędna wentylacja
Na podgrzanie powietrza wentylacyjnego trzeba zużyć dużo energii. Nowoczesne systemy wentylacyjne mimo że wymagają energii do ich właściwego funkcjonowania, przyczyniają się do poprawy komfortu bytowania w pomieszczeniach i wyposażone są w systemy służące oszczędzaniu energii.

Oszczędzanie prądu czyli oszczędzanie energii elektrycznej

Oszczędzanie energii
Oszczędzanie energii elektrycznej ma wymiar ekonomiczny jak i ekologiczny. Mniejsze zużycie energii to mniejsze zanieczyszczenie środowiska, mniej spalin i gazów cieplarnianych. W efekcie mniejsze niszczenie warstwy ozonowej oraz ograniczenie zjawiska ocieplenia i zmian klimatu.

Oszczędzanie wody

Oszczędzanie wody
Koszty zużycia wody wynikają zarówno z jej podgrzewania, co pochłania dużo energii, jak również z konieczności jej dostarczenia i odprowadzenia ścieków. Wskazane jest zatem oszczędzanie ciepłej, oraz zimnej wody i racjonalne nią gospodarowanie.

Oszczędzanie gazu

Oszczędzanie gazu
Czy wiesz że na wysokość twojego rachunku za gaz składają się ceny i opłaty dotyczące sprzedaży paliwa gazowego wynikające z taryfy Twojego sprzedawcy gazu, oraz opłaty dystrybucyjne wynikające z taryfy operatora systemu dystrybucji.

Etykiety produktów

Etykiety produktów
Etykiety pomagają podjąć decyzje o zakupie odpowiedniego produktu, stanowią środek komunikacji pomiędzy wytwórcą, sprzedającym i kupującym. Informacje na etykiecie pomagają kupującemu wybrać najbardziej odpowiadający mu artykuł, muszą zatem dokładnie opisywać z czego produkt został wyprodukowany.

Gospodarowanie odpadami

Gospodarowanie odpadami
Wraz ze wzrostem liczby ludzi na Ziemi, rozwojem technologii oraz przemysłu, odpadów jest coraz więcej, a w dodatku są one coraz trwalsze. Rozkład niektórych może trwać nawet kilkaset lat. W efekcie góry śmieci rosną. Co więc możemy zrobić, by pomóc naturze uporać się z problemem, którego jesteśmy przyczyną?

Przewiń do góry
X