Wybuch platformy wiertniczej Deepwater Horizon

Wybuch platformy wiertniczej Deepwater Horizon

2010 rok, 20 kwietnia – Zatoka Meksykańska

Wybuch platformy wiertniczej Deepwater Horizon i wyciek ropy naftowej.

Wybuch należącej do koncernu BP platformy wydobywczej Deepwater Horizon nastąpił 20 kwietnia 2010 roku i wywołał kolosalnych rozmiarów pożar oraz wyciek ropy, szacowany na 5 milionów baryłek, czyli 698 milionów litrów. Zginęło 11 osób, a 17 zostało rannych. Eksplozja platformy wiertniczej została uznana za jedną z największych katastrof ekologicznych świata. Była ona skutkiem niedociągnięć, zaniechań i błędów ze strony koncernu BP.

Przez trzy miesiące z uszkodzonego podwodnego odwiertu do oceanu wydostawało się około 800 tysięcy litrów ropy dziennie, skażając na lata Zatokę Meksykańską. Wyciek częściowo zahamowano dopiero 15 lipca 2010 roku.

Film pokazujący dlaczego doszło do eksplozji platformy Deepwater Horizon

Koncern British Petroleum zrzucił do wód zatoki olbrzymią ilość dyspersantów. Są to chemiczne środki sprawiające, że ropa naftowa staje się dużo cięższa i znika z powierzchni wody. Pozostaje jednak cały czas w wodzie, tylko że nie jest już widoczna z powierzchni.

Po kilku latach od wybuchu platformy silne prądy morskie rozproszyły zanieczyszczenia na obszarze setek tysięcy kilometrów. O ile ze skutkami wycieku można było próbować walczyć, gdy ropa unosiła się na powierzchni, tak po zastosowaniu dyspersantu i wymieszaniu się ropy naftowej z wodą morską okazało się to o wiele trudniejsze.

Ropa skaziła wybrzeże w kilku stanach Ameryki Północnej. W wodach Zatoki Meksykańskiej odkryto warstwę o 10 cm grubości, która składała się z mieszaniny umarłych zwierząt i ropy. W wyniku dostania się do morza milionów ton ropy, morskie organizmy takie jak bezkręgowe robaki, koralowce, wężowidła zginęły. Od chwili wybuchu i wycieku ropy z morza wyłowiono 613 martwych żółwi, a 274 przesiedlono na Florydę.

Pierwotnie kara wyznaczona przez Departament USA wyniosła 5,5 mld dolarów. BP zgodziło się jednak na opłacenie 8,1 mld dolarów na rzecz rekultywacji przyrody w Zatoce Meksykańskiej oraz 5,9 mld rekompensat dla władz regionalnych dotkniętych katastrofą.

Według ustaleń, katastrofa ekologiczna kosztowała przemysł rybny 2,5 mld dolarów, a przemysł turystyczny na Florydzie 3 mld dolarów. Koncern naftowy BP do 2016 roku łącznie na czyszczenie po wycieku ropy oraz koszty prawne wydał ok. 62 mld dolarów.

Firma BP – seryjny przestępca ekologiczny

Śmiertelne wypadki, fatalne w skutkach skażenia środowiska oraz niezliczone ilościowo naruszenia przepisów przyczyniły się do określenia koncernu BP jako seryjnego przestępcy ekologicznego.

Sygnałów, że polityka firmy polegająca na cieciu kosztów, prowadzi do większej katastrofy ekologicznej takiej jak Deepwater Horizon, można było upatrywać już na kilkanaście lat wstecz.

Na początku XX wieku w rafinerii o powierzchni 500 ha, zlokalizowanej w Texas City, średnio raz w tygodniu miał miejsce pożar. Były one wywołane nieodpowiednią konserwacją przestarzałych urządzeń.

23 marca 2005 roku zaplanowano rozruch działu izomeryzacji, gdzie produkowano wysokooktanowe dodatki do paliw. Niedoświadczona kadra, nie zmienione odparowywacze oraz nadmiar gazów doprowadziły do wybuchu i następnie pożaru, w którym zginęło 15 osób, a 170 zostało rannych.

Rok później na polu naftowym Prudnoe Bay zdarzył się kolejny wypadek. Niewykształceni inspektorzy przeoczyli wady w rurociągach na Alasce, które od 10 lat nie były oczyszczane. Spowodowało to wyciek do środowiska około miliona litrów ropy. Bardzo niska temperatura ułatwiła zebranie jeziora czarnego złota o głębokości 1 metra.

Prężnie rozwijająca się firma ustawiła platformę wiertniczą w Zatoce Meksykańskiej. Po przejściu huraganu stacja „Sander” zaczęła się chwiać, a niedługo później runęła. Ekspertyzy wykryły, że wywrócenie się platformy w lipcu 2005 roku było spowodowane błędem architektów, którzy odwrotnie zamontowali zapory wodne, a huragan nie był bezpośrednią przyczyną wypadku.

źródło:
Minęła 7 rocznica największej katastrofy ekologicznej w historii USA

Zagrożenia ekologiczne – dodatkowe informacje:

definicje, teorie, hipotezy, zjawiska:
antropocen, biologiczny potencjał Ziemi do regeneracji (biocapacity), granice planetarne, hipoteza wypadających nitów (rivet popping), katastrofy i klęski ekologiczne, katastrofy ekologiczne na świecie, klęski żywiołowe, masowe wymieranie, plastisfera (plastisphere), przeludnienie planet, syndrom przesuwającego sią punktu odniesienia, szóste masowe wymieranie (szósta katastrofa), tragedia wspólnego pastwiska, utrata bioróżnorodności, zjawisko przedniej szyby

degradacja środowiska:
akwakultura, betonoza (betonowanie miast), choroby odzwierzęce, melioracja, niszczenie siedlisk, przełownie, przyłów, spadek liczebności owadów, turystyka masowa, wylesianie (deforestacja), wypalanie traw

ozon i ozonosfera (warstwa ozonowa):
dziura ozonowa, freon (CFC)

zanieczyszczenie środowiska:
bisfenol A (BPA), eutrofizacja, farmaceutyki, handel emisjami zanieczyszczeń, kwaśny deszcz, mikroplastik, nanoplastik, neonikotynoidy, odpady niebezpieczne, pestycydy, polichlorowane bifenyle (PCB), przeżyźnienie zbiorników wodnych, sieci widma, sinice, składowiska odpadów (wysypiska śmieci), smog, sztuczne ognie (fajerwerki, petardy), tworzywa sztuczne (plastik), Wielka Pacyficzna Plama Śmieci, zakwaszenie wód (rzek, jezior, mórz i oceanów), zanieczyszczenie gleby, zanieczyszczenie hałasem, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie światłem, zanieczyszczenie wody

zmiany klimatu (kryzys klimatyczny):
blaknięcie (bielenie) raf koralowych, denializm klimatyczny (zaprzeczanie globalnemu ociepleniu), efekt cieplarniany, gazy cieplarniane, globalne ocieplenie, kryzys wodny, miejska wyspa ciepła (MWC), migracje gatunków, nawałnice, podnoszenie się poziomu mórz i oceanów, podtopienie, powódź, pożar lasu, przyducha, pustynnienie, rozszerzalność cieplna wody susza, topnienie lodowców i lądolodów górskich, trąba powietrzna, upał

Czerwona księga gatunków zagrożonych, Czerwona Lista IUCN (The IUCN Red List):
gatunek wymarły (extinct EX), gatunek wymarły na wolności (extinct in the wild EW), gatunek krytycznie zagrożony (critically endangered CR), gatunek zagrożony (endangered EN), gatunek narażony gatunek wysokiego ryzyka (vulnerable VU), gatunek bliski zagrożenia (near threatened NT), gatunek najmniejszej troski (least concern LC)
Polska czerwona księga roślin, Polska czerwona księga zwierząt
gatunek inwazyjny (inwazyjny gatunek obcy IGO)

Scroll to Top