Energia wodna

Flickr / @ Tim Geers / CC BY SA 2.0

Energia wody to energia fal morskich i pływów, energia cieplna oceanów, energia wód płynących oraz wodnych zbiorników stojących. Główne znaczenie dla energetyki mają wody śródlądowe. Wykorzystanie energii wodnej polega na spiętrzeniu wody, a następnie przetworzeniu energii spadających wód w energię mechaniczną lub elektryczną. Elektrownie wodne są czystą i bez- odpadową technologią wytwarzania energii. Sprawność wytwarzania energii w elektrowniach wodnych jest wysoka i sięga nawet 90%.

Negatywne oddziaływanie elektrowni wodnej to ingerencja w naturalne koryto rzeki, zakłócenie jej przepływu. Może też stanowić barierę na drodze migracji ryb. Budowa dużych elektrowni wodnych typu zbiornikowego to: zalewanie dużych powierzchni terenu, przesiedlenia ludności, zatapianie ekosystemów, dewastacja zabytków kultury, mniejsze dostawy wody poniżej zapory, ryzyko pęknięcia zapory i zalania, itp.

Energia grawitacyjna wody (energia wody, energia rzek)- Energia wód płynących – Energia wodnych zbiorników stojących – Energia prądów morskich – Energia fal morskich (falowania) – Energia pływów morskich – Energia cieplna oceanów –