fbpx

Zanieczyszczenie wody, mórz i oceanów

Zanieczyszczenie wody

Zanieczyszczenie wody, mórz i oceanów

Zanieczyszczenie wody, mórz i oceanów

Ocean jest kolebką życia na naszej Planecie. Morza i oceany zajmują 71% powierzchni Ziemi, surowce z oceanów zabezpieczają przetrwanie ludzkiej cywilizacji. Ocean odgrywa podstawową rolę w regulowaniu klimatu, jego wody to największy pochłaniacz dwutlenku węgla. Jednak, aby w pełni korzystać z dóbr oceanu, musimy rozwiązać problem zanieczyszczenia wody.

Specjaliści od ochrony środowiska nie mają wątpliwości. Tempo zanieczyszczania oceanów na Ziemi jest zastraszające. Jeśli się utrzyma, to ludzie po prostu nie będą mieli co jeść.

Rocznie na świecie wytwarza się ponad 300 mln ton plastiku, z czego 10% trafia do ścieków, a potem do mórz i oceanów. Szacuje się, że obecnie stosunek plastiku do planktonu wynosi 1:2. Naukowcy ostrzegają że jeżeli ludzie nie przestaną zanieczyszczać środowiska, to już w 2050 roku w morzach będzie więcej plastiku niż ryb, a 99% ptaków morskich będzie jeść plastik. W końcu trafi ono do naszego łańcucha pokarmowego.

Czeka nas oceaniczny armagedon – zabijając oceany, zabijamy samych siebie

Dopóki nie zrozumiemy, że mamy wspólną odpowiedzialność i wspólne pochodzenie oraz nie będziemy dbać wspólnie o zasoby naszej planety, nie może być mowy o zrównoważonej przyszłości

Morza i oceany zajmują 71% powierzchni Ziemi, wytwarzają 70% dostępnego tlenu, wywierają ogromny wpływ na klimat. W oceanach żyje więcej niż gdziekolwiek najróżniejszych organizmów. Dostarczają pożywienia i pozwalają na utrzymanie wielu gałęzi gospodarki. Pamiętajmy o tym, chrońmy morza i oceany.

Po oceanach swobodnie pływają zakrętki butelek, zapalniczki, plastikowe siatki i wiele innych odpadów, które pochodzą z rzek i kanalizacji. Ptaki jako doskonały wyznaczniki morskiego ekosystemu polują na ryby i zwykle przez przypadek połykają plastikowe elementy.


Przewiń do góry
X