Kalendarz ekologiczny
Pixabay / @ Geralt / CC0

Kalendarz ekologiczny obejmie wszystkie popularne dni związane z ekologią, ochroną środowiska, dzikiej przyrody, oraz otaczającego nas środowiska naturalnego.

Ekokalendarz ma za zadanie wyjaśnić znaczenie poszczególnych świąt, oraz pomóc zrozumieć problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska i zagrożeniami dla naszej planety.

Styczeń

9 stycznia – Dzień Ligi Ochrony Przyrody
10 styczeń – Światowy Dzień Obniżania Kosztów Enrgii
23 styczeń – Dzień Bez Opakowań Foliowych


Luty

02 luty – Światowy Dzień Mokradeł
12 luty – Światowy Dzień Darwina


Marzec

03 marzec – Dzień Dzikiej Przyrody
15 marzec – Światowy Dzień Praw Konsumenta
17 marzec – Dzień Morza
22 marzec – Światowy Dzień Wody
22 marzec – Dzień Lasów


Godzina dla Ziemi (Earth Hour)

ostatnia sobota marca – Godzina dla Ziemi
Godzina dla Ziemi (Earth Hour) to największa na świecie inicjatywa społeczna zapoczątkowana przez organizację ekologiczną WWF (World Wide Fund for Nature). Odbywa się ona w każdą ostatnią sobotę marca.


Kwiecień

04 kwiecień – Dzień Zwierząt Bezdomnych
16 kwiecień – Dzień Ochrony Słoni
24 kwiecień – Dzień Zwierząt Laboratoryjnych
25 kwiecień – Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem


Maj

11 maj – Światowy Dzień Bez Śmiecenia
22 maja – Dzień Różnorodności Biologicznej
24 maja – Dzień Parków Narodowych


Czerwiec

05 czerwca – Dzień Ochrony Środowiska
08 czerwca – Dzień Cyrku bez Zwierząt
15 czerwca – Dzień Wiatru
17 czerwca – Dzień Przeciwdziałania Pustynnieniu i Suszy
18 czerwca – Dzień Protestu Przeciwko GMO
27 czerwca – Dzień Rybołówstwa


Lipiec

05 lipca – Dzień Wypadów do Parku
15 lipca – Dzień bez Telefonu Komórkowego


Sierpień

29 sierpnia – Dzień Sprzeciwu Wobec Prób Jądrowych

Wrzesień


16 września- Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej
19 września – Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk
19 września – Park(ing) Day
22 września – Dzień Bez Samochodu
27 września – Światowy Dzień Turystyki
28 września – Dzień Rzek
trzeci weekend września – międzynarodowa kampania Sprzątanie Świata (ang. Clean Up the World)


Październik

02 października – Dzień Zwierząt Hodowlanych
04 października – Światowy Dzień Zwierząt
10 października – Święto Drzewa
13 października – Dzień Zmniejszania Skutków Klęsk Żywiołowych
16 października – Światowy Dzień Żywności
17 października – Dzień Walki z Ubóstwem
24 października – Dzień NZ


Listopad

06 listopada – Dzień Zapobiegania Wyzyskowi Środowiska Naturalnego podczas Wojen
20 listopada – Dzień Uprzemysłowienia Afryki
25 listopada – Dzień bez Futra
29 listopada – Dzień bez kupowania


Grudzień

10 grudnia – Dzień Praw Człowieka
11 grudnia – Dzień Terenów Górskich