Światowy Dzień Środowiska

Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego, zwany też jako Światowy Dzień Środowiska

Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego, zwany też jako Światowy Dzień Środowiska (World Environment Day WED) obchodzony jest corocznie 5 czerwca.

Idea Światowego Dnia Ochrony Środowiska Naturalnego

Ideą tego święta jest zwrócenie uwagi świata na problemy związane z zanieczyszczeniem i ochroną środowiska naturalnego, podnoszenie świadomości ekologicznej, a także pobudzenie ludzi do aktywnej działalności proekologicznej. Dzień ten ma uzmysławiać ludziom na całym świecie, że obowiązkiem każdego z nas jest ochrona środowiska naturalnego. Nasze codzienne decyzje, wybory i zachowania tworzą świat w jakim żyjemy.

Obecnej zużywamy rocznie o ponad połowę więcej zasobów niż Ziemia jest w stanie odtworzyć. Żyjemy na ekologiczny kredyt, a nasz ślad ekologiczny wzrósł w ciągu ostatnich 50 lat dwukrotnie. Dzieje się tak dlatego, że konsumujemy coraz więcej naturalnych zasobów jak np. drzew, ryb i owoców morza, emitujemy coraz więcej zanieczyszczeń i dwutlenku węgla, produkujemy coraz więcej śmieci, a także coraz częściej betonujemy tereny zielone.

Historia ustanowienia Światowego Dnia Ochrony Środowiska

Rosnąca liczba ludności, rozwój miast, rewolucja przemysłowa doprowadziła do dynamicznego przekształcenia środowiska przyrodniczego. Szkodliwa działalność człowieka dość szybko została dostrzeżona, ale poważnym sygnałem do zmniejszenia antropopresji na środowisko stał się Raport Sekretarza ONZ U Thanta z 26 maja 1969 roku „Człowiek i jego środowisko”. Sprawozdanie ujawniło niebezpieczeństwo lekceważenia skutków naruszania równowagi ekologicznej w przyrodzie.

Dzień Ochrony Środowiska został ustanowiony podczas Ogólnego Zgromadzenia ONZ w czasie pierwszej światowej konferencji na temat stanu środowiska. Odbyła się ona 5 czerwca 1972 r. w Sztokholmie pod hasłem „Tylko jedna Ziemia”.

Głównym celem było zwrócenie uwagi świata na problem dalszej egzystencji gatunku ludzkiego i zapewnienie mu dogodnych warunków do przetrwania. Dodatkowo wskazano wówczas na istotę współpracy międzynarodowej ze względu na transgraniczny charakter niektórych zanieczyszczeń.

Obecnie Światowy Dzień Ochrony Środowiska świętuje ponad 100 krajów.

Jak obchodzić Światowy Dzień Ochrony Środowiska

W Światowym Dniu Ochrony Środowiska Naturalnego warto zastanowić się co możemy zrobić dla Ziemi i zachęcić do tego dzieci, swoich znajomych i przyjaciół. Jest to doskonała okazja do rozejrzenia się wokół siebie i dostrzeżenia jaki piękny jest świat i jak wiele możemy zrobić w naszym otoczeniu.

Wystarczy wybrać się na spacer i posprzątać okolicę, posadzić drzewo czy pojechać do pracy rowerem. Możemy również oszczędniej gospodarować wodą i prądem w naszym domu.

Pamiętajmy, że każdy z nas może pomóc błękitnej planecie i włączyć oszczędzanie na własną domową miarę.

Wybrane daty i hasła związane z Światowym Dniem Środowiska

Wybrane daty i hasła związane z Światowym Dniem Środowiska
Pixabay / @ ejaugsburg
 • 1996 rok – „Drzewo”
 • 1997 rok – „Pomiędzy ziemią a niebem”
 • 1998 rok – „Woda”
 • 1999 rok – „Nawet ptakom potrzebna jest ziemia”
 • 2000 rok – „Czysta Ziemia, czysta energia”
 • 2001 rok – ” Czysta energia – czysta woda
 • 2002 rok – „Szlaki natury – szlaki kultury”
 • 2003 rok – „Woda”
 • 2004 rok – „Dary Ziemi”
 • 2005 rok – „Dekada edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju”
 • 2006 rok – „Rzeka”
 • 2007 rok – „Ziemia odzyskana”
 • 2008 rok – „Klimat w potrzebie” – „CO2 – zmień złe nawyki. Zmniejszaj emisję dwutlenku węgla!” – oszczędzając energię i rozsądnie używając sprzętów elektrycznych możemy minimalizować emisję CO2
 • 2009 rok – „Z energią chrońmy klimat”
 • 2010 rok – „Różnorodność w nas bioróżnorodność wokół nas”
 • 2011 rok – „Lasy: natura w służbie człowieka” – „Las całkiem blisko nas” – „Las: natura do usług”- obchody Światowego Dnia Ziemi związane są z obchodami Międzynarodowego Roku Lasów
 • 2012 rok – „Zielona ekonomia: czy dotyczy również Ciebie?”
 • 2013 rok – „Zielono Mi”
 • 2014 rok – „Podnieś swój głos, a nie poziom morza” – kampania na rzecz ochrony wysp w obliczu zmian klimatycznych
 • 2015 rok – „Siedem miliardów marzeń. Jedna Planeta. Konsumuj rozważnie” – tematem obchodów Dnia jest racjonalna gospodarka zasobami Ziemi oraz zrównoważona konsumpcja i produkcja
 • 2016 rok – ” Bądź dziki – dla życia” – obchody koncentrują się na ochronie różnorodności biologicznej, przede wszystkim zaś dzikiej przyrody i zagrożonych gatunków zwierząt, padających coraz częściej łupem kłusowników
 • 2017 rok – „Ludzie blisko natury. Jestem z naturą!”
 • 2018 rok – „Pokonaj plastikowe zanieczyszczenia” – temat obchodów ma zachęcać ludzi do walki z jednorazowymi tworzywami sztucznymi zanieczyszczającymi Ziemię
 • 2019 rok – „Pokonaj zanieczyszczenie powietrza!” – „Beat Air Pollution”
 • 2020 rok – „Czas na naturę” – „Time For Nature”- temat obchodów przypomina, o kluczowym znaczeniu bioróżnorodności
 • 2021 rok – „Odnowa ekosystemu” – „Ecosystem Restoration” – święto ukierunkowane jest na odbudowę i ochronę ekosystemu m. in. lasów, pól uprawnych, miast, terenów zróżnicowanych topograficznie, rzek, mórz i oceanów
 • 2022 rok – „Wyobrazić sobie na nowo, Stworzyć na nowo, Przywrócić do życia” – „Reimagine, Recreate, Restore” – obchody mają na celu podjęcie na masową skalę działań służących przywracaniu do życia zniszczonych ekosystemów, a jednocześnie zapobieganiu zmianom klimatycznym i budowaniu bezpieczeństwa żywnościowego, oraz ochronie zasobów wodnych i bioróżnorodności Planety

Wiedza ekologiczna – dodatkowe informacje:
aforyzmy ekologiczne
, biblioteka ekologa, biblioteka młodego ekologa, ekoprognoza, encyklopedia ekologiczna, hasła ekologiczne, hasztagi (hashtagi) ekologiczne, kalendarium wydarzeń ekologicznych, kalendarz ekologiczny, klęski i katastrofy ekologiczne, największe katastrofy ekologiczne na świecie, międzynarodowe organizacje ekologiczne, podcasty ekologiczne, poradniki ekologiczne, (nie) tęgie głowy czy też (nie) najtęższe umysły, znaki i oznaczenia ekologiczne

Scroll to Top