Zanieczyszczenie powietrza

Zanieczyszczenie powietrza

zanieczyszczenie powietrza - wlaczoszczedzanie.pl - Flickr / @ CLAUDIA DEA / Public Domain Mark 1.0Powietrze to mieszanina jednorodnych gazów wchodzących w skład atmosfery. Należą do nich azot, tlen, argon, neon, metan, para wodna, dwutlenek węgla i tlenki azotu. Oprócz gazów w powietrzu znajdują się pyły i mikroorganizmy.

Składnikami zanieczyszczającymi powietrze są drobne cząsteczki ciał stałych, takie jak pyły i sadza, drobne kropelki cieczy oraz gazy. Część z nich pod wpływem światła lub pary wodnej ulega przemianom na nowe, bardziej szkodliwe substancje.


Aplikacja Jakość powietrza w Polsce - wlaczoszczedzanie.pl

aplikacja Jakość powietrza w Polsce


Brak możliwości komentowania