Projekt LIFE Tree Check. Zmiany klimatyczne a adaptacja miast

Projekt LIFE Tree Check. Zmiany klimatyczne a adaptacja miast
Pixabay / @ Ogutier

Przed nami pełnia lata, a wraz z nim fala upałów, która wywiera negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie mieszkańców dużych miejscowości. Wałbrzych jest pierwszym polskim miastem, które wzięło udział w proekologicznym projekcie mającym na celu zapewnienie im bezpieczeństwa w tym czasie. Paweł Binkiewicz z firmy Lemitor Ochrona Środowiska zachęca do dołączenia do projektu również inne miasta.

LIFE Tree Check to projekt, który obejmuje kilka miast Europy Środkowo-Wschodniej. Jego założeniem jest przystosowanie miast do zachodzących zmian klimatu. Projekt pomaga lokalnym władzom uczynić miasta przyjaznym miejscem dla mieszkańców – szczególnie latem, gdy temperatury osiągają rekordowe wartości.

Tkanka miejsca ze względu na ścisłą zabudowę jest podatna na zmiany warunków atmosferycznych, które są pokłosiem globalnego ocieplenia. Coraz powszechniejsze stały się fale upałów, gwałtowne burze i ulewy, czy porywiste wiatry. Występujące anomalia są szczególnie niebezpieczne w trakcie lata. Utrzymujące się przez co najmniej 3 dni wysokie temperatury powodują, że mieszkańcy zostają pozbawieni możliwości odpoczynku od stresu termicznego, co stanowi zagrożenie dla ich zdrowia i życia.

Jednym z negatywnych skutków upałów są tzw. miejskie wyspy ciepła. MWC to lokalne zjawisko klimatyczne polegające na występowaniu wyższej temperatury powietrza w mieście niż na terenach peryferyjnych. Powstaje ono w wyniku nagromadzenia dużej ilości powierzchni składającej się z materiałów sztucznych (jak beton czy asfalt), które pochłaniają promieniowanie słoneczne. Do powstawania miejskich wysp ciepła przyczynia się zbyt mała ilość terenów zielonych i zmniejszona wilgotność. Dodatkowym czynnikiem, który sprzyja powstawaniu MWC, jest ciepło antropogeniczne, produkowane przez urządzenia grzewcze, przemysłowe oraz ruch samochodowy.

Jak zmiany klimatyczne wpływają na samopoczucie mieszkańców miast? Miejskie wyspy ciepła potęgują stres termiczny, który obciąża organizm. Badania wykazują, że MWC wywierają wpływ na częstotliwość występowania przypadków udaru cieplnego i sprzyjają zaostrzeniu przewlekłych chorób układu oddechowego i krążenia. Dotyczy to szczególnie seniorów oraz osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie.

To właśnie wpływ zmian klimatu na zdrowie człowieka i jakość życia na terenach zurbanizowanych jest głównym powodem powstania projektu LIFE Tree Check. Władze na szczeblu lokalnym i regionalnym stoją przed ogromnym wyzwaniem, aby przystosować tkankę miejską do zmian klimatu.

Specjaliści w zakresie badań, analiz oraz konsultingu środowiskowego biorą czynny udział w tym międzynarodowym projekcie i starają się propagować coraz więcej działań adaptacyjnych. Przystosowanie miast do zmian klimatu to proces, na który składa się wiele przedsięwzięć, których celem jest ograniczanie negatywnych konsekwencji zmian klimatu. Wśród takich rozwiązań warto wymienić przede wszystkim rozwój błękitno-zielonej infrastruktury oraz zwiększanie świadomości społecznej na temat zmian klimatycznych. Dzięki aplikacji Tree Check oraz oprogramowaniu Tree Check Pro można osiągnąć wspólny cel – zapobiegać i minimalizować zjawisko miejskich wysp ciepła.

Obecnie przed zarządcami stoi wiele wyzwań. Jednym z nich jest znalezienie sposobu na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. Pierwszym polskim miastem, w którym zostały wdrożone działania adaptacyjne w ramach projektu LIFE Tree Check, jest Wałbrzych. Przygotowany przez nas plan ma charakter powtarzalny, rozwiązania można wykorzystać również w innych miejscowościach. Jest to podpowiedź dla osób decyzyjnych, co zrobić, aby polskie miasta stały się przyjazne dla mieszkańców.

komentuje Paweł Binkiewicz z wrocławskiej firmy Lemitor Ochrona Środowiska, która jest jednym z członków projektu

Więcej informacji o projekcie na stronie:
https://www.lemitor.com.pl/pl/life-treecheck
https://www.lifetreecheck.eu/pl/

Więcej informacji o aplikacji Tree Check na stronie:
https://www.lifetreecheck.eu/TreeCheckApp

źródło: materiały prasowe

Zmiany klimatu – dodatkowe informacje:
carbon offset, bielenie raf koralowych, bioróżnorodność, Konferencje Stron COP (Conferences of the Parties), dom ekologiczny, dekarbonizacja, dwutlenek węgla, gazy cieplarniane, handel emisjami CO2, IPCC, miejskie wyspy ciepła, metan, migracje gatunków, neutralność klimatyczna, neutralność węglowa, odnawialne źródła energii, odpowiedzialna konsumpcja, ogród ekologiczny, paliwa kopalne, podtopienia, powodzie, Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC, FCCC), rekompensata węglowa, susze, sekwestracja CO2, ślad ekologiczny, ślad węglowy, ślad wodny, świadomy konsument, tlen, transport ekologiczny, turystyka ekologiczna, węglowy rezerwuar, zielona energia, zielona infrastruktura, zagrożenia ekologiczne, zakwaszenie oceanów, zmiany klimatu, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie środowiska, zrównoważony rozwój

Zagrożenia ekologiczne – dodatkowe informacje:
antropocen
, bielenie raf koralowych, biologiczny potencjał Ziemi do regeneracji (biocapacity), bioróżnorodność, bisfenol A (BPA), blackout, choroby odzwierzęce, czerwona księga gatunków, degradacja środowiska, Dzień Długu Ekologicznego (Ecological Debt Day, Earth Overshoot Day), dziura ozonowa, farmaceutyki, gatunki inwazyjne, gatunki obce, gatunki zagrożone wyginięciem, gazy cieplarniane, globalne ocieplenie, granice planetarne, katastrofy i klęski ekologiczne, katastrofy ekologiczne na świecie, klęski żywiołowe, kryzys wodny, melioracja, miejska wyspa ciepła (MWC), migracje gatunków, mikroplastik, nanoplastik, Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC), nawałnice, neonikotynoidy, odpady niebezpieczne, ozon, pestycydy, Plastisfera (Plastisphere), podnoszenie się poziomu mórz i oceanów, podtopienia, polichlorowane bifenyle (PCB), powodzie, pożary, przełownie, przeżyźnienie zbiorników wodnych, przyducha, przyłów, pustynnienie, rozszerzalność cieplna wody, sinice, składowiska odpadów (wysypiska śmieci), smog, stres wodny, susze, syndrom przesuwającego sią punktu odniesienia, szóste masowe wymieranie, topnienie lodowców i lądolodów górskich, tragedia wspólnego pastwiska, trąby powietrzne, turystyka masowa, tworzywa sztuczne (plastik), Wielka Pacyficzna Plama Śmieci, wylesianie (deforestacja), utrata bioróżnorodności, zanieczyszczenie gleby, zanieczyszczenie hałasem, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie środowiska, zanieczyszczenie światłem, zanieczyszczenie wody, zagrożenia ekologiczne, zakwaszenie oceanów, zmiany klimatu

zobacz również:
błękitna planeta Ziemia, odnawialne źródła energii (OZE)

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe informacje do końca. Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez Patronite.

Możesz również wypić ze mną wirtualną kawę! Dorzucasz się w ten sposób do kosztów prowadzenia portalu, a co ważniejsze, dajesz mi sygnał do dalszego działania. Nad każdym artykułem pracuję zwykle do późna, więc dobra, mocna kawa wcale nie jest taka zła ;-)

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Włącz oszczędzanie

Przewiń do góry