Energooszczędny pojemnościowy podgrzewacz do wody

Podstawowym zadaniem elektrycznego pojemnościowego podgrzewacza (bojlera. termy) jest ogrzewanie wody, magazynowanie w zasobniku, oraz rozdysponowywanie do kilku punktów poboru jednocześnie. Pojemnościowy podgrzewacz wody jest szczególnie polecany do domów i mieszkań które nie posiadają innych źródeł energii poza prądem elektrycznym, a chcą mieć stały dostęp do gorącej wody użytkowej.

Pojemnościowy podgrzewacz wody

To zbiornik ciepłej wody użytkowej, którego głównym elementem jest zasobnik ciepłej wody, wyposażony standardowo w wyjścia instalacji rurowych: odprowadzającej ciepłą wodę oraz instalacji zamkniętego przebiegu połączonej z systemem podgrzewania i zaworem bezpieczeństwa.
Zbiornik najczęściej ma izolację termiczną zmniejszającą straty ciepła. Ponieważ instalacja doprowadzająca zimną wodę podłączona jest do sieci wodociągowej, wewnątrz zbiornika panuje ciśnienie (standardowo 4 atmosfery).
Woda w bojlerze może być ogrzewana grzałką elektryczną z termostatem, za pomocą wymiennika ciepła z centralnego ogrzewania, za pomocą palnika gazowego lub za pomocą pompy ciepła.

Stosując energooszczędny pojemnościowy podgrzewacz wody:
↓ ślad węglowy

↓ zanieczyszczenie środowiska
↓ zużycie energii
↓ ilość wydawanych pieniędzy

Uwaga! Przepływowy podgrzewacz wody to urządzenie do przygotowania ciepłej wody przepływającej przez podgrzewacz, gazowe podgrzewacze z otwartą komorą spalania (nazywane popularnie piecami kąpielowymi lub piecami łazienkowymi) lub też urządzenia elektryczne.

Czas czytania: 11 minut

Ostatnia aktualizacja: 11.10.2022

Podstawowe informacje

Podgrzewacze pojemnościowe to urządzenia, w których woda jest podgrzewana w zbiorniku do określonej temperatury i magazynowana, dopóki nie zostanie zużyta. Kiedy woda zaczyna stygnąć, włączają się grzałki podtrzymujące nastawioną temperaturę wody. Dzięki temu użytkownik może nieustannie korzystać z ciepłej wody o odpowiedniej temperaturze.

Bojlery elektryczne wyposażone są w specjalny czujnik temperatury zwany termostatem. Przerywa on pracę bojlera, kiedy ten przekroczy maksymalną temperaturę wody, zapobiegając tym samym nadmiernemu zwiększeniu ciśnienia w zbiorniku, które spowodowane jest wzrostem temperatury.

Żeby zapobiec stratom ciepła, bojlery izoluje się termicznie. Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów elektrycznych podgrzewaczy wody, a niektóre z nich mogą współpracować w kilkoma źródłami ciepła. Elektryczny podgrzewacz wody może być na przykład wspomagany przez kolektor słoneczny, pompy ciepła.

Uwaga! W podgrzewaczach ciśnieniowych na doprowadzeniu wody zimnej montuje się także zawór bezpieczeństwa wraz z zaworem zwrotnym. Stanowi to ochronę przed cofaniem się podgrzanej wody do instalacji.

Podstawowe cechy pojemnościowego podgrzewacza wody:

 • bojler nagrzewa ograniczoną ilość wody po zużyciu której trzeba czekać do kilkudziesięciu minut na jej ponowne nagrzanie
 • bojler traci ciepło ze zbiornika, gdy jest nieużywany
 • pojemnościowy podgrzewacz wody zawsze ogrzeje wodę do określonej temperatury
 • w przypadku mniejszych bojlerów najczęściej do ogrzania wody stosowane są grzałki które zasilane są z instalacji jednofazowej
 • w przypadku większych term elektrycznych czasami wymagana jest instalacja trójfazowa
Rodzaje pojemnościowych podgrzewaczy wody

Rodzaje pojemnościowych podgrzewaczy wody

Podgrzewacze możemy podzielić ze względu na typ mocowania: na pionowe i leżące.

Pionowe bojlery elektryczne

W większości przypadków bojlery pionowe są stojące. Możemy także kupić zasobniki wiszące, jednak pojemność ich jest bardzo ograniczona.

Pod względem budowy wyróżniamy bojlery elektryczne pionowe:

 • dwupłaszczowe
 • z jedną lub dwiema wężownicami spiralnymi
 • bez wężownicy
 • kombinowane – które posiadają zbiornik w zbiorniku

Pod względem rodzaju materiału, który został użyty do budowy wymiennika c.w.u. i rodzaju zabezpieczenia antykorozyjnego wyróżniamy bojlery elektryczne pionowe:

 • wykonane ze stali emaliowanej z zabezpieczeniem anodę magnezową
 • wykonane ze stali, które są żywicowane epidianem spożywczym
 • wykonane w całości lub częściowo ze stali nierdzewnej

Ze względu na rodzaj izolacji termicznej, która jest stosowana w bojlerach wyróżniamy bojlery elektryczne pionowe:

 • ocieplane przy użyciu pianki poliuretanowej
 • ocieplane przy użyciu miękkiej, elastycznej gąbki
 • ocieplane przy użyciu styropianu – pianki polistyrenowej

Pionowe bojlery elektryczne dwupłaszczowe wykorzystują zewnętrzny płaszcz obiegu centralnego ogrzewania w celu ogrzewania wody użytkowej znajdującej się wewnątrz zbiornika.

Możemy również spotkać konstrukcje, które posiadają dwa zewnętrzne płaszcze do c.o. Dolny z nich służy zazwyczaj do pracy z zasilaniem solarnym albo innym dodatkowym źródłem ciepła, natomiast górny może być zasilany przez kocioł do c.o.

Pionowe bojlery elektryczne posiadające wężownice spiralne, podobnie jak dwupłaszczowe. Umożliwiają podłączenie do nich dwóch różnych źródeł ciepła, dodatkowym może być na przykład układ solarny. Wężownice spiralne mają moc grzewczą znacznie większą niż zwykłe wężownice pojedyncze.

Zbiornik kombinowany to w rzeczywistości dwa zbiorniki, gdzie jeden jest zanurzony w drugim. Wewnętrzny zbiornik to zawsze zbiornik c.w.u. Zewnętrzna część jest natomiast wypełniona wodą kotłową. Rozwiązanie to sprawia, że woda użytkowa w mniejszym wewnętrznym zbiorniku ogrzewa się całą powierzchnią z wyjątkiem płaszczyzny górnej. Zbiornik ten zazwyczaj jest pofałdowany, ma to na celu ograniczenie osadzania się na jego ściankach kamienia. W tego rodzaju bojlerach woda nagrzewa się wolniej. Można jednak zakupić modele z dodatkową wężownicą i podłączyć dodatkowe źródło ciepła, które przyśpieszy proces nagrzewania. Pionowy bojler elektryczny może mieć pojemność od 100 l do 500 l.

Poziome bojlery elektryczne

Ze względu na konstrukcję wyróżniamy bojlery elektryczne poziome:

 • na podkowę
 • posiadające pojedynczą wężownicę w kształcie litery U
 • posiadające podwójną wężownicę
 • dwupłaszczowe

Pod względem rodzaju materiału, który został użyty do budowy wymiennika c.w.u. i rodzaju zabezpieczenia antykorozyjnego wyróżniamy bojlery elektryczne poziome:

 • stalowe wykonane ze stali czarnej
 • ocynkowane
 • emaliowane – w których zamontowano anodę magnezową
 • pokryte żywicą
 • wykonane ze stali nierdzewnej

Ze względu na zastosowaną izolację termiczną wyróżniamy bojlery elektryczne poziome:

 • nieizolowane
 • izolowane piankami polietylenowymi
 • izolowane polistyrenem
 • izolowane miękkimi gąbkami poliuretanowymi
 • izolowane pianką poliuretanową

Bojler elektryczny na podkowę skonstruowany jest w taki sposób, że woda kotłowa wypełnia całą pojemność zasobnika. W związku z tym woda nie nadaje się do spożycia i taki poziomy bojler nie może być stosowany do wody użytkowej. Urządzenia te stosuje się najczęściej w połączeniu z piecokuchniami, czyli kuchennymi piecami, które posiadają płaszcz wodny.

Bojler z wężownicą pojedynczą w kształcie litery U daje możliwość odseparowania wody użytkowej od wody kotłowej. Taki ogrzewacz wody charakteryzuje się stosunkowo niewielką powierzchnią wymiany ciepła. Tego typu bojler elektryczny o większej pojemności wygrzewa się stosunkowo długo. Warto jednak zaznaczyć, że w większości przypadków do takiego bojlera można zastosować dodatkowe źródło ciepła.

Poziomy bojler z wężownicą podwójną umożliwia podłączenie do niego jednego kotła lub kominka. Powierzchnia takiej wężownicy jest nieco większa niż wężownicy U, lecz dużo mniejsza niż w przypadku tej w zasobnikach dwupłaszczowych. Taki bojler elektryczny można użytkować poza sezonem grzewczym.

Poziome termy elektryczne dwupłaszczowe posiadają zewnętrzny płaszcz, który wypełniony jest wodą kotłową z instalacji c.o. Zewnętrzny płaszcz ogrzewa całą swoją powierzchnią wewnętrzny płaszcz, który wypełniony jest wodą użytkową.

Montaż poziomych bojerów elektrycznych jest bardzo prosty. Poziomy bojler elektryczny wiesza się na ścianie przy zastosowaniu specjalnych wsporników.

Zakup energooszczędnego pojemnościowego podgrzewacza wody

Zakup energooszczędnego pojemnościowego podgrzewacza wody

Wybierz urządzenie w najwyższej klasie energetycznej

Opierając się na danych zawartych na etykiecie energetycznej zwróć uwagę na to żeby urządzenie było w najwyższej klasie energetycznej. Etykieta energetyczna to etykieta zawierająca informacje o klasie energetycznej i podstawowych parametrach urządzenia. Informacja o klasie energetycznej musi zostać umieszczona w widocznym miejscu na każdym urządzeniu wystawionym w punkcie sprzedaży.

Nowe ogrzewacze wody sprzedawane są z etykietą energetyczną wskazującą ich klasę efektywności energetycznej. Poszczególne produkty mogą mieć klasę od G (najmniej energooszczędne) do A++ (najbardziej energooszczędne). Na rynku dostępne są też ogrzewacze oparte na technologiach mieszanych, takie jak kocioł wyposażony w solarny zasobnik ciepłej wody, które mogą osiągać klasę efektywności energetycznej A+++.

Unijne rozporządzenia określają wymogi dotyczące ekoprojektu w odniesieniu do:

 • efektywności energetycznej
 • poziomów emisji tlenków azotu
 • pojemności podgrzewacza ciepłej wody użytkowej
 • strat ciepła z zasobników ciepłej wody użytkowej

Szczegółowe informacje na temat modeli wprowadzanych na rynek UE są dostępne w europejskim rejestrze produktów do celów etykietowania energetycznego (EPREL) po zeskanowaniu kodu QR umieszczonego na nowych etykietach energetycznych.

Energooszczędny ogrzewacz wody pomoże zaoszczędzić energię elektryczną, a tym samym zmniejszy emisję gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla, do atmosfery.

dodatkowe informacje:
Etykieta energetyczna dla zasobników na ciepłą wodę użytkową
Etykieta energetyczna dla konwencjonalnych podgrzewaczy wody
Etykieta energetyczna dla słonecznych systemów podgrzewania ciepłej wody użytkowej
Etykieta energetyczna dla podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej z pompą ciepła
Etykieta energetyczna dla zestawu zawierającego podgrzewacz wody i urządzenie słoneczne

Dopasuj pojemność do potrzeb

Pojemność podgrzewacza wody dobiera się w zależności od ilość osób, które z bojlera będą korzystały, potrzeby domowników i częstotliwość użytkowania sprzętu.

 • dla jednej osoby – przy codziennej kąpieli i myciu naczyń wystarczy 40 litrów wody
 • dla dwóch osób – może wystarczyć 60 litrów
 • dla trzech osób – powinno wystarczyć 80 litrów
 • dla czterech osób – przy założeniu, że każda osoba będzie musiała się codziennie wykąpać należy zaplanować minimum 100 litrów pojemności podgrzewacza wody

Najbardziej ekonomicznym i energooszczędnym rozwiązaniem jest zastosowanie jak najmniejszej pojemności bojlera, przystosowanej do planowanego użytkowania i ilości osób korzystających z ciepłej wody.

Uwaga! Za mała pojemność bojlera spowoduje szybsze wyczerpywanie się ciepłej wody co w efekcie spowoduje jej niedobór. W takim przypadku, podczas kąpieli, ciepłej wody może po prostu zabraknąć. Przy zbyt dużym zbiorniku, woda jest niewykorzystana, zastosowana grzałka większej mocy musi ogrzać więcej litrów, co odbija się na wyższych kosztach związanych z zużyciem energii elektrycznej.

Zwróć uwagę na izolację bojlera

Dobra izolacja bojlera to podstawa. Dzięki niej ograniczysz straty ciepła i czas potrzebny na ogrzanie wody do temperatury użytkowej.

Im lepsza jest izolacja ścian, tym wolniej ciepło przenika na zewnątrz bojlera, a tym samym grzałka będzie uruchamiana zdecydowanie rzadziej. Bojlery dwupłaszczowe są wprawdzie droższe, większe, cięższe od jednopłaszczowych, ale zdecydowanie wpływają na obniżenie rachunków za prąd.

Uwaga! Nawet najlepszy bojler w przypadku wyłączenia zasilania będzie tracił energię cieplną.

Zasady energooszczędnego korzystania z bojlera

Zasady energooszczędnego korzystania z bojlera

 • ustaw na termostacie pojemnościowego ogrzewacza wody temperaturę w zakresie 45-50 stopni C, aby po jej wyczerpaniu szybko i skutecznie nagrzać wodę do temperatury zadanej. Niższa temperatura zadana skutkuje zmniejszeniem czasu nagrzewania zbiornika, a zatem zmniejsza koszty zużycia energii elektrycznej. Im wyższa zadana temperatura na termostacie bojlera, tym potencjał cieplny pomiędzy ogrzaną wodą, a zewnętrzną temperaturą jest większy, a co za tym idzie większe straty cieplne i w efekcie energetyczne.

Uwaga! Zwróć uwagę żeby raz na tydzień w bojlerze podnieść temperaturę zadaną do 60 stopni C na kilkanaście minut, w celu likwidacji ewentualnych bakterii legionella.

 • podłącz bojler do elektronicznego programatora czasu – umożliwia on ustawienie dokładnego czas grzania wody na każdą godzinę, dzień tygodnia, czy pory w których jej najbardziej potrzebujesz
 • jeżeli to samo urządzenie grzeje wodę do mycia i do centralnego ogrzewania zainstaluj na nich osobne termostaty
 • zamontuj przed wlotem zimnej wody filtry i oczyszczacze wody – woda która dostaje się do bojlera, nie jest idealnie czysta. Na elementach grzejnych osadzają się kamień kotłowy i inne zanieczyszczenia, które również muszą zostać ogrzane, co powoduje dodatkowe straty energii. Im czystsza jest woda, tym mniej energii jest marnowane, dlatego nowoczesne energooszczędne bojlery mogą mieć grzałki wykonane materiałów, które ograniczają wytrącanie się osadów na powierzchni grzejnej.

źródło: materiały prasowe
Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej, autorzy, licencja CC BY SA 3.0
Ogrzewacze pomieszczeń i wody, ec.europa.eu

Dom ekologiczny – dodatkowe informacje:
audyt energetyczny, dom energooszczędny, dom inteligentny (smart home,) dom niskoenergetyczny, dom pasywny, domowe (naturalne) środki czystości, energooszczędne ogrzewania (oszczędzanie ciepła), energooszczędne oświetlenie, energooszczędne urządzenia, energooszczędna wentylacja, etykiety energetyczne, etykiety produktów, kuchnia Zero Waste, kosmetyki naturalne (ekologiczne), oszczędzanie energii elektrycznej (prądu), oszczędzanie gazu, oszczędzanie wody, rośliny oczyszczające powietrze, segregacja odpadów, termomodernizacja budynku, zrównoważone budownictwo

Rządowe, ogólnopolskie programy proekologiczne:
Ciepłe Mieszkanie, Czyste powietrze, Mój Prąd, Moja Woda, Stop Smog, Ulga termomodernizacyjna
Dyrektywa o charakterystyce energetycznej budynków (EPBD)
Net-Zero Industry Act

Świadomy konsument – dodatkowe informacje:
ekologiczne i zrównoważone święta, black friday, Clean label, cyber monday, cyfrowy paszport produktu (Digital Product Passport, DPP), cykl życia produktu (Life Cycle Assesment LCA), data przydatności do spożycia, data ważności, degrowth, domowe (naturalne) środki czystości, dyrektywa Cyfrowa, Dyrektywa Omnibus, dyrektywy PPWD (Packaging and Packaging Waste Directive). dyrektywa Towarowa, dyrektywa Single-Use Plastics, ekoprojekt, ekoprojektowanie (ecodesign), etykiety energetyczne, greenwashing (ekościema, ekomanipulacja, zielone kłamstwo), ekonomia subskrypcji, fast fashion (szybka, śmieciowa moda), fast homeware, gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ), kosmetyki naturalne (ekokosmetyki), marnowanie żywności, Nutri-Score (5-Colour Nutrition Label, 5-CNL) pięciokolorowa etykieta żywieniowa, olej palmowy, odpowiedzialna konsumpcja, pakiet odpadowy, Prawo Do Naprawy (#RightToRepair), produkt bio, produkt ekologiczny (eko), produkt naturalny, recykling, redesign, rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP), ekonomia współdzielenia (sharing economy), slow fashion, społeczna lodówka, strategia Od pola do stołu, system kaucyjny, transport ekologiczny, turystyka ekologiczna, upcykling, uwalnianie książek (bookcrosing), zdrowa żywność, zrównoważona moda, zrównoważone rybołówstwo, żywność alternatywna, żywność drukowana, żywność ekologiczna

ślad ekologiczny (ecological footprint), ślad środowiskowy (environmental footprint), ślad węglowy (carbon footprint), ślad wodny (water footprint)
air-commerce, downsizing, overpackaging

Jak każdego dnia dbać o środowisko naturalne:
na wakacjach, na zakupach, w podróży, ograniczenie zużycia papieru
oszczędzanie energii elektrycznej (oszczędzanie prądu): tryb czuwania Stand-by
energooszczędne oświetlenie: świetlówka kompaktowa (energooszczędna), żarówka LED
oszczędzanie gazu, oszczędzanie wody: perlator
energooszczędna wentylacja, energooszczędne ogrzewanie
energooszczędne urządzenia: czajnik elektryczny, komputer, lodówka i zamrażarka, odkurzacz, okap kuchenny, piekarnik, płyta grzejna, pojemnościowy podgrzewacz do wody, pralka, telewizor, zmywarka
segregacja odpadów
znaki i oznaczenia ekologiczne

Ekologiczny styl życia:
dieta planetarna, fleksitarianizm, foodsharing, freganizm, jadłodzielnia, Lifestyles of Health and Sustainability (LOHAS), Less Waste, lodówka społeczna, roślinne zamienniki mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego, Repair Cafe, Slow fashion, Slow life, weganizm, wegetarianizm,
Zero Waste
zasada 3R, zasada 5R, zasada 8R: Rethink (Przemyśl swoją relację ze środowiskiem), Refuse (Odmawiaj), Reduce (Unikaj), Reuse (Użyj ponownie), Rehome (Znajdź nowy dom), Repair (Naprawiaj), Recycle (Utylizuj, Recyklinguj, Oddaj do odzysku), Rot (kompostuj)

Wiedza ekologiczna – dodatkowe informacje:
aforyzmy ekologiczne, biblioteka ekologa, biblioteka młodego ekologa, ekoprognoza, encyklopedia ekologiczna, hasła ekologiczne, hasztagi (hashtagi) ekologiczne, kalendarium wydarzeń ekologicznych, kalendarz ekologiczny, klęski i katastrofy ekologiczne, największe katastrofy ekologiczne na świecie, międzynarodowe organizacje ekologiczne, podcasty ekologiczne, poradniki ekologiczne, (nie) tęgie głowy czy też (nie) najtęższe umysły, znaki i oznaczenia ekologiczne

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe informacje do końca. Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez Patronite.

Możesz również wypić ze mną wirtualną kawę! Dorzucasz się w ten sposób do kosztów prowadzenia portalu, a co ważniejsze, dajesz mi sygnał do dalszego działania. Nad każdym artykułem pracuję zwykle do późna, więc dobra, mocna kawa wcale nie jest taka zła ;-)

Zapisz się na Newsletter i otrzymuj email z ekowiadomościami. Dodatkowo dostaniesz dostęp do specjalnego działu na stronie portalu, gdzie pojawiają się darmowe materiały do pobrania i wykorzystania. Poradniki i przewodniki, praktyczne zestawienia, podsumowania, wzory, karty prac, checklisty i ściągi. Wszystko czego potrzebujesz do skutecznej i zielonej rewolucji w twoim życiu. Zapisz się do Newslettera i zacznij zmieniać świat na lepsze.

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Włącz oszczędzanie

Scroll to Top