Jak wyciek metanu z Nord Stream wpływa na środowisko?

Jak wyciek metanu z Nord Stream wpływa na środowisko?
Pixabay / @ Pexels

Z końcem września cały świat obeszły wiadomości dotyczące wycieku metanu z gazociągów Nord Stream. Sytuacja ustabilizowała się dopiero kilka dni później, ale szkody, do jakich wyciek ten doprowadził w ekosystemie, będziemy odczuwać jeszcze przez długi czas. Jakie są więc konsekwencje wycieku gazu dla naszego środowiska naturalnego?

Co wydarzyło się we wrześniu na Morzu Bałtyckim?

Przypomnijmy: 26 września duńska Agencja Energii (dan. Energistyrelsen) poinformowała, że z jednej z dwóch nitek gazociągu Nord Stream 2 w okolicy duńskiej wyspy Bornholm wyciekł gaz. Dzień później Szwedzka Administracja Morska (swe. Sjöfartsverket) poinformowała o podobnej sytuacji, tyle że podając do wiadomości, iż doszło do dwóch wycieków gazu z Nord Stream 1 (gazociąg ten został uruchomiony, ale pozostawał bez dostaw). Metan ulatniał się z całej infrastruktury ze względu na jej tzw. nagazowanie.
Rzecznik ze szwedzkiego centrum sejsmicznego, Bjorn Lund, przekazał informacje, że w tych dniach w rejonie, w którym doszło do wycieku, odnotowano dwie sporych rozmiarów podwodne eksplozje. Potwierdza to także szwedzka prokuratura w wydanym 18 października oświadczeniu mówiącym o tym, że odnaleziono na uszkodzonych gazociągach ślady materiałów wybuchowych.

Jak wyciek z Nord Stream wpłynie na środowisko?

Pomimo że żaden z gazociągów nie był w użyciu, kiedy doszło do wycieku, zawierały one gaz ziemny. Masowe uwolnienie się metanu ma niestety ogromny, negatywny wpływ na nasz ekosystem i również odpowiada za efekt cieplarniany na świecie. Według wspomnianej już duńskiej Agencji Energii emisje gazu z Nord Stream 1 oraz 2 wyniosą ok. 778 mln m3. Czy to dużo? Niech za odpowiedź służy informacja, że objętość ta to ok. 14,6 mln ton ekwiwalentu CO2 gazów cieplarnianych, czyli ilość porównywalna do 1/3 rocznej emisji w całej Danii.

Metan jest drugim po dwutlenku węgla niebezpiecznym dla naszego środowiska gazem, który przyczynia się do poważnych zmian klimatycznych, a w konsekwencji do globalnego ocieplenia. Może utrzymywać się w atmosferze przez bardzo długi czas, bo nawet do 20 lat. Niewątpliwie incydent ten wpływa na pogorszenie się jakości powietrza i dodatkowo pogłębia efekt ocieplenia jeszcze bardziej, niż odnotowywaliśmy to do tej pory. Konsekwencje emisji gazu będą więc widoczne nie od razu, a w ciągu kolejnych kilkunastu czy kilkudziesięciu lat.

mówi Szymon Wstawski z firmy LEMITOR Ochrona Środowiska

Efekt cieplarniany coraz bardziej doprowadza do postępującej degradacji środowiska naturalnego. Ma to swoje konsekwencje w wielu dziedzinach życia. Począwszy od wzrostu temperatury na Ziemi o średnio 0,2 stopnia w ciągu 10 lat i topnienia pokrywy lodowcowej na biegunach, przez coraz częstsze powodzie, dotkliwe susze, aż po wyginięcie wielu gatunków zwierząt, roślin i zmiany klimatyczne, które powodują problemy w rolnictwie oraz hodowli zwierząt. Wrześniowy wyciek z gazociągów Nord Stream 1 i 2 w konsekwencji może znacząco pogłębić ten stan rzeczy i przyspieszyć proces efektu cieplarnianego.

Jak można zmniejszyć efekt cieplarniany na Ziemi?

Wyciek metanu z gazociągów Nord Stream powinien jeszcze bardziej dać nam wszystkim do myślenia i spowodować wzmocnienie działań, które mają na celu zmniejszenie emisji wszelkich szkodliwych gazów do środowiska, jakie wytwarzamy na Ziemi. Dlatego tak ważne jest, aby mieć świadomość problemu i móc podejmować odpowiednie działania naprawcze. Jako instytucja badawcza nieustannie wykonujemy pomiary obejmujące również stężenie tego gazu. Dotyczy to zarówno instalacji przemysłowych, jak i chociażby składowisk odpadów, które są cały czas istotnym w skali globalnej źródłem emisji gazów cieplarnianych. Jako firma zajmująca się nie tylko pomiarami, ale również opracowaniami środowiskowymi i modelowaniem, zauważamy jednak coraz większe znaczenie bardziej kompleksowych rozwiązań – analiz śladu węglowego, czy chociażby zagadnień rynku uprawnień emisji gazów cieplarnianych. Bez wdrożenia realnych zmian w zarządzaniu surowcami i odpadami może nam się nie udać, aby powstrzymać postępujące zmiany klimatyczne – tłumaczy Szymon Wstawski z LEMITOR Ochrona Środowiska.

Zmiany w zarządzaniu to między innymi odpowiednie składowanie i zabezpieczanie surowców, a także ich właściwy recykling. W tym celu najlepiej korzystać z niskoemisyjnych metod do przetwarzania odpadów, aby jak najmniejszy, najlepiej znikomy odsetek niebezpiecznych gazów przedostał się do ekosystemu. Metan, o którym mowa w kontekście gazociągu Nord Stream, na co dzień uwalnia się także poprzez składowanie odpadów, wykorzystywanie ropy naftowej i nawozów czy fermentacji kompostowanych resztek. Stąd zrównoważone gospodarowanie tego rodzaju zasobami i jest niezwykle ważne dla środowiska. Pomoże to w zapobieganiu jego nadmiernego zanieczyszczania i przyczyni się do ograniczenia wydzielania szkodliwych gazów, przez które zwiększa się efekt cieplarniany.

źródło: materiały prasowe

Zagrożenia ekologiczne – dodatkowe informacje:

definicje, teorie, hipotezy, zjawiska:
antropocen, antropopresja, bezpieczeństwo ekologiczne, biologiczny potencjał Ziemi do regeneracji (biocapacity), bioremediacja, ekobójstwo (ekocyd), ekomodernizm, ekosystem sztuczny, ekoterroryzm, globalne zagrożenia ekologiczne, granice planetarne, hipoteza wypadających nitów (rivet popping), homogenocen, kapitalocen, katastrofy i klęski ekologiczne, katastrofy ekologiczne na świecie, klęski żywiołowe, masowe wymieranie, monokultura, komodyfikacja żywności (utowarowanie), plantacjocen, plastikoza, plastisfera (plastisphere), przeludnienie, stres cieplny, syndrom przesuwającego sią punktu odniesienia, szóste masowe wymieranie (szósta katastrofa), tragedia wspólnego pastwiska, utrata bioróżnorodności, Wielkie przyspieszenie, zielony anarchizm, zjawisko przedniej szyby

degradacja środowiska:
akwakultura, betonoza (betonowanie miast), choroby odzwierzęce, górnictwo morskie, hodowla zwierząt, melioracja, monokultura, niszczenie siedlisk, przełownie, przemysł wydobywczy, przyłów, rolnictwo, spadek liczebności owadów, turystyka masowa, wylesianie (deforestacja), wypalanie traw

ozon i ozonosfera (warstwa ozonowa):
dziura ozonowa, freon (CFC)

zanieczyszczenie środowiska:
azbest, beton, bisfenol A (BPA), eutrofizacja, farmaceutyki, handel emisjami zanieczyszczeń, kwaśny deszcz, mikroplastik, martwe strefy, nanoplastik, neonikotynoidy, niedopałki papierosów, odpady niebezpieczne, pestycydy, polichlorowane bifenyle (PCB), przemysł tekstylny (włókienniczy). sieci widma, sinice, składowiska odpadów (wysypiska śmieci), smog, sól drogowa, sztuczne ognie (fajerwerki, petardy), tworzywa sztuczne (plastik), Wielka Pacyficzna Plama Śmieci, wycieki ropy naftowej, zakwaszenie wód (rzek, jezior, mórz i oceanów), zanieczyszczenie gleby, zanieczyszczenie hałasem, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie światłem, zanieczyszczenie wody, związki per- i polyfluoroalkilowe (PFAS) – wieczne chemikalia

zmiany klimatu (kryzys klimatyczny):
blaknięcie (bielenie) raf koralowych, denializm klimatyczny (zaprzeczanie globalnemu ociepleniu), efekt cieplarniany, ekstremalne zjawiska, gazy cieplarniane, globalne ocieplenie, kryzys wodny, miejska wyspa ciepła (MWC), migracje gatunków, nawałnice, ocieplenie oceanu, wzrost poziomu mórz i oceanów, podtopienie, powódź, pożar lasu, przyducha, pustynnienie, susza, topnienie lodowców i lądolodów, topnienie lodu morskiego, trąba powietrzna, upał

klęski i katastrofy ekologiczne:
katastrofy jądrowe (nuklearne), katastrofy przemysłowe, największe katastrofy ekologiczne na świecie, największe katastrofy ekologiczne w Polsce, wycieki ropy naftowej

Czerwona księga gatunków zagrożonych, Czerwona Lista IUCN (The IUCN Red List):
gatunek wymarły (extinct EX), gatunek wymarły na wolności (extinct in the wild EW), gatunek krytycznie zagrożony (critically endangered CR), gatunek zagrożony (endangered EN), gatunek narażony gatunek wysokiego ryzyka (vulnerable VU), gatunek bliski zagrożenia (near threatened NT), gatunek najmniejszej troski (least concern LC)
Polska czerwona księga roślin, Polska czerwona księga zwierząt
gatunek inwazyjny (inwazyjny gatunek obcy IGO)

Poruszający i inspirujący do działania apel Davida Attenborough

Wiedza ekologiczna – dodatkowe informacje:
aforyzmy ekologiczne, biblioteka ekologa, biblioteka młodego ekologa, ekoprognoza, encyklopedia ekologiczna, hasła ekologiczne, hasztagi (hashtagi) ekologiczne, kalendarium wydarzeń ekologicznych, kalendarz ekologiczny, klęski i katastrofy ekologiczne, największe katastrofy ekologiczne na świecie, międzynarodowe organizacje ekologiczne, podcasty ekologiczne, poradniki ekologiczne, (nie) tęgie głowy czy też (nie) najtęższe umysły, znaki i oznaczenia ekologiczne

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe informacje do końca. Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez Patronite.

Możesz również wypić ze mną wirtualną kawę! Dorzucasz się w ten sposób do kosztów prowadzenia portalu, a co ważniejsze, dajesz mi sygnał do dalszego działania. Nad każdym artykułem pracuję zwykle do późna, więc dobra, mocna kawa wcale nie jest taka zła ;-)

Zapisz się na Newsletter i otrzymuj email z ekowiadomościami. Dodatkowo dostaniesz dostęp do specjalnego działu na stronie portalu, gdzie pojawiają się darmowe materiały do pobrania i wykorzystania. Poradniki i przewodniki, praktyczne zestawienia, podsumowania, wzory, karty prac, checklisty i ściągi. Wszystko czego potrzebujesz do skutecznej i zielonej rewolucji w twoim życiu. Zapisz się do Newslettera i zacznij zmieniać świat na lepsze.

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Włącz oszczędzanie

Scroll to Top