Globalne ocieplenie

Globalne ocieplenie - wlaczoszczedzanie.pl - Depositphotos / @ JohanSwanepoel

Wszystkie sposoby zużywania energii mają wpływ na środowisko. Najmniejszy negatywny efekt ma korzystanie z energii pochodzącej z źródeł odnawialnych. Najbardziej negatywnie oddziałuje na środowisko spalanie paliw stałych, takich jak węgiel, czy ropa. Zanieczyszczają środowisko i przyczyniając się do zjawiska globalnego ocieplenia.

Globalne ocieplenie można zaobserwować w wielu częściach świata, zwłaszcza wtedy gdy występują ekstremalne zjawiska pogodowe. Wpływa to negatywnie na stan zdrowia ludzi zamieszkujących dotknięte zmianami tereny.

Podwyższenie średniej temperatury powierzchni lądów i oceanów o około 0,75°C obserwowane jest od połowy XX wieku. Prognozy mówią o dalszym wzroście średniej temperatury powierzchni Ziemi o 1,1 – 6,4°C do końca XXI wieku. Skutkiem wzrostu temperatur jest topnienie lodowców i podniesienie poziomu mórz, co oznacza, że już nie długo mogą zostać zalane niektóre rejony świata np. Wenecja, Malediwy, delta Nilu, Bangladesz. Prawdopodobnie 3/4 lodowców w Alpach Szwajcarskich zniknie do 2050 roku.