Wyciek toksycznego gazu izocyjanku metylu z fabryki w Bhopalu

1984 rok, 3 grudnia – Indie

Wyciek toksycznego gazu izocyjanku metylu z fabryki w Bhopalu.

W nocy z 2 na 3 grudnia z fabryki pestycydów firmy Union Carbide w indyjskim Bohpalu uwolniło się 40 ton trującego gazu izocjanku metylu. Toksyczny gaz zabił 1762 osoby, a do 1994 roku zmarło łącznie 6954 ludzi. Około 200 tys. osób zostało ciężko poszkodowanych, dotkniętych m.in. paraliżem, uszkodzeniami płuc, oczu, naczyń, serca, układu odpornościowego.

Powodem tragicznej katastrofy ekologicznej był brak odpowiednich technik analitycznych, rozbudowanego systemu monitoringu, oraz odpowiednich systemów zabezpieczających na okoliczność awarii zakładu. Przyczyną wybuchu potwierdzoną przez trzy niezależne grupy ekspertów było dostanie się do zbiornika z gazem wody, która wywołała reakcję chemiczną, w wyniku której wydostał się do atmosfery toksyczny gaz.

Efekty incydentu odczuwalne są do dzisiaj, a dane szacunkowe mówią o 500 tysiącach osób w jakikolwiek sposób poszkodowanych.

Z badań przeprowadzonych wśród mieszkańców wynika, że jeden na 25 noworodków przychodzi na świat z wadami genetycznymi. Jest to aż 10 razy częściej niż średnio w całym kraju. Dzieci osób narażonych na kontakt z gazem rodzą się z uszkodzeniami mózgu, rozszczepami warg, brakiem podniebienia i wykręconymi kończynami. Częste są także zaburzenia wzroku i układu oddechowego oraz schorzenia skóry.

Ponad 25 lat zajęło indyjskiemu wymiarowi sprawiedliwości rozwiązanie sprawy wycieku toksycznego gazu. Kary finansowe i wyroki więzienia okazały się śmiesznie niskie w odniesieniu do rozmiarów katastrofy ekologicznej. Sąd w Indiach skazał siedmiu byłych pracowników indyjskiej filii firmy Union Carbide na kary po dwa lata więzienia. Uznał ich za winnych, przez zaniedbanie. Skazani mieli również zapłacić po 100 tys. rupii (ponad 2 tys. dolarów) grzywny. Sąd również skazał na grzywnę w wysokości 500 tys. rupii (ponad 10 tys. dolarów) nieistniejącą już indyjską filię Union Carbide.

Firmę Union Carbide w 2001 roku kupiła spółka Dow Chemical Co., która twierdzi, że sprawa została rozwiązana od strony prawnej w 1989 roku ugodą między Union Carbide i rządem Indii opiewającą na 470 mln dolarów i że obecnie wszelka odpowiedzialność za skutki tragedii spoczywa na władzach stanu Madhja Pradesh, właściciela terenu.

Globalne i lokalne zagrożenia ekologiczne

Błękitna Planeta Ziemia

Dlaczego należy chronić Ziemię
Ziemia to błękitna perła w przestrzeni i cudowny, wrażliwy świat. Obecnie nasza żywa planeta znajduje się w krytycznym momencie ewolucji. Jeden z jej gatunków, MY czyli CZŁOWIEK, zagraża zakłóceniem i wyczerpaniem systemów podtrzymujących życie.

Antropocen czyli epoka człowieka

Antopocen – nowa epoka w historii Ziemi
Rozpoczęła się nowa epoka w historii Ziemi czyli Antropocen. Według naukowców jest ona zdominowana poprzez działania człowieka, a nie przez aktywność geologiczną.

Dziura ozonowa

Dziura ozonowa
Dziura ozonowa to zjawisko ubytku ozonu stratosferycznego nad niektórymi obszarami Ziemi.

Zanieczyszczenie środowiska

Zanieczyszczenie środowiska
To obecność substancji niepożądanych w stanie ciekłym lub gazowym, w powietrzu, wodzie, glebie, występujących w stężeniu zmieniającym jego właściwości i mogących wywierać niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka.

Zmiany klimatu

Zmiany klimatu
Zmiany klimatu obserwujemy, jako wzrost średniej temperatury na Ziemi, która powoduje m.in topnienie lodowców, podnoszenie się poziomu mórz, susze, powodzie, fale upałów, pożary, czy huragany.

Klęski i katastrofy ekologiczne

Klęski i katastrofy ekologiczne
Następstwem każdej działalności gospodarczej człowieka są przekształcenia środowiska naturalnego. Jeżeli znaczne nasilenie wprowadzonych do środowiska niekorzystnych zmian prowadzi do stanu, że utraci ono zdolność regeneracji i samoregulacji, wówczas mamy do czynienia z katastrofą ekologiczną.

Katastrofy ekologiczne na świecie

Największe katastrofy ekologiczne na świecie
Od zagłady całych cywilizacji, poprzez zanieczyszczenie środowiska, wypadki wież wiertniczych i tankowców, katastrofy przemysłowe i jądrowe. Historia rozwoju cywilizacji pokazuje, do czego może doprowadzić nasza megalomania i ignorancja w stosunku do otaczającego nas środowiska naturalnego.

Scroll to Top