Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało coroczny raport Odpowiedzialny biznes w Polsce

Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało coroczny raport Odpowiedzialny biznes w Polsce
@ materiały prasowe

17 kwietnia Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało coroczny raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2022. Dobre praktyki”. Po raz kolejny doceniono w nim firmę Mars Polska, opisując aż 10 działań producenta wyrobów czekoladowych, bezcukrowych gum do żucia i jedzenia dla zwierząt.

Najnowszy raport FOB to podsumowanie praktyk firm w zakresie CSR i ESG realizowanych w 2022 roku oraz odpowiedź na pytanie o zmiany, jakie zachodzą w polskim biznesie w obliczu wyzwań współczesności. Mars Polska od kilku lat jest regularnie wyróżniany za działania realizowane w duchu równoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. W tym roku w raporcie uwzględniono aż 10 CSR-owych praktyk firmy:

  • wieloletnie działania w imię tworzenia „Lepszego świata dla zwierząt”
  • długofalowe wsparcie Federacji Polskich Banków Żywności
  • realizowany od blisko 10 lat program edukacyjny Orbit „Dziel się Uśmiechem”
  • współprowadzony z Fundacją Dr Clown ogólnopolski program dogoterapii
  • program zachęcający do odpowiedzialnej adopcji „Pedigree Dla Dobra Psów”
  • „Mars Marketing Code” – projekt dotyczący samoregulacji w kwestii odpowiedzialnego podejście do komunikacji marketingowej
  • projekt „Tydzień świadomości zdrowia psychicznego” – inicjatywa mającą na celu podnoszenie wśród współpracowników świadomości istnienia, objawów i sposobów radzenia sobie z zaburzeniami psychicznymi
  • praktykę związaną z ekologią i dbałością o wellbeing współpracowników sił sprzedaży w terenie
  • rozwijanie kultury włączania i różnorodności poprzez uruchomienie innowacyjnych współpracowniczych grup projektowych ARG
  • wykorzystanie firmowych social mediów w integrowaniu rozproszonego zespołu.

Kolejne wyróżnienia działań Mars Polska przez FOB pokazują, że nasze inicjatywy są skuteczne i warte naśladowania. Chcemy nie tylko kontynuować swoje wieloletnie dobre praktyki, ale też nieustannie wdrażać nowe i motywować zarówno siebie, jak i innych do pozytywnych zmian w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju. Ponieważ świat, jakiego pragniemy jutro, zaczyna się od tego, jak prowadzimy nasz biznes dzisiaj.

komentuje Marzena Ignaczak, dyrektorka ds. korporacyjnych w Mars Polska

10 praktyk Mars Polska w Raporcie Dobrych Praktyk FOB 2022

Prawie 240 ton jedzenia dla bezdomnych psów i kotów w Polsce

Mars Polska wspiera schroniska i fundacje pomagające zwierzętom w potrzebie, a także psy pracujące na rzecz społeczności lokalnych, w których funkcjonuje firma m.in. w policji, Polskim Związku Osób Niewidomych czy Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Sochaczewie. W 2022 roku firma przekazała blisko 240 ton kompletnej i zbilansowanej karmy dla psów i kotów. Co więcej, w ramach wolontariatu (Mars Volunteer Program) współpracownicy, jak co roku mogli poświęcić 16 płatnych godzin na pracę na rzecz bezdomnych zwierząt w schroniskach.

Strategiczna współpraca z Federacją Polskich Banków Żywności

Publikacja FOB zawiera również informację o współpracy z Bankami Żywności. Mars Polska co roku wdraża działania zgodne z ideami niemarnowania żywności i zapobiegania niedożywieniu. W związku z tym w ubiegłym roku firma przekazała łącznie ponad 1,6 mln sztuk przekąsek, z czego prawie 500 tys. na bieżące wsparcie potrzebujących w sytuacjach kryzysowych.

Blisko dekada troski o zdrowe uśmiechy polskich uczniów

Trzeci rok z rzędu wyróżnienie otrzymał program edukacyjny Orbit „Dziel się Uśmiechem”, realizowany od 2013 roku we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem. Dzięki lekcjom prowadzonym w ramach inicjatywy już blisko 800 000 uczniów mogło dowiedzieć się, jak dbać o higienę jamy ustnej i poznać 4 kroki do zdrowych zębów. Program jest odpowiedzią na utrzymujący się problem próchnicy wśród dzieci. Orbit „Dziel się Uśmiechem” wspiera Polskie Towarzystwo Stomatologiczne oraz Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej, a jego ambasadorką jest Magdalena Różczka. Inicjatywa jest w całości finansowanych przez Mars Polska. Firma co roku przekazuje na jej realizację 1% ze sprzedaży bezcukrowych gum Orbit® we wrześniu i październiku.

Moc merdającego ogona czyli realizowany wraz z Fundacją Dr Clown ogólnopolski program dogoterapii

Już od 6 lat Mars Polska wspólnie z Fundacją Dr Clown prowadzi w szpitalach dla dzieci i młodzieży ogólnopolski program zajęć dogoterapii połączonej z ,,terapią śmiechem”. Od 2021 roku realizowany jest on także w Domach Pomocy Społecznej dla seniorów. W 2022 roku blisko 3 000 małych pacjentów oraz prawie 700 seniorów uczestniczyło w terapeutycznych spotkaniach z udziałem wyszkolonych psów i certyfikowanych opiekunów – terapeutów. Porównując efekty pierwszego i ostatniego roku programu dogoterapii, liczba dzieci i młodzieży wzrosła blisko czterokrotnie. Od 2017 roku z dobroczynnej interakcji z czworonogami mogło skorzystać łącznie 13 394 młodszych i starszych beneficjentów.

Edukacja w ramach programu „Pedigree Dla Dobra Psów”

Każdy pies zasługuje na kochający dom – to myśl, która przyświeca programowi zachęcającemu do odpowiedzialnej adopcji i opieki nad czworonogami. Pedigree wraz z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w 2021 roku rozpoczął inicjatywę, w ramach której marka wsparła schroniska m.in. w opiece behawioralnej, leczeniu czworonogów oraz edukacji w szkołach i przedszkolach. Działania programu w 2022 roku koncentrowały się wokół dzielenia się wiedzą z najmłodszymi. Dzieci i młodzież mogły dowiedzieć się, na czym polega odpowiedzialna opieka i adopcja, korzystając z kolorowanek i broszur edukacyjnych. Od początku trwania „Pedigree Dla Dobra Psów” rozdano tysiące pakietów powitalnych zawierających praktyczne informacje i produkty dla nowych opiekunów i ich pupili.

Odpowiedzialne podejście do komunikacji marketingowej

Mars Polska kontynuuje działania, które rozpoczął wprowadzając własny kodeks marketingowy – Mars Marketing Code. Określone w nim samoograniczenia dotyczą wszystkich kategorii food z portfolio firmy, a ich celem jest etyczne podejście do komunikacji do konsumenta, w tym szczególnie najmłodszego.

Kondycja mentalna jest równie ważna jak fizyczna

Nową inicjatywą uwzględnioną w raporcie jest projekt ,,Tydzień Świadomości Zdrowia Psychicznego”. Jego celem było zwiększenie wiedzy na temat zdrowia psychicznego wśród pracowników. W ramach kampanii, na wewnętrznych kanałach firmy, opublikowano szereg artykułów i wywiadów dotyczących: presji, zarówno w pracy i w życiu codziennym, prawidłowego snu, nadużywania Internetu, czy też potrzeby odpoczynku. Dodatkowo, kadra menadżerska w ramach rozwoju kompetencji, mogła wziąć udział w webinarze z psychologiem Hubertem Malinowskim, który wskazywał jak prawidłowo prowadzić rozmowę z osobami zmagającymi się z problemami natury psychicznej oraz jak oferować im pomoc.

Ekologia i dbałość o wellbeing współpracowników sił sprzedaży w terenie

Wdrożona w 2022 roku praktyka miała na celu zapewnić optymalną dbałość o dobre samopoczucie pracowników terenowych, zapewniając im dogodne warunki pracy oraz zwracając uwagę na wyzwania środowiskowe, z jakimi wiąże się specyfika ich obowiązków. Zapewniono im sprzęt wysokiej jakości oraz efektywnie podzielono terytoria, w jakich operują, tak aby ułatwić pracę przedstawicieli oraz wesprzeć ich w jakościowym jej wykonywaniu.

Rozwijanie kultury włączania i różnorodności

W ubiegłym roku rozpoczął działania zespół Associates Resource Groups, które wspierają kulturę organizacyjną w zakresie włączania i różnorodności (Inclusion&Diversity). Obecnie w firmie działa grupa nawigująca całością działań I&D w ramach kultury oraz 5 grup tematycznych, zajmujących się aspektami I&D, wskazanymi przez współpracowników jako priorytetowe: rodzicielstwo, pokolenia, zdrowie, płeć, narodowość, różnice kulturowe i religia. Misja firmy Mars opiera się na budowaniu przyszłości, w której każdy może być sobą i rozwijać swój pełny potencjał. Firma chce rozwinąć strategię grup ARG również w częściach fabrycznych. Współpracownicy zorganizowali już kilka wydarzeń i kampanii edukacyjnych.

MW Jesteśmy razem – budowanie jedności zespołu z pomocą mediów firmowych

Mars Polska prowadzi intensywne działania na rzecz angażowania, rozwijania oraz integrowania zespołu. W kontekście różnorodnego i rozproszonego zespołu oraz pracy w modelu hybrydowym jednym z nowowprowadzonych narzędzi w Mars Wrigley jest wewnętrzna platforma social media (grupa MW Jesteśmy razem), z której aktywnie korzysta ponad 93% współpracowników. Narzędzie uzupełniło paletę narzędzi komunikacji wewnętrznej, odpowiadając na potrzeby zespołu pracującego zarówno w biurze/hybrydowo, jak i w terenie (siły sprzedaży), tworząc przestrzeń na dzielenie się informacjami, wymianę doświadczeń i opinii między współpracownikami, a także tworząc wspólnoty wokół ważnych dla współpracowników tematów.

Link do raportu: https://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2023/04/FOB_Raport2022.pdf

O raporcie
„Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. Tegoroczna edycja to podsumowanie 2020 roku, czyli roku pandemii oraz ocena roli biznesu w walce z jej skutkami.

źródło: materiały prasowe

Zrównoważony rozwój – dodatkowe informacje:
Agenda 21, air-commerce, biologiczny potencjał Ziemi, carsharing, Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals SDGs), cleantech, cykl życia produktu (Life Cycle Assesment LCA), czynniki ESG, degrowth (postwzrost), dekarbonizacja gospodarki (przemysłu), Dow Jones Sustainability Index (DJSI), dyrektywa (Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), Dzień długu ekologicznego, efektywność energetyczna, ekologiczna dystrybucja, ekonomia ekologiczna, ekonomia subskrypcji, ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Europejski Zielony Ład (European Green Deal), Fit for 55, ekologiczna wysyłka i dostawa towarów, ekoprojekt, ekoprojektowanie, greentech, gospodarka niskooemisyjna, gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ), greenwashing (ekościema, ekomanipulacja, zielone kłamstwo), inteligentna wieś (smart village), Konferencja RIO+20, kryteria ESG, Less waste, Lifestyles of Health and Sustainability (LOHAS), neutralność klimatyczna (net-zero), normy środowiskowe z serii ISO 14000 14001 26000, opakowanie ekologiczne (zielone opakowanie) (green packaging, sustainable packaging), paperless, Społeczna Odpowiedzialności Biznesu (CSR), Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), produkty ekologiczne, Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu, Ranking Best Global Green Brands, REPowerEU, sparing economy, ślad ekologiczny (ecological footprint), ślad środowiskowy (environmental footprint), ślad węglowy (carbon footprint), ślad wodny (water footprint), transformacja energetyczna, United Nations Environment Programme (UNEP), Zero Waste, zielona gospodarka (green economy), zielone inwestycje, zielona rewolucja, zielona transformacja, zielone miejsca pracy – zielone kołnierzyki (green collar jobs, green jobs), zielone certyfikaty dla budynków (BREAM, LEED), zielone technologie, zielone trendy, zielone zarządzanie, zielony marketing – green (eco) marketing, zielony wzrost (green growth), znaki i oznaczenia ekologiczne, zrównoważone miasto, zrównoważony rozwój (sustainable development)

Wiedza ekologiczna – dodatkowe informacje:
aforyzmy ekologiczne, biblioteka ekologa, biblioteka młodego ekologa, ekoprognoza, encyklopedia ekologiczna, hasła ekologiczne, hasztagi (hashtagi) ekologiczne, kalendarium wydarzeń ekologicznych, kalendarz ekologiczny, klęski i katastrofy ekologiczne, największe katastrofy ekologiczne na świecie, międzynarodowe organizacje ekologiczne, podcasty ekologiczne, poradniki ekologiczne, (nie) tęgie głowy czy też (nie) najtęższe umysły, znaki i oznaczenia ekologiczne

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe informacje do końca. Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez Patronite.

Możesz również wypić ze mną wirtualną kawę! Dorzucasz się w ten sposób do kosztów prowadzenia portalu, a co ważniejsze, dajesz mi sygnał do dalszego działania. Nad każdym artykułem pracuję zwykle do późna, więc dobra, mocna kawa wcale nie jest taka zła ;-)

Zapisz się na Newsletter i otrzymuj email z ekowiadomościami. Dodatkowo dostaniesz dostęp do specjalnego działu na stronie portalu, gdzie pojawiają się darmowe materiały do pobrania i wykorzystania. Poradniki i przewodniki, praktyczne zestawienia, podsumowania, wzory, karty prac, checklisty i ściągi. Wszystko czego potrzebujesz do skutecznej i zielonej rewolucji w twoim życiu. Zapisz się do Newslettera i zacznij zmieniać świat na lepsze.

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Włącz oszczędzanie

Scroll to Top