Ślad węglowy (carbon footprint)

Czas czytania: 5 minut

Ostatnia aktualizacja:

Ślad węglowy czyli carbon footprint to sposób w jaki określamy ilość gazów cieplarnianych powstających w wyniku działalności człowieka. Zwykle określa się go podając liczbę ton dwutlenku węgla emitowanych każdego roku do atmosfery.

W prostych słowach jest miarą ilości gazów cieplarnianych które produkuje każdy z nas.

Ślad węglowy

Ślad węglowy to całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt. Jest częścią śladu ekologicznego.
Ślad węglowy obejmuje emisje dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych gazów szklarniowych (cieplarnianych) wyrażone w ekwiwalencie CO2.

Podstawowe informacje

Ślad węglowy pomaga poznać piętno jakie pozostawiasz po sobie na błękitnej planecie. Ocenia on całą wytwarzaną przez ciebie emisją gazów cieplarnianych i umożliwia porównanie jej z krajowymi i międzynarodowymi wartościami średnimi, a także zrozumienie jak bardzo wszyscy musimy połączyć wysiłki, jeżeli mamy wykonać swoją część pracy, żeby poradzić sobie z zmianami klimatu.

Ślad węglowy obejmuje emisje związaną z zużywana bezpośrednio przez ciebie energią w postaci prądu elektrycznego, ciepła do ogrzewania domu, oraz paliwa w podróży, a także emisje towarzysząca produkcji żywności, oraz innych kupowanych produktów wytwarzanych w kraju albo gdzie indziej na świecie.

Miarą śladu węglowego jest tCO2e, czyli tona ekwiwalentu dwutlenku węgla. Różne gazy cieplarniane w niejednakowym stopniu przyczyniają się do globalnego ocieplenia, zaś ekwiwalent dwutlenku węgla pozwala porównywać emisje różnych gazów na wspólnej skali. Na przykład 1 tona metanu odpowiada 25 tonom CO2e, czyli 1 tona metanu działa jak 25 ton dwutlenku węgla. Kalkulator śladu węglowego uwzględnia to przy zamianie wszystkich gazów cieplarnianych w odpowiadającą im ilość dwutlenku węgla, żeby wyrazić w postaci jednej liczby.

Kalkulatory śladu węglowego:
Kalkulatora śladu węglowego stworzony przez Carbon Footprint Foundation
Kalkulatora śladu węglowego stworzony przez Carbon Footprint Ltd
Kalkulatora śladu węglowego stworzony przez ONZ (UN carbon footprint calculator)
Śledź swój ślad węglowy ryby z grą WWF
Kalkulator śladu środowiskowego na stronie WWF – dodatkowe informacje > ślad środowiskowy

Oblicz swój ślad węglowy, rodziny, domu, podróży. Zastanów się jak go zmniejszyć. Zwróć uwagę jak żyjesz i jakich wyborów konsumenckich dokonujesz. Zostań świadomym konsumentem. Jak bardzo Twój styl życia obciąża środowisko? Jaki jest Twój wkład w emisję gazów cieplarnianych?

Ślad węglowy organizacji

Ślad węglowy organizacji obejmuje emisje spowodowane przez wszystkie jej działania, wliczając w to zużycie energii przez wykorzystywane przez nią budynki i środki transportu.

Ślad węglowy produktu

Ślad węglowy produktu obejmuje emisje spowodowane wydobyciem surowców, z których został wytworzony, produkcją, użytkowaniem oraz składowaniem bądź recyklingiem po zużyciu.

Ślad węglowy państwa

Przy obliczaniu śladu węglowego poszczególnych państw należy brać pod uwagę nie tylko emisje na ich własnym terytorium, lecz także emisje towarzyszące produkcji dóbr importowanych. Według raportu Carnegie Institution for Science z początku 2010 (opartego na danych dla 2004) państwa europejskie „eksportują” ok. 1/3 swoich emisji. W przypadku Szwajcarii emisje, za które odpowiada gospodarka szwajcarska za granicą, są większe niż emisje krajowe.

Gazy cieplarniane emitowane przez tzw. kraje najbogatsze i rozwijające się paradoksalnie najbardziej uderzają w kraje najbiedniejsze, o najniższych emisjach.

Ślad węglowy w łańcuchu żywieniowym

Ślad węglowy w łańcuchu żywieniowym obejmuje:

  • uprawę surowców – emisje z gleby, podczas produkcji nawozów, użycia pestycydów i herbicydów
  • transport do fabryki
  • emisje produkcyjne- produkcje opakowań, środków myjących i innych dodatków
  • transport do miejsc dystrybucji
  • ekspozycję towarów, chłodzenie
  • transport Konsumencki
  • konsumpcję – ogrzewanie, chłodzenie
  • utylizację opakowań i odpadów

Ślad węglowy w podroży

Największym źródłem emisji gazów cieplarnianych podczas podróży są środki lokomocji.
Dla porównania każdy przejechany pociągiem kilometr obarcza 1 pasażera 15 gramami CO2 wyrzucanymi do atmosfery, przebyty samolotem na krótkim dystansie 160 gramami. Jeśli ten sam pasażer wybierze się w podroż samochodem z silnikiem diesla zwiększy emisję CO2 do 180 gramów na każdy przejechany kilometr. Gdy skorzysta z samochodu elektrycznego zmniejszy emisje do 60 gramów na przejechany kilometr drogi

Jedna z opcji bezśladowych jest autostop i carpooling. Dosiadamy się do kogoś kto już i tak jedzie, sami nie generując spalin. Druga opcją bezśladową jest rower.

Ślad węglowy w podroży
Ślad węglowy w podroży

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe informacje do końca. Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez Patronite.

Możesz również wypić ze mną wirtualną kawę! Dorzucasz się w ten sposób do kosztów prowadzenia portalu, a co ważniejsze, dajesz mi sygnał do dalszego działania. Nad każdym artykułem pracuję zwykle do późna, więc dobra, mocna kawa wcale nie jest taka zła ;-)

Zapisz się na Newsletter i otrzymuj email z ekowiadomościami. Dodatkowo dostaniesz dostęp do specjalnego działu na stronie portalu, gdzie pojawiają się darmowe materiały do pobrania i wykorzystania. Poradniki i przewodniki, praktyczne zestawienia, podsumowania, wzory, karty prac, checklisty i ściągi. Wszystko czego potrzebujesz do skutecznej i zielonej rewolucji w twoim życiu. Zapisz się do Newslettera i zacznij zmieniać świat na lepsze.

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Włącz oszczędzanie

źródło:
Carbon footprint, autorzy, licencja CC BY SA 3.0
Ślad węglowy, autorzy, licencja CC BY SA 3.0
12 sprytnych sposobów jak ocalić nasz świat, porady ekspertów WWF

Zmiany klimatu – dodatkowe informacje:
carbon offset, dekarbonizacja, denializm klimatyczny (zaprzeczanie globalnemu ociepleniu), depresja klimatyczna (ekolęk, lęk klimatyczny), fakty i mity klimatyczne, handel emisjami CO2, hipoteza pistoletu metanowego, naturalna zmienność klimatu, neutralność klimatyczna, neutralność węglowa, odnawialne źródła energii, rekompensata węglowa, sekwestracja CO2, ślad ekologiczny, ślad węglowy, ślad wodny, węglowy rezerwuar, zielona transformacja energetyczna, zielony rozwój, zrównoważony rozwój

efekt cieplarniany, gazy cieplarniane, globalne ocieplenie
dwutlenek węgla, freony (chlorofluorowęglowodory CFC), metan, ozon, podtlenek azotu

międzynarodowe organizacje, petycje, protokoły, umowy:
Europejski System Handlu Emisjami (EU ETS), Europejski Zielony Ład, funduszu Loss and Damage, Green Climate Fund, Konferencje Stron COP (Conferences of the Parties), Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC), Petycja Oregońska, Porozumienie Paryskie, Protokół z Kioto, Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC, FCCC)

zagrożenia ekologiczne związane z zmianami klimatu:
blaknięcie (bielenie) raf koralowych, El Niño, ekstremalne zjawiska, gatunki zagrożone wyginięciem, geoinżynieria klimatu, gwałtowne zmiany pogody, huragany, kwaśny deszcz, La Niña, miejska wyspa ciepła, migracje gatunków, migracja ludności, ocieplenie oceanu, odtlenienie oceanu, osuwiska i tsunami, otwarcie nowych szlaków handlowych, paliwa kopalne, podtopienia, powodzie, punkty krytyczne w ziemskim systemie klimatycznym, pustynnienie, redukcja morskiej pokrywy lodowej (zmniejszenie zasięgu i frekwencji lodu morskiego), sprzężenia zwrotne w ziemskim systemie klimatycznym, straty ekonomiczne, susza, topnienie lodowców i lądolodów, topnienie lodu morskiego, topnienie wiecznej zmarzliny, ubożenie (utrata) różnorodności biologicznej, wydłużony okres wegetacyjny roślin, wylesianie (deforestacja), wymieranie gatunków, wzrost poziomu mórz i oceanów, wzrost śmiertelności, zakwaszenie wód (rzek, jezior, mórz i oceanów), zmniejszony dopływ słodkiej wody, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie środowiska, zmiana (modyfikacja) cyrkulacji atmosferycznej, zmiana cyrkulacji termohalinowej (zaburzenie cyrkulacji oceanicznej), zwiększenie produkcji rolnej, zwiększenie powierzchni tundry w Arktyce, zwiększony zasięg występowania wektorów przenoszących zakaźne drobnoustroje (rozprzestrzenianie się chorób)

Wiedza ekologiczna – dodatkowe informacje:
aforyzmy ekologiczne, biblioteka ekologa, biblioteka młodego ekologa, ekoprognoza, encyklopedia ekologiczna, hasła ekologiczne, hasztagi (hashtagi) ekologiczne, kalendarium wydarzeń ekologicznych, kalendarz ekologiczny, klęski i katastrofy ekologiczne, największe katastrofy ekologiczne na świecie, międzynarodowe organizacje ekologiczne, podcasty ekologiczne, poradniki ekologiczne, (nie) tęgie głowy czy też (nie) najtęższe umysły, znaki i oznaczenia ekologiczne

Scroll to Top