Precyzyjna komunikacja wyzwaniem w ekonomii zmian klimatu

Ekonomia zmian klimatu to nie tylko finanse potrzebne np. na wdrażanie unijnych regulacji, to też szansa na rozwój nowych branż i biznesów, dlatego potrzebne jest precyzyjne komunikowanie tego problemu – ocenia naukowczyni z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Wiele mówi się o tym, jak kosztowne jest inwestowanie w przedsięwzięcia zgodne z celami zrównoważonego rozwoju albo jak wielkich nakładów wymagają inwestycje związane z tzw. zieloną transformacją. A przecież w tych działaniach chodzi o jakość naszego życia i przyszłych pokoleń.

W tym kontekście zależy nam, aby problem ekonomii zmian klimatu nie był postrzegany wyłącznie przez pryzmat tzw. finansów zrównoważonych czy finansów zielonych, ale również poprzez ten pozytywny wpływ zmian klimatu na sytuację makroekonomiczną lub przemiany w biznesie.

mówi dr hab. Monika Kosmala-Wieczorek, prof. UE

Ekonomia zmian klimatu to nowy dział nauk ekonomicznych. Określeniem tym posłużył się brytyjski naukowiec i polityk prof. Nicholas Stern w tytule raportu z 2006 roku, w którym zawarł analizę kosztów ekonomicznych, jakie będą za sobą niosły zmiany klimatyczne.

Nawiązując do definicji ekonomii jako nauki, ekonomia zmian klimatu zajmuje się wpływem zmian klimatu na produkcję, dystrybucję i konsumpcję dóbr i usług w gospodarce. Ekonomia zmian klimatu wpisuje się w temat zrównoważonego rozwoju.

wskazuje Wieczorek-Kosmala

Jak tłumaczyła naukowczyni, największe wyzwania, jakie niosą ze sobą zmiany klimatyczne w wymiarze ekonomicznym można identyfikować przez podział ryzyk na ryzyka fizyczne i ryzyka przejścia.

Wśród tych pierwszych wyróżniamy ryzyka ostre, których przykładem są niedawne pożary w Grecji. Z ekonomicznego punktu widzenia wyraźnie widzimy ich oczywisty wpływ na turystykę czy rolnictwo. Są też ryzyka chroniczne, czyli np. kwestia stale podnoszącego się poziomu wód w morzach i oceanach, co w perspektywie czasu stawia wyzwania np. w kwestii użytkowania terenów położonych przy linii brzegowej czy zmiany logistyki w transporcie wodnym.

Druga sklasyfikowana grupa to ryzyka przejścia. To przede wszystkim działania będące pochodną prób regulacji, aby aktywność podmiotów wspierała osiągnięcie neutralności klimatycznej. Jednocześnie nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o zmniejszanie emisji, ale i o takie długofalowe spojrzenie, uwzględniające na przykład alokację kapitału w przedsięwzięcia, które spełniają wymogi niskoemisyjności.

mówi Wieczorek-Kosmala

W jej ocenie każde ryzyko z jednej strony może przynieść negatywne skutki, ale też jest szansą na coś pozytywnego. Planując jakiś biznes na przyszłość można już myśleć o następstwach zmian klimatu i szukać takich niszowych rozwiązań, które na przykład pomogą ludziom adaptować się do tych zmian. Bez wyrzeczeń – od tak drobnych jak rezygnacja z plastikowych słomek po transformacje przemysłu – nie osiągnie się założeń neutralności klimatycznej. Prędzej czy później wszyscy staniemy przed tymi wyzwaniami i będziemy ponosić pewne niedogodności.

Jej zdaniem, na kształcenie na uczelniach ekonomicznych w wąskiej specjalizacji ekonomii zmian klimatu przyjdzie jeszcze czas.

Stoję jednak na stanowisku, że już teraz każdy student kończący uczelnię ekonomiczną powinien być wyposażony w wiedzę z tego zakresu i przygotowany do nowych ról zawodowych, niezależnie od tego, co studiował. Przykładowo absolwent logistyki musi być świadomy wszystkich wyzwań związanych ze zrównoważonym transportem. Z kolei absolwent rachunkowości musi być przygotowany do raportowania emisyjności danych przedsięwzięć. Absolwenci marketingu muszą umieć przewidywać zachowania konsumentów, które mogą się zmieniać właśnie w związku ze zmianami klimatycznymi. Każdy ekonomista powinien być ekonomistą zmian klimatu, bo inaczej trudno będzie przeprowadzić niezbędne zmiany i sprostać tym wyzwaniom.

Młodzi ludzie rozumieją, jak dużym problemem jest zmiana klimatu i dlatego świadomie wspierają zrównoważony rozwój. Cieszę się, że wśród nich widoczny jest trend bycia eko, bo to od nich w dużej mierze zależy powodzenie zielonej transformacji. Z perspektywy świadomości społecznej ważne jest, byśmy starali się odpowiednio komunikować konieczność zmiany naszych postaw wobec polityki neutralności klimatycznej – to nie jest kolejny obowiązek czy ograniczenie, ale wyzwanie, któremu musimy sprostać, by dać szansę przyszłym pokoleniom.

podsumowuje Monika Wieczorek-Kosmala

źródło: naukawpolsce.pap.pl, Agnieszka Kliks-Pudlik

Zmiany klimatu – dodatkowe informacje:
carbon offset, dekarbonizacja, denializm klimatyczny (zaprzeczanie globalnemu ociepleniu), depresja klimatyczna (ekolęk, lęk klimatyczny), fakty i mity klimatyczne, handel emisjami CO2, hipoteza pistoletu metanowego, naturalna zmienność klimatu, neutralność klimatyczna, neutralność węglowa, odnawialne źródła energii, rekompensata węglowa, sekwestracja CO2, ślad ekologiczny, ślad węglowy, ślad wodny, węglowy rezerwuar, zielona transformacja energetyczna, zielony rozwój, zrównoważony rozwój

efekt cieplarniany, gazy cieplarniane, globalne ocieplenie
dwutlenek węgla, freony (chlorofluorowęglowodory CFC), metan, ozon, podtlenek azotu

międzynarodowe organizacje, petycje, protokoły, umowy:
Europejski System Handlu Emisjami (EU ETS), Europejski Zielony Ład, funduszu Loss and Damage, Green Climate Fund, Konferencje Stron COP (Conferences of the Parties), Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC), Petycja Oregońska, Porozumienie Paryskie, Protokół z Kioto, Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC, FCCC)

zagrożenia ekologiczne związane z zmianami klimatu:
blaknięcie (bielenie) raf koralowych, El Niño, ekstremalne zjawiska, gatunki zagrożone wyginięciem, geoinżynieria klimatu, gwałtowne zmiany pogody, huragany, kwaśny deszcz, La Niña, miejska wyspa ciepła, migracje gatunków, migracja ludności, ocieplenie oceanu, odtlenienie oceanu, osuwiska i tsunami, otwarcie nowych szlaków handlowych, paliwa kopalne, podtopienia, powodzie, punkty krytyczne w ziemskim systemie klimatycznym, pustynnienie, redukcja morskiej pokrywy lodowej (zmniejszenie zasięgu i frekwencji lodu morskiego), sprzężenia zwrotne w ziemskim systemie klimatycznym, straty ekonomiczne, susza, topnienie lodowców i lądolodów, topnienie lodu morskiego, topnienie wiecznej zmarzliny, ubożenie (utrata) różnorodności biologicznej, wydłużony okres wegetacyjny roślin, wylesianie (deforestacja), wymieranie gatunków, wzrost poziomu mórz i oceanów, wzrost śmiertelności, zakwaszenie wód (rzek, jezior, mórz i oceanów), zmniejszony dopływ słodkiej wody, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie środowiska, zmiana (modyfikacja) cyrkulacji atmosferycznej, zmiana cyrkulacji termohalinowej (zaburzenie cyrkulacji oceanicznej), zwiększenie produkcji rolnej, zwiększenie powierzchni tundry w Arktyce, zwiększony zasięg występowania wektorów przenoszących zakaźne drobnoustroje (rozprzestrzenianie się chorób)

Wiedza ekologiczna – dodatkowe informacje:
aforyzmy ekologiczne, biblioteka ekologa, biblioteka młodego ekologa, ekoprognoza, encyklopedia ekologiczna, hasła ekologiczne, hasztagi (hashtagi) ekologiczne, kalendarium wydarzeń ekologicznych, kalendarz ekologiczny, klęski i katastrofy ekologiczne, największe katastrofy ekologiczne na świecie, międzynarodowe organizacje ekologiczne, podcasty ekologiczne, poradniki ekologiczne, (nie) tęgie głowy czy też (nie) najtęższe umysły, znaki i oznaczenia ekologiczne

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe informacje do końca. Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez Patronite.

Możesz również wypić ze mną wirtualną kawę! Dorzucasz się w ten sposób do kosztów prowadzenia portalu, a co ważniejsze, dajesz mi sygnał do dalszego działania. Nad każdym artykułem pracuję zwykle do późna, więc dobra, mocna kawa wcale nie jest taka zła ;-)

Zapisz się na Newsletter i otrzymuj email z ekowiadomościami. Dodatkowo dostaniesz dostęp do specjalnego działu na stronie portalu, gdzie pojawiają się darmowe materiały do pobrania i wykorzystania. Poradniki i przewodniki, praktyczne zestawienia, podsumowania, wzory, karty prac, checklisty i ściągi. Wszystko czego potrzebujesz do skutecznej i zielonej rewolucji w twoim życiu. Zapisz się do Newslettera i zacznij zmieniać świat na lepsze.

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Włącz oszczędzanie

Scroll to Top