Darmowy podręcznik do oceny oddziaływania na środowisko

Darmowy podręcznik do oceny oddziaływania na środowisko
Pixabay / @ Republica

Jakie skutki dla środowiska ma planowane przedsięwzięcie? I w jaki sposób zmiany klimatu wpłyną na projektowaną inwestycję? Autorzy raportów oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) mają teraz do dyspozycji podręcznik online – poinformował Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

Podręcznik Zmiany klimatu i adaptacja do zmian klimatu w ocenach oddziaływania na środowisko przygotowano z myślą o autorkach i autorach raportów OOŚ, inwestorach i projektantach oraz przedstawicielach organów ochrony środowiska.

Zdaniem zespołu autorów przy podejmowaniu decyzji należy rozważyć, czy skutki tych decyzji przyczynią się do łagodzenia zmian klimatu oraz budowania struktur społecznych i przestrzennych odpornych na te zmiany. To warunek przezwyciężenia kryzysu klimatycznego. Dlatego w system ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ) trzeba włączać kwestie klimatu globalnego oraz negatywnych skutków zmian klimatu.

piszą

Badania naukowe dostarczają nowych podstaw ocen środowiskowych, zmienia się polityka klimatyczna i jej cele. Dlatego wciąż należy weryfikować metody oceniania, jak dane przedsięwięcie oddziałuje na środowisko.

Jak informują autorzy, podręcznik opisuje oddziaływania pomiędzy klimatem i przedsięwzięciem, które w wyniku zmian klimatu mogą zostać spotęgowane i przejawiać się – pomijanymi dotychczas w ocenach – skutkami w środowisku.

Eksperci podkreślają złożoność relacji pomiędzy zmianami klimatu i przedsięwzięciem, a także niepewność wynikającą z niedostatków wiedzy o przyszłych warunkach klimatycznych, przyszłego stanu środowiska i rozwoju społeczno-gospodarczego. Podręcznik prezentuje metody i narzędzia, które mogą być stosowane w procedurze i przygotowaniu raportów OOŚ.

Relacje pomiędzy przedsięwzięciem i klimatem oraz słownik najważniejszych pojęć czytelnik znajdzie w części I. Część II podręcznika zawiera informacje na temat poprawnego przeprowadzenia charakterystyki klimatu w OOŚ. Część III poświęcona jest oddziaływaniu przedsięwzięcia na klimat, a część IV oddziaływaniu klimatu na przedsięwzięcie.

Zespół autorski tworzą: Małgorzata Hajto, Zdzisław Cichocki, Agnieszka Kuśmierz i Jan Borzyszkowski. Za konsultację merytoryczną odpowiadał prof. dr hab. Maciej Sadowski, klimatolog, ekspert Instytutu Ochrony Środowiska – PIB.

dodatkowe informacje:
Podręcznik „Zmiany klimatu i adaptacja do zmian klimatu w ocenach oddziaływania na środowisko”

źródło: naukawpolsce.pap.pl

Zmiany klimatu – dodatkowe informacje:
carbon offset, dekarbonizacja, denializm klimatyczny (zaprzeczanie globalnemu ociepleniu), depresja klimatyczna (ekolęk, lęk klimatyczny), fakty i mity klimatyczne, handel emisjami CO2, hipoteza pistoletu metanowego, naturalna zmienność klimatu, neutralność klimatyczna, neutralność węglowa, odnawialne źródła energii, rekompensata węglowa, sekwestracja CO2, ślad ekologiczny, ślad węglowy, ślad wodny, węglowy rezerwuar, zielona transformacja energetyczna, zielony rozwój, zrównoważony rozwój

efekt cieplarniany, gazy cieplarniane, globalne ocieplenie
dwutlenek węgla, freony (chlorofluorowęglowodory CFC), metan, ozon, podtlenek azotu

międzynarodowe organizacje, petycje, protokoły, umowy:
Europejski System Handlu Emisjami (EU ETS), Europejski Zielony Ład, funduszu Loss and Damage, Green Climate Fund, Konferencje Stron COP (Conferences of the Parties), Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC), Petycja Oregońska, Porozumienie Paryskie, Protokół z Kioto, Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC, FCCC)

zagrożenia ekologiczne związane z zmianami klimatu:
blaknięcie (bielenie) raf koralowych, El Niño, ekstremalne zjawiska, gatunki zagrożone wyginięciem, geoinżynieria klimatu, gwałtowne zmiany pogody, huragany, kwaśny deszcz, La Niña, miejska wyspa ciepła, migracje gatunków, migracja ludności, ocieplenie oceanu, odtlenienie oceanu, osuwiska i tsunami, otwarcie nowych szlaków handlowych, paliwa kopalne, podtopienia, powodzie, punkty krytyczne w ziemskim systemie klimatycznym, pustynnienie, redukcja morskiej pokrywy lodowej (zmniejszenie zasięgu i frekwencji lodu morskiego), sprzężenia zwrotne w ziemskim systemie klimatycznym, straty ekonomiczne, susza, topnienie lodowców i lądolodów, topnienie lodu morskiego, topnienie wiecznej zmarzliny, ubożenie (utrata) różnorodności biologicznej, wydłużony okres wegetacyjny roślin, wylesianie (deforestacja), wymieranie gatunków, wzrost poziomu mórz i oceanów, wzrost śmiertelności, zakwaszenie wód (rzek, jezior, mórz i oceanów), zmniejszony dopływ słodkiej wody, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie środowiska, zmiana (modyfikacja) cyrkulacji atmosferycznej, zmiana cyrkulacji termohalinowej (zaburzenie cyrkulacji oceanicznej), zwiększenie produkcji rolnej, zwiększenie powierzchni tundry w Arktyce, zwiększony zasięg występowania wektorów przenoszących zakaźne drobnoustroje (rozprzestrzenianie się chorób)

Wiedza ekologiczna – dodatkowe informacje:
aforyzmy ekologiczne, biblioteka ekologa, biblioteka młodego ekologa, ekoprognoza, encyklopedia ekologiczna, hasła ekologiczne, hasztagi (hashtagi) ekologiczne, kalendarium wydarzeń ekologicznych, kalendarz ekologiczny, klęski i katastrofy ekologiczne, największe katastrofy ekologiczne na świecie, międzynarodowe organizacje ekologiczne, podcasty ekologiczne, poradniki ekologiczne, (nie) tęgie głowy czy też (nie) najtęższe umysły, znaki i oznaczenia ekologiczne

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe informacje do końca. Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez Patronite.

Możesz również wypić ze mną wirtualną kawę! Dorzucasz się w ten sposób do kosztów prowadzenia portalu, a co ważniejsze, dajesz mi sygnał do dalszego działania. Nad każdym artykułem pracuję zwykle do późna, więc dobra, mocna kawa wcale nie jest taka zła ;-)

Zapisz się na Newsletter i otrzymuj email z ekowiadomościami. Dodatkowo dostaniesz dostęp do specjalnego działu na stronie portalu, gdzie pojawiają się darmowe materiały do pobrania i wykorzystania. Poradniki i przewodniki, praktyczne zestawienia, podsumowania, wzory, karty prac, checklisty i ściągi. Wszystko czego potrzebujesz do skutecznej i zielonej rewolucji w twoim życiu. Zapisz się do Newslettera i zacznij zmieniać świat na lepsze.

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Włącz oszczędzanie

Scroll to Top