5 sposobów na to, jak zmniejszyć ilość zużywanej energii i wygenerować oszczędności dla firmy

5 sposobów na to, jak zmniejszyć ilość zużywanej energii i wygenerować oszczędności dla firmy
Pixabay / @ nattanan23

Ceny energii elektrycznej rosną zarówno w Polsce, jak i Europie. Wpływają na to coraz wyższe ceny surowców energetycznych, a także koszt zakupu uprawnień do emisji CO2 w unijnym systemie ETS. Coraz więcej przedsiębiorców szuka więc sposobów na to, jak zmniejszyć ilość zużywanej energii i wygenerować oszczędności dla firmy.

Podwyżki w nowym roku są większe od tych, których doświadczyliśmy w 2021 roku. Gdzie i jak szukać oszczędności?

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Pierwszym krokiem jest wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Procedura ta polega na uzyskaniu informacji o tym, gdzie można zmniejszyć zużycie energii. Formalnie, zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku, każde duże przedsiębiorstwo jest zobowiązane do przeprowadzania audytu co 4 lata.

Wspomniany dokument obejmuje opis i ocenę obecnego stanu urządzeń zużywających energię, opracowanie bilansu energetycznego zakładu oraz szacunkową identyfikację i ocenę potencjału poprawy oraz opracowanie polityki poprawy efektywności energetycznej w zakładzie na najbliższe 4 lata. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej, który prowadzi do wypracowania koncepcji projektowej inwestycji energooszczędnej i realnej oceny możliwości uzyskania oszczędności. Jest on podstawą do uzyskania białego certyfikatu – czyli świadectwa efektywności energetycznej. Jest ono potwierdzeniem zaoszczędzenia konkretnej ilości energii. Można je spieniężyć na Towarowej Giełdzie Energii, uzyskując dodatkowe wsparcie dla inwestycji energooszczędnej.

tłumaczy Piotr Danielski, wiceprezes zarządu DB Energy

Odnawialne źródła energii

Innym rozwiązaniem jest zainwestowanie w odnawialne źródła energii. Fotowoltaika jest obecnie najpopularniejszym, a zarazem skutecznym i prostym rozwiązaniem, pozwalającym firmie na produkcję energii odnawialnej z własnego źródła. Rozwiązanie to pozwala na częściowe uniezależnienie od cen energii elektrycznej.

Zakładając instalację PV, firmy mogą liczyć na 6- lub 7-letni okres zwrotu. Na tle innych odnawialnych źródeł energii to atrakcyjny i satysfakcjonujący czas. Instalacja tego typu będzie widoczna na granicy bilansowej zakładu i co ważne, pomniejszy ilość energii kupowanej z sieci.

komentuje Danielski

Wykorzystanie ciepła powstającego przy produkcji energii

Szukając oszczędności, warto rozważyć wykorzystanie ciepła powstającego przy produkcji energii. Kogeneracja to skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, pozwalające osiągnąć bardzo wysoką efektywność wykorzystania energii, a zarazem zminimalizować straty w porównaniu do sytuacji, w której prąd i ciepło są produkowane oddzielnie.

Kogeneracja to bardzo dobre rozwiązanie dla firm, które w swoich procesach technologicznych wykorzystują do zasilania energię elektryczną i ciepło – najlepiej z gazu. Przeprowadzenie tego typu modernizacji źródeł zasilania pozwala wygenerować znaczne oszczędności, dzięki którym inwestycja zwraca się już w 2-3 lata. Inwestycja w kogenerację wymaga rzetelnej i przemyślanej koncepcji projektowej dla osiągnięcia maksymalnych korzyści technicznych i finansowych.

komentuje Danielski

Modernizacja jednostek napędowych

Za największy pobór energii w firmach produkcyjnych odpowiadają napędy elektryczne – ponad 70% zużycia energii elektrycznej w przemyśle. Często charakteryzują się niską efektywnością pracy, co najczęściej wynika z niedoskonałych układów sterowania, błędów użytkowników, a także braku opomiarowania parametrów pracy jednostek.

Modernizacja jednostki napędowej pozwoli zapewnić jej najlepszą regulację i uzyskać wysoką efektywność, a zatem uniknąć drogich awarii czy przestojów. Najważniejsze w projektach napędowych jest sprawdzenie rzeczywistej sprawności układu, szczególnie gdy jednostki są dławione lub regulacja odbywa się przez przelewy i zawory. W takiej sytuacji stosowanie falowników i ich odpowiedni dobór może przynieść bardzo wymierne efekty. Również w sytuacji, gdy w układzie pracuje już falownik, warto sprawdzić realny punkt pracy napędu. Często samo stosowanie falownika to dopiero połowa drogi w zakresie efektywności – liczy się wiedza o tym, jak go skutecznie wykorzystać.

tłumaczy Piotr Danielski

Dla przykładu podaje modernizację niedużego napędu o mocy 160 kW. Firmie udało się zredukować zużycie energii o ok. 100 kW przy ciągłej pracy – 6 tysięcy godzin w ciągu roku. Dzięki przeprowadzonej inwestycji DB Energy wygenerowało dla swojego klienta oszczędności na poziomie 600 MWh – co, uwzględniając aktualną cenę energii, daje około 250 tysięcy złotych rocznie.

Modernizacja oświetlenia

Ostatnim, ale równie istotnym sposobem na szukanie oszczędności jest modernizacja oświetlenia. Mogłoby się wydawać, że jest to najprostsza z możliwych inwestycji w efektywność energetyczną. Tymczasem w wielu dużych zakładach to działanie nie jest jeszcze zrealizowane. Często oświetlenie stosowane dotychczas jest przestarzałe i nieefektywne, przez co generuje wysokie koszty utrzymania i zużycia energii. Co więcej, może pogarszać komfort pracy pracowników, a nawet zagrażać bezpieczeństwu zatrudnionych osób.

Oszczędności wynikające z modernizacji oświetlenia to nawet 70-90% kosztów pracy instalacji, dzięki czemu okres zwrotu to ok. 3 lata. W jednej z naszych realizacji – przeprowadzonej u klienta z branży budowlanej – wyczyściliśmy i naprawiliśmy świetliki dachowe, przesunęliśmy oświetlenie tak, aby poprawić warunki na stanowiskach pracy i przeszkoliliśmy wszystkich pracowników z zagadnień dobrych praktyk korzystania z oświetlenia. W ten sposób tylko na jednej, średniej wielkości hali, udało się zredukować zużycie energii o 104 MWh.

kończy Piotr Danielski

źródło: materiały prasowe

Dziękuje, że przeczytałaś/eś powyższy artykuł do końca. Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez Patronite.

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Ekologiczna firma

Cykl życia produktu i Life Cycle Assesment (LCA)

Cykl życia produktu i Life Cycle Assesment (LCA)
Przez cykl życia produktu rozumiemy kolejne etapy przez jakie przechodzi produkt, od momentu pozyskania surowców, wytworzenia, transportu, do etapu recyklingu. Jako konsumenci rejestrujemy tylko fragment cyklu życia każdego produktu, czyli czas kiedy go używamy. Nie widzimy jak surowce potrzebne do wyprodukowania danego produktu są wydobywane, a następnie przetwarzane. Nie widzimy produkcji i sposobu transportu produktu do punktu sprzedaży. Kiedy produkt wyrzucamy do kosza, przestaje on dla nas istnieć.

Ślad środowiskowy czyli environmental footprint

Ślad środowiskowy czyli environmental footprint
Ślad środowiskowy to narzędzie służące do oceny stopnia oddziaływania produktu, usługi lub organizacji na środowisko. Ślad środowiskowy uwzględnia wpływ na środowisko w trakcie całego cyklu życia produktu, od wydobycia surowców, lub uprawy, poprzez ich przetwarzanie, transport, eksploatację, aż po unieszkodliwienie lub recykling. Poprzez pojęcie wpływu na środowisko należy rozumieć bezpośrednie bądź pośrednie emisje do wody, gleby, powietrza, zużywanie nieodnawialnych i deficytowych zasobów wody, minerałów, gleby, pokrycia leśnego, degradację bioróżnorodności.

Ślad wodny czyli water footprint

Ślad wodny czyli water footprint
Ślad wodny jest pierwszym narzędziem mierzącym, jak dużo powierzchni Ziemi i wody potrzeba do wytworzenia zasobów, które na co dzień konsumujemy. Ślad wodny to suma pośredniego i bezpośredniego zużycia wody przez konsumenta. Dotyczy on produktów, do których wytwarzania potrzebna jest woda. Ślad wodny można obliczyć indywidualnie za pomocą określenia całkowitej ilości wody zużywanej przez daną osobę podczas codziennych czynności.

Zielony marketing czyli green (eco) marketing

Zielony marketing czyli green (eco) marketing
Zielony marketing to rodzaj działań marketingowych, w którym jednocześnie propagowane są postawy i zachowania uwzględniające ochronę środowiska naturalnego. Green marketing może przyjąć bardzo różne formy i dotyczyć zarówno działań proekologicznych ze strony klientów, jak i producenta. Działania związane z zielonym marketingiem mogą być związane z określonym produktem, jego opakowaniem, jak i sposobem produkcji, dystrybucji i promocją działań proekologicznych.

Greenwashing czyli ekościema i zielone kłamstwo

Greenwashing czyli ekościema i zielone kłamstwo
Greenwashing to zjawisko polegające na wywoływaniu u klientów poszukujących towarów wytworzonych zgodnie z zasadami ekologii i ochrony środowiska wrażenia, że produkt lub firma go wytwarzająca są w zgodzie z naturą i ekologią. Innymi słowy greenwashing to mydlenie oczu konsumentom, którzy mają kojarzyć markę z ekologią, chociaż ta tak naprawdę działa na szkodę środowiska naturalnego.

Dow Jones Sustainability Index (DJSI)

Dow Jones Sustainability Index (DJSI)
Jest to indeks przedsiębiorstw uwzględniających w swej polityce cele społeczne i ekologiczne. Indeks powstał we wrześniu 1999 roku dzięki współpracy Dow Jones Indexes (najbardziej znany na świcie indeks giełdowy), STOXX Limited (wiodący wydawca indeksów europejskich) i SAM Group (Sustainable Asset Management – uznany na świecie pionier społecznie odpowiedzialnego inwestowania).

Lifestyles of Health and Sustainability (LOHAS)

Lifestyles of Health and Sustainability (LOHAS)
LOHAS to nazwa ruchu społecznego i styl życia oparty na zdrowiu i zrównoważonym rozwoju. Konsument LOHAS aktywnie wspiera środowisko, nabywa produkty ekologiczne i wpływa na postawę innych osób. Coraz więcej firm widzi ten potencjał i stara się dostosować swoje produkty właśnie do tej grupy docelowej.

Zielona gospodarka czyli green economy

Zielona gospodarka czyli green economy
Zielona gospodarka to taka, która wpływa na poprawę dobrobytu ludzi i zwiększa sprawiedliwość społeczną jednocześnie zmniejszając ryzyko środowiskowe i zużycie zasobów naturalnych. W ujęciu węższym zieloną gospodarkę rozumie się dosłownie jako obszary powiązane bezpośrednio z ochroną środowiska naturalnego. W szerszym dopuszcza się także te płaszczyzny, które na ochronę środowiska oddziałują również pośrednio, lub wiążą się pośrednio z dziedzinami, które bezpośrednio mają wpływ na środowisko naturalne.

Zielone miejsca pracy, zielone kołnierzyki (green collar jobs, green jobs)

Zielone miejsca pracy, zielone kołnierzyki (green collar jobs, green jobs)
Zielone miejsca pracy to stanowiska, które wspierają zieloną gospodarkę. Zalicza się do nich branże i przedsiębiorstwa, które zmieniają swoje produkty, technologie na przyjazne środowisku. Zielone zawody definiuje się jako specjalności związane z szeroko rozumianą działalnością w dziedzinach ochrony środowiska, ekologii i odnawialnych źródeł energii, sektorem transportu zbiorowego, budownictwa ekologicznego i gospodarki odpadami.

Zielony wzrost (green growth)

Zielony wzrost (green growth)
Zielony wzrost to dążenie do wzrostu i rozwoju gospodarczego, przy jednoczesnym zapobieganiu degradacji środowiska, utracie różnorodności biologicznej i niezrównoważonemu wykorzystaniu zasobów naturalnych.

Zostaw proszę komentarz

Przewiń do góry
X