Polska będzie miała jeden z najbardziej ekologicznych cementów na świecie

Polska będzie miała jeden z najbardziej ekologicznych cementów na świecie
@ Lafarge

Lafarge Holcim, globalny producent materiałów budowlanych zainwestuje ponad 100 mln euro w unowocześnienie i przebudowę Cementowni Małogoszcz. Modernizacja umożliwi wzrost efektywności technicznej zakładu i minimalizację wpływu na środowisko poprzez redukcję emisji CO2 o ok. 20% rocznie i ograniczenie zużycia energii o ⅓. Część inwestycji realizowana będzie przy współpracy z Krakowskim Parkiem Technologicznym w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku, a zakończenie planowane jest na 2023 rok.

Warta ponad 100 mln euro inwestycja jest jedną z największych w sektorze cementowym w Europie Środkowo-Wschodniej. Łączy ona znaczący wymiar ekonomiczny z realizacją celów środowiskowych. LafargeHolcim jako pierwszy globalny producent materiałów budowlanych i pierwsza firma w sektorze cementowym podjęła wyzwanie redukcji emisji CO2 podpisując deklarację Net-Zero Pledge. Do 2030 roku cała grupa zredukuje emisję o 20% w porównaniu z rokiem 2018. W Polsce ambicją Lafarge jest osiągnięcie 55% poziomu redukcji, w porównaniu do 1990 roku. Po zakończeniu prac będzie to jedna z najnowocześniejszych cementowni w Europie.

Obniżenie emisyjności będzie możliwe dzięki budowie jednego, nowoczesnego pieca obrotowego do wypału klinkieru o wydajności ok. 4 tys. ton na dobę. Powstanie również nowa, efektywniejsza instalacja paliw alternatywnych, która umożliwi większe zastosowanie biomasy, czyli odnawialnych źródeł energii pochodzących z przemysłu meblarskiego czy papierniczego. Pozwoli to zminimalizować udział paliw kopalnych w produkcji i będzie stanowić istotny element gospodarki obiegu zamkniętego rozwiązując problem odpadów.

Poprawi się również efektywność energetyczna zakładu. Zużycie energii zmniejszy się o ⅓ dzięki mniej energochłonnym urządzeniom i produkcji energii własnej. Obniży się również emisja wtórna pyłów poprzez przebudowę magazynów surowców oraz terminali rozładunkowych. Modernizacja nie zatrzyma produkcji w zakładzie, a klienci będą obsługiwani w normalnym, dotychczasowym trybie.

To duży krok dla Lafarge i całej branży cementowej w kierunku bycia bardziej neutralną dla środowiska. Naszą ambicją jest osiągnięcie poziomu 395 kg CO2 netto/tonę cementu w 2023 roku, a do 2030 roku ma to być już 300 kg. To sprawi, że Polska będzie miała jeden z najbardziej ekologicznych cementów na świecie. Ta inwestycja wspiera również realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu poprzez inwestycje w zielone technologie i rozwoju gospodarki opartej na zrównoważonym rozwoju. Pomimo niepewności gospodarczych wywołanych epidemią, rozpoczynamy ten projekt, który wpłynie pozytywnie na rozwój regionu. Inwestycje to również znakomite ukoronowanie naszej 25-letniej działalności w Polsce.

podkreśla Xavier Guesnu, Prezes Zarządu Lafarge w Polsce

Inwestycja będzie realizowana w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Decyzję o wsparciu wydał Krakowski Park Technologiczny, zarządzający PSI w tym regionie. Wydatki kwalifikowane wyniosą blisko 98 mln euro. Krakowski Park Technologiczny to profesjonalna instytucja otoczenia biznesu, która już od 20 lat wszechstronnie wspiera przedsiębiorców. Pomaga w rozwoju młodych firm, realizując programy inkubacyjne czy akceleracyjne, inspiruje współpracę pomiędzy startupami i potencjalnymi inwestorami.

Lafarge jest jednym z partnerów przemysłowych programu akceleracyjnego ScaleUp. Dotychczasowa współpraca obu firm zaowocowała rozwiązaniami w zakresie bezpieczeństwa pracy (z wykorzystaniem okularów do rozszerzonej rzeczywistości) oraz platformą logistyczną dla dostawców Lafarge.

Decyzja dla firmy Lafarge jest pierwszą decyzją wydaną przez Krakowski Park Technologiczny w województwie świętokrzyskim w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, ponadto KPT wydał tu trzy zezwolenia na działalność specjalnej strefy ekonomicznej. Jednocześnie, jest to największa inwestycja w ramach Polskiej Strefy Inwestycji zarządzanej przez KPT, dlatego spółka doceniła wkład Lafarge w rozwój inicjatywy i wyróżniła firmę Małopolskim Drzewem Inwestycji i Innowacji.

Inwestycja Lafarge cieszy z wielu powodów. Przede wszystkim, jest to największa jednostkowa decyzja o wsparciu wydana w historii Krakowskiego Parku Technologicznego, to także jeden z największych projektów wspartych w ramach Polskiej Strefy Inwestycji w kraju.

Zielony i prośrodowiskowy charakter tej inwestycji, głównie w zakresie efektywności energetycznej pokazuje pozytywną transformację, która zachodzi w polskim przemyśle. Jednak, co najważniejsze: tak ogromna inwestycja w dobra produkcyjne świadczy o wierze w szybką dynamikę inwestycji w całej polskiej gospodarce i będzie miała bezpośrednie przełożenie również na inne gałęzie przemysłu w regionie

mówi Wojciech Przybylski, prezes zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego

Branża cementowa w Polsce tworzy bezpośrednio prawie 4 tysiące miejsc pracy, a pośrednio to niemal 30 tys 1 . Jedno euro zainwestowane w sektorze cementowym generuje 2,8 euro wartości dodanej w gospodarce UE m.in. w transport, telekomunikację, handel, recykling, energię elektryczna czy gaz 2 .

źródło: materiały prasowe

Zostaw proszę komentarz

Scroll to Top