Blisko stu naukowców z 47 akademii nauk spotkało się na Europejskiej Konferencji Klimatycznej

Blisko stu naukowców z 47 akademii nauk spotkało się na Europejskiej Konferencji Klimatycznej
Pixabay / @ GB_photo

Blisko stu przedstawicieli 47 europejskich akademii nauk debatuje w Warszawie o wyzwaniach, przed którymi stoi Stary Kontynent w obliczu spowodowanych przez człowieka zmian klimatu. Spotkanie zakończy wspólna deklaracja.

Naukowcy rozmawiają w ramach kilku paneli tematycznych poświęconych wpływowi zmian klimatu w różnych regionach Europy m.in. na społeczeństwo, rolnictwo, zagospodarowanie przestrzenne, przemysł i energetykę. Omawiane są też zagrożenia dla zasobów wodnych i europejskich ekosystemów. To pierwsza tego typu inicjatywa przedstawicieli europejskich akademii nauk.

Gdy mówimy o krajach europejskich, najczęściej myślimy o Unii Europejskiej, ale chcemy wyjść poza jej ramy. W tym przypadku mamy szerokie przedstawicielstwo uczestników – nie tylko Francję czy Niemcy, ale też Islandię, Mołdawię czy Armenię. Reprezentowane są wszystkie rejony Europy, bo zmiany klimatyczne spowodowane przez człowieka dotykają wszystkich.

mówi prof. Paweł Rowiński z Instytutu Geofizyki PAN, który przewodniczy wydarzeniu wspólnie z prezesem Niemieckiej Akademii Przyrodników Leopoldina prof. Geraldem Haugiem.

Każda europejska akademia nauk delegowała konferencję dwóch ekspertów. Będzie to zatem głos akademii, a nie poszczególnych badaczy. W sumie udział w wydarzeniu zgłosiło 47 akademii nauk.

Pierwszego dnia konferencji zaplanowano wykład wprowadzający prof. Thomasa Stockera, uznanego fizyka klimatu i środowiska, związanego z Uniwersytetem w Bernie (Szwajcaria). Uczestniczył on w przygotowywaniu kolejnych raportów Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC).

Wynikiem debat będzie wspólny apel akademii nauk, zawierający sugestie naukowców, tzw. Warsaw Communiqué, czyli deklaracja warszawska, skierowana do decydentów i do społeczeństwa. Najważniejsze tezy akademików uzupełnią stan wiedzy o konsekwencjach zmian klimatu o najnowsze kierunki działań i zalecenia.

Według prof. Rowińskiego tematyka zmian klimatu powoli przebija się do społeczeństwa.

Ciągle jednak widzimy przejawy denializmu klimatycznego (podważania działalności ludzkiej jako podstawowej przyczyny zmian klimatycznych.

zauważa

Aktualną sytuację dotyczącą zmian klimatu opisano m.in. w przeznaczonym dla decydentów dokumencie „Zmiany klimatu 2022: Konsekwencje, adaptacja i zagrożenia” Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC). Ukazał się on w lutym 2022 roku Został opracowany i przyjęty przez 270 autorów i 195 rządów.

W dokumencie podkreślono, że zmiany klimatu wywołane emisją gazów cieplarnianych przez człowieka powodują powszechne straty i szkody w przyrodzie i wśród ludzi, narażając społeczeństwa i środowisko na różne ryzyka, m.in. zgonów, strat w produkcji żywności, dewastację przyrody i ograniczenie wzrostu gospodarczego. Jest już bezdyskusyjne że zmiany klimatu stanowią zagrożenie dla dobrobytu ludzi i zdrowia naszej planety.

Autorzy dokumentu oceniają, że choć działania ograniczające globalne ocieplenie do ok. 1,5 st. C znacznie zmniejszyłyby przewidywane straty i szkody wywołane zmianami klimatu w systemach ludzkich i ekosystemach (w porównaniu z wyższymi poziomami ocieplenia), to jednak nie mogą już ich całkowicie wyeliminować.

Skutki zmian klimatu stają się coraz bardziej złożone i coraz trudniej nimi zarządzać – ostrzegają eksperci. Ekstremalne zjawiska pogodowe mają skutki kaskadowe, np. pożary szkodzą przyrodzie, ludziom, infrastrukturze i gospodarce. Szkody gospodarcze i społeczne rozprzestrzeniają się też ponad sektorami i granicami, a ekstremalne zjawiska spowodowane zmianami klimatu zakłócają międzynarodowe łańcuchy dostaw i przepływy zasobów naturalnych.

Podsumowując zagrożenia, IPCC wskazuje na pilną potrzebę działania.

Zgromadzone dowody naukowe są jednoznaczne – zmiany klimatu stanowią zagrożenie dla dobrostanu ludzi i zdrowia naszej planety. Jeśli dalej będziemy zwlekać z podjęciem wspólnych, globalnych, wyprzedzających działań adaptacyjnych i łagodzących, przegapimy ten krótki moment, w którym wciąż mamy szansę zapewnić całej ludzkości zrównoważoną przyszłość, w której da się żyć.

napisano

źródło: naukawpolsce.pap.pl, Szymon Zdziebłowski

Zmiany klimatu – dodatkowe informacje:
carbon offset, dekarbonizacja, denializm klimatyczny (zaprzeczanie globalnemu ociepleniu), depresja klimatyczna (ekolęk, lęk klimatyczny), fakty i mity klimatyczne, handel emisjami CO2, hipoteza pistoletu metanowego, naturalna zmienność klimatu, neutralność klimatyczna, neutralność węglowa, odnawialne źródła energii, rekompensata węglowa, sekwestracja CO2, ślad ekologiczny, ślad węglowy, ślad wodny, węglowy rezerwuar, zielona transformacja energetyczna, zielony rozwój, zrównoważony rozwój

efekt cieplarniany, gazy cieplarniane, globalne ocieplenie
dwutlenek węgla, freony (chlorofluorowęglowodory CFC), metan, ozon, podtlenek azotu

międzynarodowe organizacje, petycje, protokoły, umowy:
Europejski System Handlu Emisjami (EU ETS), Europejski Zielony Ład, funduszu Loss and Damage, Green Climate Fund, Konferencje Stron COP (Conferences of the Parties), Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC), Petycja Oregońska, Porozumienie Paryskie, Protokół z Kioto, Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC, FCCC)

zagrożenia ekologiczne związane z zmianami klimatu:
blaknięcie (bielenie) raf koralowych, El Niño, ekstremalne zjawiska, gatunki zagrożone wyginięciem, geoinżynieria klimatu, gwałtowne zmiany pogody, huragany, kwaśny deszcz, La Niña, miejska wyspa ciepła, migracje gatunków, migracja ludności, ocieplenie oceanu, odtlenienie oceanu, osuwiska i tsunami, otwarcie nowych szlaków handlowych, paliwa kopalne, podtopienia, powodzie, punkty krytyczne w ziemskim systemie klimatycznym, pustynnienie, redukcja morskiej pokrywy lodowej (zmniejszenie zasięgu i frekwencji lodu morskiego), sprzężenia zwrotne w ziemskim systemie klimatycznym, straty ekonomiczne, susza, topnienie lodowców i lądolodów, topnienie lodu morskiego, topnienie wiecznej zmarzliny, ubożenie (utrata) różnorodności biologicznej, wydłużony okres wegetacyjny roślin, wylesianie (deforestacja), wymieranie gatunków, wzrost poziomu mórz i oceanów, wzrost śmiertelności, zakwaszenie wód (rzek, jezior, mórz i oceanów), zmniejszony dopływ słodkiej wody, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie środowiska, zmiana (modyfikacja) cyrkulacji atmosferycznej, zmiana cyrkulacji termohalinowej (zaburzenie cyrkulacji oceanicznej), zwiększenie produkcji rolnej, zwiększenie powierzchni tundry w Arktyce, zwiększony zasięg występowania wektorów przenoszących zakaźne drobnoustroje (rozprzestrzenianie się chorób)

Wiedza ekologiczna – dodatkowe informacje:
aforyzmy ekologiczne, biblioteka ekologa, biblioteka młodego ekologa, ekoprognoza, encyklopedia ekologiczna, hasła ekologiczne, hasztagi (hashtagi) ekologiczne, kalendarium wydarzeń ekologicznych, kalendarz ekologiczny, klęski i katastrofy ekologiczne, największe katastrofy ekologiczne na świecie, międzynarodowe organizacje ekologiczne, podcasty ekologiczne, poradniki ekologiczne, (nie) tęgie głowy czy też (nie) najtęższe umysły, znaki i oznaczenia ekologiczne

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe informacje do końca. Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez Patronite.

Możesz również wypić ze mną wirtualną kawę! Dorzucasz się w ten sposób do kosztów prowadzenia portalu, a co ważniejsze, dajesz mi sygnał do dalszego działania. Nad każdym artykułem pracuję zwykle do późna, więc dobra, mocna kawa wcale nie jest taka zła ;-)

Zapisz się na Newsletter i otrzymuj email z ekowiadomościami. Dodatkowo dostaniesz dostęp do specjalnego działu na stronie portalu, gdzie pojawiają się darmowe materiały do pobrania i wykorzystania. Poradniki i przewodniki, praktyczne zestawienia, podsumowania, wzory, karty prac, checklisty i ściągi. Wszystko czego potrzebujesz do skutecznej i zielonej rewolucji w twoim życiu. Zapisz się do Newslettera i zacznij zmieniać świat na lepsze.

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Włącz oszczędzanie

Scroll to Top