MSC Marine Stewardship Council

MSC Marine Stewardship Council

MSC to znak ekologiczny który przyznaje organizacja MSC Marine Stewardship Council. Niebieski certyfikat MSC na produktach rybnych i owocach morza gwarantuje, że produkty pochodzą ze zrównoważonych połowów, a kupowana przez nas ryba pochodzi ze stabilnych i dobrze zarządzanych łowisk.

Zrównoważony połów, to taki, który nie zagraża ekosystemowi morskiemu tzn. nie ma negatywnego wpływu na żywe zasoby morskie, nie wpływa negatywnie na środowisko, nie poławia gatunków zagrożonych wyginięciem.

Spożywając produkty oznaczone tym znakiem wiesz, że ich powstanie nie przyczyniło się do degradacji środowiska. Ryby muszą być poławiane tak, żeby nie zagrażało to ich populacji, ani też populacji żadnego innego gatunku. Powinna zostać zachowana produktywność i różnorodność ekosystemu, w którym prowadzi się połowy. Ponadto muszą być respektowana wszystkie standardy prawne rybołówstwa: lokalne, narodowe i międzynarodowe.

Dzięki specjalnemu kodowi na opakowaniu, na każdym etapie procesu produkcji jesteśmy w stanie stwierdzić, skąd pochodzi dana ryba, przez kogo i w jaki sposób została złowiona oraz kiedy to nastąpiło. Dzięki temu mamy pewność, że do naszych produktów trafiają tylko najwyższej, jakości ryby od kontrolowanych dostawców.

Certyfikat MSC

Niebieski znak MSC na produkcie, to efekt końcowy, ale żeby się tak stało, certyfikatem MSC muszą zostać objęci: rybacy, producenci, dystrybutorzy, hurtownicy, sieci handlowe i wszelkie inne podmioty łańcucha dostaw. Certyfikacji mogą się poddać również firmy cateringowe oraz restauracje.

Certyfikat MSC nie ma bezpośredniego powiązania, z jakością produktów. Jednak pośrednio wywiera na nią ogromny wpływ. Wynika to z faktu, że certyfikowani dostawcy – organizacje rybackie i przetwórnie są regularnie kontrolowane. Dzięki temu mamy pewność, że zachowują rygorystyczne standardy środowiskowe, oraz zachowana jest pełna identyfikowalność produktów.


Marine Stewardship Council

MSC czyli Marine Stewardship Council jest niezależną organizacją międzynarodową, światowym liderem programu certyfikacji na rzecz zrównoważonego rybołówstwa. Istnieje od 1997 roku. Posiada biura i przedstawicielstwa na całym świecie, w tym także i w Polsce.

Wraz z naukowcami, rybakami oraz organizacjami ekologicznymi MSC opracowała standardy środowiskowe w zakresie zrównoważonego rybołówstwa. Organizacja promuje przyjazne środowisku praktyki rybackie wśród konsumentów i partnerów na całym świecie.

Działania MSC obejmują wyróżnianie odpowiedzialnych praktyk rybackich certyfikatem MSC, certyfikację w łańcuchach dostaw, współpracę z partnerami biznesowymi, oraz programy edukacyjne wpływające na decyzje konsumentów na całym świecie.

Na straży przestrzegania standardów MSC stoją niezależni eksperci, którzy regularnie sprawdzają, czy dane rybołówstwo spełnia kryteria niebieskiego certyfikatu MSC. Dzięki temu konsumenci mogą spać spokojnie – niebieski certyfikat MSC gwarantuje, że produkty pochodzą ze zrównoważonych połowów, a kupowana przez nas ryba pochodzi ze stabilnych i dobrze zarządzanych łowisk.

Jednostki połowowe są kontrolowane przez niezależnych audytorów którzy weryfikują jednostki rybackie, narzędzia połowowe i miejsce połowu. Sprawdzane jest przestrzeganie rygorystycznych norm, które określają m.in.:

 • kondycję gatunku celowego, którego dotyczy połów
 • wpływ połowu na ekosystem – wpływ na gatunki nie celowe, na siedliska, inne gatunki chronione i zagrożone oraz kwestie przyłowu
 • sposób zarządzania danym łowiskiem i flotą rybacką, w tym wdrożone procedury i gwarancję identyfikowalności każdej złowionej ryby.

Certyfikat MSC ma realny wpływ na poprawę, jakości ekosystemu morskiego. Świadczą o tym konkretne dane i przykłady z całego świata. MSC, co roku wydaje raporty obrazujące zmianę wskaźników monitorujących certyfikowane łowiska.

Dane dotyczące Programu Certyfikacji MSC są cytowane w ponad 300 publikacjach naukowych. Wiele publikacji w renomowanych czasopismach potwierdza skuteczność Programu Certyfikacji MSC.

MSC na świecie

 • program MSC obejmuje już 17% światowych połowów dzikich ryb i owoców morza
 • ponad 280 organizacji rybackich posiada certyfikat MSC
 • ponad 90 organizacji rybackich znajduje się w trakcie procesu certyfikacji
 • ponad 3200 firm posiada certyfikat łańcuch dostaw
 • ponad 20 000 produktów rybnych lub owoców morza ma logo MSC na opakowaniu

MSC w Polsce

 • 1 organizacja rybacka posiada certyfikat MSC (aktualnie zawieszony)
 • ponad 70 firm posiada certyfikat łańcuch dostaw
 • ponad 400 produktów rybnych lub owoców morza ma logo MSC na opakowaniu

zobacz: msc.org/pl, msc.org

Dom ekologiczny – wybór przyszłości

Dom energooszczędny

Dom energooszczędny
Dom ekologiczny to dom przyszłości, wybudowany z myślą o poszanowaniu energii. Dom energooszczędny to jeden ze sposobów na niższe rachunki za jego użytkowanie. Równie ważne są też odpowiednie codzienne nawyki, które pomogą zadbać o kondycję naszej kieszeni i przyczynią się do ochrony środowiska.

Energooszczędne urządzenia

Energooszczędne urządzenia
Wymiana najbardziej energochłonnych urządzeń na energooszczędne, zmiana dotychczasowych zachowań i przyzwyczajeń, może skutkować znacznymi oszczędnościami energii i rachunków stanowiących pokaźną sumę w domowym budżecie.

Energooszczędne oświetlenie

Energooszczędne oświetlenie
Coraz chętniej stosujemy nowoczesne oświetlenie. Dzięki temu nasze rachunki za energię elektryczną są niższe, a dodatkowo cieszymy się dobrą jakością światła. Niestety wielu z nas nadal nie wie, co oznaczają informacje znajdujące się na opakowaniach i jak świadomie dobierać oświetlenie do swoich potrzeb.

Energooszczędne ogrzewanie

Energooszczędne ogrzewanie
Na ogrzewanie domów wydajemy majątek. Termomodernizacja budynku, modernizacja instalacji grzewczej, wybór odpowiedniego systemu grzewczego i wentylacyjnego dla domu to jedne z ważniejszych kwestii dla każdego inwestora. Liczy się również prawidłowy montaż, konserwacja i użytkowanie instalacji grzewczych.

Energooszczędna wentylacja

Energooszczędna wentylacja
Na podgrzanie powietrza wentylacyjnego trzeba zużyć dużo energii. Nowoczesne systemy wentylacyjne mimo że wymagają energii do ich właściwego funkcjonowania, przyczyniają się do poprawy komfortu bytowania w pomieszczeniach i wyposażone są w systemy służące oszczędzaniu energii.

Oszczędzanie prądu czyli oszczędzanie energii elektrycznej

Oszczędzanie energii
Oszczędzanie energii elektrycznej ma wymiar ekonomiczny jak i ekologiczny. Mniejsze zużycie energii to mniejsze zanieczyszczenie środowiska, mniej spalin i gazów cieplarnianych. W efekcie mniejsze niszczenie warstwy ozonowej oraz ograniczenie zjawiska ocieplenia i zmian klimatu.

Oszczędzanie wody

Oszczędzanie wody
Koszty zużycia wody wynikają zarówno z jej podgrzewania, co pochłania dużo energii, jak również z konieczności jej dostarczenia i odprowadzenia ścieków. Wskazane jest zatem oszczędzanie ciepłej, oraz zimnej wody i racjonalne nią gospodarowanie.

Oszczędzanie gazu

Oszczędzanie gazu
Czy wiesz że na wysokość twojego rachunku za gaz składają się ceny i opłaty dotyczące sprzedaży paliwa gazowego wynikające z taryfy Twojego sprzedawcy gazu, oraz opłaty dystrybucyjne wynikające z taryfy operatora systemu dystrybucji.

Etykiety produktów

Etykiety produktów
Etykiety pomagają podjąć decyzje o zakupie odpowiedniego produktu, stanowią środek komunikacji pomiędzy wytwórcą, sprzedającym i kupującym. Informacje na etykiecie pomagają kupującemu wybrać najbardziej odpowiadający mu artykuł, muszą zatem dokładnie opisywać z czego produkt został wyprodukowany.

Gospodarowanie odpadami

Gospodarowanie odpadami
Wraz ze wzrostem liczby ludzi na Ziemi, rozwojem technologii oraz przemysłu, odpadów jest coraz więcej, a w dodatku są one coraz trwalsze. Rozkład niektórych może trwać nawet kilkaset lat. W efekcie góry śmieci rosną. Co więc możemy zrobić, by pomóc naturze uporać się z problemem, którego jesteśmy przyczyną?

Przewiń do góry
X