PEFC

PEFC to znak ekologiczny który jest gwarancją, że dany produkt, całość lub część surowca użytego do jego produkcji pochodzi z lasów posiadających certyfikat PEFC.

The Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)

The Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) to międzynarodowa, pozarządowa organizacja non-profit poświęcona promocji zrównoważonej gospodarki leśnej. Ocenia ona i weryfikuje państwowe systemy leśne według standardów krajowych, akredytowanych przez PEFC.

Kupując produkty z tym oznaczeniem wspiera się odpowiedzialną gospodarkę leśną, a zakupy nie przyczyniają się do niszczenia drzew i nie wspierają przedsiębiorstw łamiących prawa człowieka.

System certyfikacji łańcucha dostaw PEFC

Standard PEFC stworzono jako odpowiedź na potrzebę śledzenia przepływu certyfikowanych materiałów pochodzenia leśnego od lasu do domu. Celem systemu certyfikacji łańcucha dostaw PEFC jest umożliwienie weryfikacji pochodzenia drewna na każdym etapie jego przetworzenia i przepływu, a tym samym zapewnienie konkretnych narzędzi rynkowych firmom uczestniczącym w tych procesach.

Takie narzędzie stanowi potwierdzający ich wiarygodność certyfikat oraz rozpoznawalne na całym świecie logo PEFC. System PEFC dostosowany jest m.in. do specyficznych potrzeb małych, lokalnych właścicieli lasów oraz umożliwia certyfikację grupową.

Do spełnienia minimalnych wymagań systemu certyfikacji łańcucha dostaw PEFC, można wykorzystać funkcjonujące w organizacji systemy zarządzania jakością (ISO 9001) i/lub środowiskiem (ISO 14001).

Do tej pory ponad 15.000 firm uzyskało certyfikat łańcucha dostaw PEFC, oferując dziesiątki tysięcy certyfikowanych wyrobów na całym świecie.

Podstawowe standardy PEFC

Wysokie standardy w ramach PEFC zawierają wymagania dotyczące

 • zabezpieczenia obszarów leśnych istotnych z ekologicznego punktu widzenia
 • ochrony i wzbogacania różnorodności biologicznej
 • zakazu zmiany lasów w inne formy użytkowania
 • zakazu stosowania szkodliwych substancji chemicznych
 • zakazu wprowadzania gatunków drzewiastych modyfikowanych genetycznie
 • przestrzegania praw pracowniczych i praw ludności tubylczej
 • wspierania lokalnego rynku pracy
 • zgodności z podstawowymi konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy
 • zapewnienia konsultacji z lokalną ludnością i interesariuszami
 • uwzględnianie tradycyjnych praw użytkowania gruntów i lokalnych zwyczajów

PEFC

 • obowiązuje w całym łańcuchu dostaw drewna po to, żeby zapewnić że produkcja wyrobów z drewna odbywa się z poszanowaniem standardów ekologicznych, społecznych i etycznych
 • jest znakiem zaufania dla klientów i konsumentów, dzięki któremu są w stanie zidentyfikować produkty pochodzące z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony
 • działa jako organizacja patronacka, która zatwierdza krajowe systemy certyfikacji, dopasowane do lokalnych warunków
 • PEFC zatwierdził 30 krajowych systemów certyfikacji i uwzględnia ponad 230 milionów lasów

PEFC dysponuje dwoma różnymi typami certyfikatów dla podmiotów zarządzających lasami lub firm wykorzystujących produkty z drewna.

PEFC Gospodarka Leśna

Dla firm, które samodzielnie zarządzają swoimi zasobami leśnymi i chcą ustanowić odpowiedzialną praktykę oraz zakomunikować to konsumentom.

Podmioty zarządzające lasami, które chciałyby uzyskać certyfikację PEFC muszą również uzyskać certyfikat gospodarki leśnej PEFC, żeby sprzedawać swoje produkty.

PEFC Kontrola legalności pozyskiwania drewna

Certyfikat legalności pozyskiwania drewna PEFC jest przeznaczony dla każdego przedsiębiorstwa zajmującego się obrotem lub wykorzystaniem produktów z drewna oznaczonych certyfikatem PEFC np. producenci mebli, wydawcy, przemysł celulozowy i wszyscy inni wytwórcy produktów z drewna, w celu identyfikacji i poświadczenia legalnego pochodzenia drewna, które może korzystać z oznaczenia PEFC.

Uzyskanie certyfikatu Kontroli Legalności Pochodzenia Drewna PEFC oznacza, że klienci także mają prawo do korzystania z oznaczenia PEFC na swoich produktach.

zobacz: PEFC Polska, PEFC International