PEFC

PEFC

PEFC to znak ekologiczny który jest gwarancją, że dany produkt, całość lub część surowca użytego do jego produkcji pochodzi z lasów posiadających certyfikat PEFC.

The Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)

The Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) to międzynarodowa, pozarządowa organizacja non-profit poświęcona promocji zrównoważonej gospodarki leśnej. Ocenia ona i weryfikuje państwowe systemy leśne według standardów krajowych, akredytowanych przez PEFC.

Kupując produkty z tym oznaczeniem wspiera się odpowiedzialną gospodarkę leśną, a zakupy nie przyczyniają się do niszczenia drzew i nie wspierają przedsiębiorstw łamiących prawa człowieka.

System certyfikacji łańcucha dostaw PEFC

Standard PEFC stworzono jako odpowiedź na potrzebę śledzenia przepływu certyfikowanych materiałów pochodzenia leśnego od lasu do domu. Celem systemu certyfikacji łańcucha dostaw PEFC jest umożliwienie weryfikacji pochodzenia drewna na każdym etapie jego przetworzenia i przepływu, a tym samym zapewnienie konkretnych narzędzi rynkowych firmom uczestniczącym w tych procesach.

Takie narzędzie stanowi potwierdzający ich wiarygodność certyfikat oraz rozpoznawalne na całym świecie logo PEFC. System PEFC dostosowany jest m.in. do specyficznych potrzeb małych, lokalnych właścicieli lasów oraz umożliwia certyfikację grupową.

Do spełnienia minimalnych wymagań systemu certyfikacji łańcucha dostaw PEFC, można wykorzystać funkcjonujące w organizacji systemy zarządzania jakością (ISO 9001) i/lub środowiskiem (ISO 14001).

Do tej pory ponad 15.000 firm uzyskało certyfikat łańcucha dostaw PEFC, oferując dziesiątki tysięcy certyfikowanych wyrobów na całym świecie.

Podstawowe standardy PEFC

Wysokie standardy w ramach PEFC zawierają wymagania dotyczące

 • zabezpieczenia obszarów leśnych istotnych z ekologicznego punktu widzenia
 • ochrony i wzbogacania różnorodności biologicznej
 • zakazu zmiany lasów w inne formy użytkowania
 • zakazu stosowania szkodliwych substancji chemicznych
 • zakazu wprowadzania gatunków drzewiastych modyfikowanych genetycznie
 • przestrzegania praw pracowniczych i praw ludności tubylczej
 • wspierania lokalnego rynku pracy
 • zgodności z podstawowymi konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy
 • zapewnienia konsultacji z lokalną ludnością i interesariuszami
 • uwzględnianie tradycyjnych praw użytkowania gruntów i lokalnych zwyczajów

PEFC

 • obowiązuje w całym łańcuchu dostaw drewna po to, żeby zapewnić że produkcja wyrobów z drewna odbywa się z poszanowaniem standardów ekologicznych, społecznych i etycznych
 • jest znakiem zaufania dla klientów i konsumentów, dzięki któremu są w stanie zidentyfikować produkty pochodzące z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony
 • działa jako organizacja patronacka, która zatwierdza krajowe systemy certyfikacji, dopasowane do lokalnych warunków
 • PEFC zatwierdził 30 krajowych systemów certyfikacji i uwzględnia ponad 230 milionów lasów

PEFC dysponuje dwoma różnymi typami certyfikatów dla podmiotów zarządzających lasami lub firm wykorzystujących produkty z drewna.

PEFC Gospodarka Leśna

Dla firm, które samodzielnie zarządzają swoimi zasobami leśnymi i chcą ustanowić odpowiedzialną praktykę oraz zakomunikować to konsumentom.

Podmioty zarządzające lasami, które chciałyby uzyskać certyfikację PEFC muszą również uzyskać certyfikat gospodarki leśnej PEFC, żeby sprzedawać swoje produkty.

PEFC Kontrola legalności pozyskiwania drewna

Certyfikat legalności pozyskiwania drewna PEFC jest przeznaczony dla każdego przedsiębiorstwa zajmującego się obrotem lub wykorzystaniem produktów z drewna oznaczonych certyfikatem PEFC np. producenci mebli, wydawcy, przemysł celulozowy i wszyscy inni wytwórcy produktów z drewna, w celu identyfikacji i poświadczenia legalnego pochodzenia drewna, które może korzystać z oznaczenia PEFC.

Uzyskanie certyfikatu Kontroli Legalności Pochodzenia Drewna PEFC oznacza, że klienci także mają prawo do korzystania z oznaczenia PEFC na swoich produktach.

zobacz: PEFC Polska, PEFC International

Dom ekologiczny – wybór przyszłości

Dom energooszczędny

Dom energooszczędny
Dom ekologiczny to dom przyszłości, wybudowany z myślą o poszanowaniu energii. Dom energooszczędny to jeden ze sposobów na niższe rachunki za jego użytkowanie. Równie ważne są też odpowiednie codzienne nawyki, które pomogą zadbać o kondycję naszej kieszeni i przyczynią się do ochrony środowiska.

Energooszczędne urządzenia

Energooszczędne urządzenia
Wymiana najbardziej energochłonnych urządzeń na energooszczędne, zmiana dotychczasowych zachowań i przyzwyczajeń, może skutkować znacznymi oszczędnościami energii i rachunków stanowiących pokaźną sumę w domowym budżecie.

Energooszczędne oświetlenie

Energooszczędne oświetlenie
Coraz chętniej stosujemy nowoczesne oświetlenie. Dzięki temu nasze rachunki za energię elektryczną są niższe, a dodatkowo cieszymy się dobrą jakością światła. Niestety wielu z nas nadal nie wie, co oznaczają informacje znajdujące się na opakowaniach i jak świadomie dobierać oświetlenie do swoich potrzeb.

Energooszczędne ogrzewanie

Energooszczędne ogrzewanie
Na ogrzewanie domów wydajemy majątek. Termomodernizacja budynku, modernizacja instalacji grzewczej, wybór odpowiedniego systemu grzewczego i wentylacyjnego dla domu to jedne z ważniejszych kwestii dla każdego inwestora. Liczy się również prawidłowy montaż, konserwacja i użytkowanie instalacji grzewczych.

Energooszczędna wentylacja

Energooszczędna wentylacja
Na podgrzanie powietrza wentylacyjnego trzeba zużyć dużo energii. Nowoczesne systemy wentylacyjne mimo że wymagają energii do ich właściwego funkcjonowania, przyczyniają się do poprawy komfortu bytowania w pomieszczeniach i wyposażone są w systemy służące oszczędzaniu energii.

Oszczędzanie prądu czyli oszczędzanie energii elektrycznej

Oszczędzanie energii
Oszczędzanie energii elektrycznej ma wymiar ekonomiczny jak i ekologiczny. Mniejsze zużycie energii to mniejsze zanieczyszczenie środowiska, mniej spalin i gazów cieplarnianych. W efekcie mniejsze niszczenie warstwy ozonowej oraz ograniczenie zjawiska ocieplenia i zmian klimatu.

Oszczędzanie wody

Oszczędzanie wody
Koszty zużycia wody wynikają zarówno z jej podgrzewania, co pochłania dużo energii, jak również z konieczności jej dostarczenia i odprowadzenia ścieków. Wskazane jest zatem oszczędzanie ciepłej, oraz zimnej wody i racjonalne nią gospodarowanie.

Oszczędzanie gazu

Oszczędzanie gazu
Czy wiesz że na wysokość twojego rachunku za gaz składają się ceny i opłaty dotyczące sprzedaży paliwa gazowego wynikające z taryfy Twojego sprzedawcy gazu, oraz opłaty dystrybucyjne wynikające z taryfy operatora systemu dystrybucji.

Etykiety produktów

Etykiety produktów
Etykiety pomagają podjąć decyzje o zakupie odpowiedniego produktu, stanowią środek komunikacji pomiędzy wytwórcą, sprzedającym i kupującym. Informacje na etykiecie pomagają kupującemu wybrać najbardziej odpowiadający mu artykuł, muszą zatem dokładnie opisywać z czego produkt został wyprodukowany.

Gospodarowanie odpadami

Gospodarowanie odpadami
Wraz ze wzrostem liczby ludzi na Ziemi, rozwojem technologii oraz przemysłu, odpadów jest coraz więcej, a w dodatku są one coraz trwalsze. Rozkład niektórych może trwać nawet kilkaset lat. W efekcie góry śmieci rosną. Co więc możemy zrobić, by pomóc naturze uporać się z problemem, którego jesteśmy przyczyną?

Przewiń do góry
X