FSC czyli Forest Stewardship Council

FSC czyli Forest Stewardship Council

FSC czyli Forest Stewardship Council to znak ekologiczny który informuje, że drewno, z którego zrobiony jest dany produkt, nie pochodzi z miejsc gdzie prowadzona jest rabunkowa gospodarka leśna, lecz z obszarów leśnych zarządzanych ekologicznymi zasadami, chroniących kluczowe siedliska zwierząt, lasów terenów podmokłych i lasów pierwotnych.

Etykiety z logo FSC pomagają wyróżnić certyfikowane produkty na rynku. Oznaczają one zaangażowanie w odpowiedzialne leśnictwo. Logo FSC świadczy o odpowiedzialnym pochodzeniu towarów lub ich opakowań.

Znak ekologiczny FSC otrzymało do tej pory 85 milionów hektarów zasobów leśnych na całym świecie. Kontrolę nad zakładami leśnymi przejmują niezależne organizacje certyfikujące, które z kolei podlegają raz w roku kontrolom FSC. Surowym przepisom podlega też obróbka drewna, dzięki czemu można mieć pewność, że drewno posiadające znak ekologiczny FSC nie będzie wymieszane z drewnem z innych źródeł.

Polska znajduje się w ścisłej czołówce państw pod względem powierzchni lasów z certyfikatem FSC, plasując się na 5 miejscu zaraz po Kanadzie, USA, Rosji i Szwecji. Ponadto, pod koniec 2011 r. liczba certyfikatów indywidualnych i grupowych FSC CoC w Polsce przekroczyła 1000, dzięki czemu staliśmy się jednym ze światowych liderów również pod względem liczby przedsiębiorstw certyfikowanych na zgodność z wymaganiami FSC1.

Wiele organizacji ekologicznych jak WWF, Greenpeace, Robin Wood, Friends of the Earth, czy NABU,  oraz przedsiębiorstw wspiera działalność FSC. Osoby prywatne, stowarzyszenia i firmy mogą zostać członkami FSC, co daje im później prawo do zabierania głosu w organizacji.

Forest Stewardship Council

Forest Stewardship Council to międzynarodowa organizacja pożytku publicznego, która angażuje się w zrównoważone gospodarowanie lasami. Została założona w 1993 roku w Rio de Janeiro. Ma główną siedzibę w Bonn i jest reprezentowana przez grupy narodowe w 43 krajach. Odpowiadają one za dopasowanie dyrektyw i obowiązujących zasad certyfikacji do realiów danego kraju i obowiązujących w nim norm prawnych.

Rada FSC opracowała zasady i kryteria (system certyfikacji) w obszarach zarządzania gospodarką leśną (Forest Menagement-FM) oraz kontroli pochodzenia produktu (Chain of Custody-CoC), po spełnieniu których organizacje należące do łańcucha obszaru gospodarki drzewnej mogą uzyskać certyfikat. Świadczy on o pełnym zaangażowaniu danej organizacji w proces dobrej praktyki wytwarzania, czy obrotu.

Łańcuch kontroli pochodzenia produktu – Chain of Custody (CoC)

Łańcuch kontroli pochodzenia produktu (Chain of Custody – CoC) jest podstawowym pojęciem, którego zrozumienie stanowi bazę do dobrego i skutecznego funkcjonowania systemu FSC. Dotyczy całej drogi przepływu surowców, przetwarzanych materiałów, finalnych produktów i materiałów ubocznych z lasu do klienta lub od miejsca prowadzenia odzysku do klienta.

Obejmuje każdy etap przetwarzania, transformacji, produkcji, magazynowania i transportu, gdzie przepływ do kolejnego etapu łańcucha dostaw jest związany ze zmianą własności materiałów lub produktów.

Sposób oznakowania certyfikowanych wyrobów pozwala stwierdzić jaki zastosowano system kontroli: transferowy, kredytowy czy procentowy.

Standard FSC

Standardy FSC przeznaczone są dla całego obszaru łańcucha gospodarki drzewnej oraz łańcucha pochodzenia produktu (od lasu do klienta), czyli dla:

 • zarządców leśnych, pragnących udowodnić swoją dbałość o ekologię i naturalne pokłady drewna
 • firm produkcyjnych sektora drzewnego (tartaki), meblarskiego oraz papierniczego
 • firm przetwórczych, przewozowych, handlowych i handlu detalicznego
 • wszędzie tam, gdzie mamy styczność z wyrobami, elementami przetworzonymi i nieprzetworzonymi pochodzącymi z drewna np: papier, meble, drewno budowlane i konstrukcyjne (parkiet, tarcica), stolarka otworowa (okna, drzwi), itp.

Logo FSC

Na produktach wytworzonych z drewna pochodzącego z lasów spełniających wypracowane przez FSC standardy dobrej praktyki drzewnej, możemy znaleźć logo systemu FSC. Utwierdza ono każdego konsumenta w przekonaniu, iż wyrób ten jest wykonany z drewna wiadomego pochodzenia. Kupując taki wyrób, przyczyniamy się do pośredniego dbania o gospodarkę leśną, system jego ochrony ekologicznej i dajemy przykład respektowania zasad ochrony przyrody.

Jak dotąd produkty oznakowane logiem FSC spotkać można w sklepach należących do takich sieci jak: IKEA, OBI, Castorama, Praktiker, Leroy Merlin.

Wdrożony i certyfikowany system FSC

 • stanowi podstawę zaufania między dostawcą a klientem
 • umożliwia utrzymanie wyników sprzedaży na wysokim poziomie
 • daje możliwość zdobywania nowych rynków
 • daje możliwość posługiwania się rozpoznawalnymi na całym świecie znakami
 • jest zapewnieniem, że sprzedawane produkty zostały wyprodukowane z drewna pozyskanego legalnie, z lasów, w których prowadzona jest prawidłowa gospodarka drzewna

FSC jest właścicielem czterech zastrzeżonych znaków towarowych

 • logo FSC
 • nazwa: Forest Stewardship CouncilTM
 • skrót: FSCTM
 • slogan „Forests for All Forever”

Posiadacze certyfikatu mogą używać znaków towarowych FSC w następujący sposób

 • produktowe – do etykietowania certyfikowanych produktów. Użycie logo w postaci naklejek, bezpośrednio na produkcie lub jego opakowaniu. Poprzez użycie znaczników, przewieszek itp.
 • pozaproduktowe – do promocji firmy lub promocji certyfikowanych produktów. Logo FSC można wykorzystać na stronie internetowej, papierze firmowym, dokumentach sprzedaży, w katalogach itp.

Standardy FSC

Zgodnie ze standardami FSC lasy muszą być zachowane w stanie naturalnym, to znaczy jako lasy mieszane z rodzimymi gatunkami drzew, w których rosną zarówno młode, jak i stare drzewa oraz znajdują się obumarłe drzewa, zapewniające przestrzeń życiową dla zwierząt. Poza tym można w nich wycinać tyle drzew, ile w naturalny sposób może odrosnąć.

Certyfikaty FSC

FSC udziela dwóch rodzajów certyfikacji:

 • certyfikat gospodarki leśnej FSC FM – przeznaczony dla właścicieli i zarządców obszarów leśnych
 • certyfikat kontroli Pochodzenia FSC CoC – przeznaczony dla innych przedsiębiorstw

Znaki ekologiczne FSC

Produkty wytwarzane z certyfikowanego drewna FSC dzieli na trzy kategorie i przyznaje im różne etykiety

 • etykietę FSC 100% – otrzymują produkty, które są w całości wykonane z drewna FSC
 • etykieta FSC Mix – przyznaje się produktom, które wytworzono z drewna FSC i drewna pochodzącego z kontrolowanych źródeł lub z recyklingu. Nie można w nich stosować drewna pochodzącego z gospodarki rabunkowej czy nielegalnych wyrębów, ani ze źródeł które trudno potwierdzić
 • etykieta to FSC Recycling – oznacza się nim produkty, które powstały wyłącznie z materiału uzyskanego z recyklingu.

zobacz:FSC International

Dom ekologiczny – wybór przyszłości

Dom energooszczędny

Dom energooszczędny
Dom ekologiczny to dom przyszłości, wybudowany z myślą o poszanowaniu energii. Dom energooszczędny to jeden ze sposobów na niższe rachunki za jego użytkowanie. Równie ważne są też odpowiednie codzienne nawyki, które pomogą zadbać o kondycję naszej kieszeni i przyczynią się do ochrony środowiska.

Energooszczędne urządzenia

Energooszczędne urządzenia
Wymiana najbardziej energochłonnych urządzeń na energooszczędne, zmiana dotychczasowych zachowań i przyzwyczajeń, może skutkować znacznymi oszczędnościami energii i rachunków stanowiących pokaźną sumę w domowym budżecie.

Energooszczędne oświetlenie

Energooszczędne oświetlenie
Coraz chętniej stosujemy nowoczesne oświetlenie. Dzięki temu nasze rachunki za energię elektryczną są niższe, a dodatkowo cieszymy się dobrą jakością światła. Niestety wielu z nas nadal nie wie, co oznaczają informacje znajdujące się na opakowaniach i jak świadomie dobierać oświetlenie do swoich potrzeb.

Energooszczędne ogrzewanie

Energooszczędne ogrzewanie
Na ogrzewanie domów wydajemy majątek. Termomodernizacja budynku, modernizacja instalacji grzewczej, wybór odpowiedniego systemu grzewczego i wentylacyjnego dla domu to jedne z ważniejszych kwestii dla każdego inwestora. Liczy się również prawidłowy montaż, konserwacja i użytkowanie instalacji grzewczych.

Energooszczędna wentylacja

Energooszczędna wentylacja
Na podgrzanie powietrza wentylacyjnego trzeba zużyć dużo energii. Nowoczesne systemy wentylacyjne mimo że wymagają energii do ich właściwego funkcjonowania, przyczyniają się do poprawy komfortu bytowania w pomieszczeniach i wyposażone są w systemy służące oszczędzaniu energii.

Oszczędzanie prądu czyli oszczędzanie energii elektrycznej

Oszczędzanie energii
Oszczędzanie energii elektrycznej ma wymiar ekonomiczny jak i ekologiczny. Mniejsze zużycie energii to mniejsze zanieczyszczenie środowiska, mniej spalin i gazów cieplarnianych. W efekcie mniejsze niszczenie warstwy ozonowej oraz ograniczenie zjawiska ocieplenia i zmian klimatu.

Oszczędzanie wody

Oszczędzanie wody
Koszty zużycia wody wynikają zarówno z jej podgrzewania, co pochłania dużo energii, jak również z konieczności jej dostarczenia i odprowadzenia ścieków. Wskazane jest zatem oszczędzanie ciepłej, oraz zimnej wody i racjonalne nią gospodarowanie.

Oszczędzanie gazu

Oszczędzanie gazu
Czy wiesz że na wysokość twojego rachunku za gaz składają się ceny i opłaty dotyczące sprzedaży paliwa gazowego wynikające z taryfy Twojego sprzedawcy gazu, oraz opłaty dystrybucyjne wynikające z taryfy operatora systemu dystrybucji.

Etykiety produktów

Etykiety produktów
Etykiety pomagają podjąć decyzje o zakupie odpowiedniego produktu, stanowią środek komunikacji pomiędzy wytwórcą, sprzedającym i kupującym. Informacje na etykiecie pomagają kupującemu wybrać najbardziej odpowiadający mu artykuł, muszą zatem dokładnie opisywać z czego produkt został wyprodukowany.

Gospodarowanie odpadami

Gospodarowanie odpadami
Wraz ze wzrostem liczby ludzi na Ziemi, rozwojem technologii oraz przemysłu, odpadów jest coraz więcej, a w dodatku są one coraz trwalsze. Rozkład niektórych może trwać nawet kilkaset lat. W efekcie góry śmieci rosną. Co więc możemy zrobić, by pomóc naturze uporać się z problemem, którego jesteśmy przyczyną?

Przewiń do góry
X