Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej

Czas czytania: 4 minuty

Ostatnia aktualizacja:

19 grudnia 1994 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ustaliło dzień 16 września Międzynarodowym Dniem Ochrony Warstwy Ozonowej (rezolucja 49/114) dla upamiętnienia rocznicy podpisania Protokołu Montrealskiego z 1987 rok, mającego na celu ograniczenie w skali światowej emisji freonów i halonów, niszczących warstwę ozonową. Polska przystąpiła do Konwencji w 1990 roku.

Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej (International Day for the Preservation of the Ozone Layer)

Obchody tego dnia mają na celu propagowanie działań służących realizacji celów Protokołu Montrealskiego i jego aneksów w sprawie ochrony warstwy ozonowej.

Do prowadzenia systematycznych pomiarów zawartości ozonu w atmosferze, oraz pomiarów promieniowania ultrafioletowego Słońca, zobowiązuje nas także Konwencja Wiedeńska w Sprawie Ochrony Warstwy Ozonowej.

Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej ma na celu przypominanie społeczności międzynarodowej o ciągle istniejącym zagrożeniu związanym z ubytkiem warstwy ozonowej.

Podstawowe informacje

Warstwa ozonowa to warstwa atmosfery ziemskiej, o największej koncentracji ozonu atmosferycznego, położona na wysokości 15-50 km nad powierzchnią Ziemi. Stanowiąc cienką powłokę gazową chroni Ziemię przed nadmiernym działaniem szkodliwego promieniowania ultrafioletowego stale wysyłanego przez Słońce. Dzięki temu pomaga zachować życie na Ziemi. Gdy pojawiają się w niej dziury ludzie i zwierzęta narażeni są na nadmierną ekspozycją na promieniowanie ultrafioletowe, które ma negatywny wpływ na zdrowie człowieka i cały ekosystem.

Zjawisko rozpadu freonów i ich destrukcyjnego wpływu na warstwę ozonową zauważono w 1971 roku, jednak substancje wykorzystywane m.in. przy produkcji sprzętu AGD (lodówki), w dezodorantach, przy produkcji lakierów, w przemyśle kosmetycznym i medycynie, ze względu na swoją niską cenę, nie zostały wycofane. Przełomem okazał się 1982 rok, kiedy to podczas badań prowadzonych nad Antarktydą odkryto, iż większa część znajdującej się tam ozonosfery zniknęła. W 1987 roku warstwa ta była już o połowę mniejsza niż w 1982 roku, a w 1989 roku zniknęło prawie 95% początkowej ilości ozonu w powietrzu.

W celu zwrócenia uwagi na problem zjawiska ubytku ozonu w ozonosferze w dniu 16 września 1987 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych podpisała w Montrealu porozumienie, dotyczące przeciwdziałania dziurze ozonowej tzw. Protokół Montrealski. Dzięki tej umowie rozpoczęto systematyczne ograniczanie emisji do atmosfery substancji zubożających warstwę ozonową m.in. freony, bromek metylu czterochlorek węgla, chlorek metylu, tlenki azotu.

dodatkowe informacje:
NASA Ozone Watch – aktualny stan warstwy ozonowej nad Antarktydą, ze szczególnym uwzględnieniem dziury ozonowej

Freon (CFC)
Konwencja Wiedeńska w Sprawie Ochrony Warstwy Ozonowej
Ozon i oznosfera – warstwa ozonowa
Protokół z Montrealu (Protokół Montrealski)
Dziura ozonowa

Hasła przewodnie Międzynarodowego Dnia Ochrony Warstwy Ozonowej

Hasła przewodnie

Każdego roku Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej posiada hasło przewodnie, wokół którego odbywają się konferencje i kampanie ekologiczne. Dotychczas były to m.in.

 • Troska o wszystkie formy życia pod słońcem
 • Ozon i klimat, odzyskane przez zjednoczony świat
 • Zdrowa atmosfera to przyszłość, której chcemy
 • Chronimy nasza atmosferę, dla przyszłych pokoleń
 • Uniwersalne uczestnictwo: ochrona ozonu ujednolica świat
 • Protokół Montrealski – globalne partnerstwo na rzecz globalnych korzyści
 • Ochrona warstwy ozonowej ratuje życie na Ziemi
 • Chroń warstwę ozonową, chroń się przed słońcem!
 • Uratujmy nasze niebo: zróbmy to dla dzieci
 • Uratujmy nasze niebo: chrońcie się
 • Zachowaj spokój i działaj dalej. Protokół Montrealski

źródło: materiały prasowe
Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej, autorzy, licencja CC BY SA 4.0

Ekologia, przyroda, środowisko – dodatkowe informacje:
agrocenoza, agroleśnictwo, atmosfera, biocenoza, biodegradacja, biofilia, biofobia, biologia, biom, bioróżnorodność, biosfera, biotop, błękitna planeta Ziemia, czwarta przyroda, drzewa, ekologia, ekoaktywizm, ekologizm, ekopolityka, ekosystem, ekozofia, eukarionty, ewolucja, fauna, fitocenoza, flora, gatunek, geosfera, habitat, hydrosfera, kalendarz ekologiczny, kalendarium wydarzeń ekologicznych, klimaks, koszenie trawników, krajobraz, las pierwotny, litosfera, łąka, mała retencja, martwe drewno, miedza, mikroorganizm, mokradło, natura, obszary siedliskowe, ochrona bierna, ochrona czynna, ochrona przyrody, ochrona środowiska, oczyszczanie ścieków, organizm, pastwisko, park ciemnego nieba, pedosfera, populacja, powłoka ziemska, prawa zwierząt, przyroda, reintrodukcja, renaturalizacja, rekultywacja, renaturyzacja, restytucja, retencja, rewilding (zdziczanie, zadziczanie), rewitalizacja, rolnictwo ekologiczne, rolnictwo ekstensywne, rolnictwo regeneratywne, sieć troficzna, siedlisko, sozoligia, stanowisko, starodrzew, struktura ekosystemu, sukcesja, środowisko: przyrodnicze (naturalne), antropogeniczne, sztuczne, zdegradowane, torfowisko, trzeci krajobraz, turystyka ekologiczna, woda, wszechświat, zadrzewienia śródpolne, zasoby naturalne, Ziemia, zoocenoza, życie

formy ochrony przyrody w Polsce:
Obszar Natura 2000, obszar chronionego krajobrazu, ochrona gatunkowa roślin zwierząt i grzybów, park krajobrazowy, park narodowy, pomnik przyrody, rezerwat przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo–krajobrazowe

ekologiczne idee:
filozofia Leave No Trace, kodeks (dekalog) podróżnika, głęboka ekologia, Hipoteza Gai, Wildlife Selfie Code

konwencje, traktaty, konferencje, święta:
Agenda 21
Dyrektywy ws. jakości powietrza (AAQD)
Konwencją Helsińską HELCOM (Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku)
Konwencja Jamajska (Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza)
Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk – Konwencja Berneńska
Konwencja Londyńska (Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji)
Konwencja MARPOL (Międzynarodowa Konwencja o Zapobieganiu Zanieczyszczaniu Morza Przez Statki)
Konwencją Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza (United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS)
Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt – Konwencja Bońska CMS
Konwencja o różnorodności biologicznej CBD
Konwencja Ramsarska
Konferencja i deklaracja Sztokholmska ONZ
Konwencja Waszyngtońska CITIES
Konwencja Wiedeńska w Sprawie Ochrony Warstwy Ozonowej
Konwencja w Sprawie Ochrony i Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO
Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody IUCN
Nature Restoration Law
Porozumienie o ochronie populacji europejskich nietoperzy EUROBATS
Porozumienie o ochronie małych waleni Bałtyku Północno-Wschodniego Atlantyku Morza Irlandzkiego i Morza Północnego ASCOBANS
Porozumienie Paryskie
Protokół z Kioto
Protokół z Montrealu (Protokół Montrealski)
Ramowa dyrektywa wodna
Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu UNFCCC
Strategia Różnorodności Biologicznej w UE do 2030
Szczyt Ziemi 1992 (Earth Summit 1992)
Szczyt Ziemi 2002 (The World Summit on Sustainable Development)
Światowy Dzień Środowiska
Traktat o przestrzeni kosmicznej (Outer Space Treaty)

Wiedza ekologiczna – dodatkowe informacje:
aforyzmy ekologiczne, biblioteka ekologa, biblioteka młodego ekologa, ekoprognoza, encyklopedia ekologiczna, hasła ekologiczne, hasztagi (hashtagi) ekologiczne, kalendarium wydarzeń ekologicznych, kalendarz ekologiczny, klęski i katastrofy ekologiczne, największe katastrofy ekologiczne na świecie, międzynarodowe organizacje ekologiczne, podcasty ekologiczne, poradniki ekologiczne, (nie) tęgie głowy czy też (nie) najtęższe umysły, znaki i oznaczenia ekologiczne

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe informacje do końca. Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez Patronite.

Możesz również wypić ze mną wirtualną kawę! Dorzucasz się w ten sposób do kosztów prowadzenia portalu, a co ważniejsze, dajesz mi sygnał do dalszego działania. Nad każdym artykułem pracuję zwykle do późna, więc dobra, mocna kawa wcale nie jest taka zła ;-)

Zapisz się na Newsletter i otrzymuj email z ekowiadomościami. Dodatkowo dostaniesz dostęp do specjalnego działu na stronie portalu, gdzie pojawiają się darmowe materiały do pobrania i wykorzystania. Poradniki i przewodniki, praktyczne zestawienia, podsumowania, wzory, karty prac, checklisty i ściągi. Wszystko czego potrzebujesz do skutecznej i zielonej rewolucji w twoim życiu. Zapisz się do Newslettera i zacznij zmieniać świat na lepsze.

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Włącz oszczędzanie

Scroll to Top