Polscy studenci mają pomysł jak oczyścić wodę z ftalanów

Ftalany, podejrzewane o to, że mogą zaburzać gospodarkę hormonalną, wykorzystywane są powszechnie w przemyśle w produkcji plastików. Nad filtrem, który pozwoli oczyszczać wodę z tych substancji pracuje studencki zespół z Gdańska w ramach projektu „EDC-Seas”.

Studenci Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG&GUMed przygotowują się do udziału w największym na świecie, akademickim konkursie biologii syntetycznej IGEM. W ramach niego chcą zaprojektować i wykonać prototyp innowacyjnego urządzenia oczyszczającego wodę z ftalanów. Na razie jednak zabiegają o wsparcie prywatnych sponsorów.

Do najbardziej istotnych i niebezpiecznych zanieczyszczeń wody należą związki endokrynnie czynne (EDCs) – jest to szeroka i dość zróżnicowana grupa egzogennych związków chemicznych, które łączy negatywny wpływ na układ hormonalny zwierząt i człowieka. Do związków endokrynnie czynnych należą m.in. bisfenole, związki perfluoroalkilowe, pestycydy i ftalany.

wymieniają studenci

Tłumaczą, że ftalany wykorzystywane są w przemyśle w roli plastyfikatorów – poprawiają właściwości mechaniczne polimerów np. wykorzystywanych do produkcji butelek, zwiększając ich elastyczność i zdolność do zginania. Dlatego woda butelkowana jest jednym z głównych źródeł narażenia ludzi na pochodne kwasu ftalowego. Ftalany pełnią też funkcje rozpuszczalników i emulgatorów, znajduje się je w przyborach kuchennych, urządzeniach medycznych, zabawkach, kosmetykach, ubraniach, materiałach budowlanych, urządzeniach elektronicznych i w kurzu.

Dlatego młodzi badacze uznali, że chcą zaprojektować prototyp filtra, w którym – dzięki specjalnie zaprojektowanym enzymom – ftalan dibutylu (DBP, dibuthyl phthalate) degradowany będzie do kwasu benzoesowego, który stosowany jest powszechnie jako konserwant żywności. Młodzi badacze mają już pomysł, jak przeprowadzić odpowiednie badania.

Dodana do urządzenia próbka zanieczyszczonej wody przepompowywana będzie przez filtr biologiczny zawierający immobilizowane (unieruchomione) na celulozie enzymy zdolne do degradacji ftalanów. Opracowane przez studentów rozwiązanie mogłoby znaleźć zastosowanie w postaci filtrów do użytku w gospodarstwie domowym lub jako dodatkowy etap uzdatniania wody w oczyszczalniach ścieków.

Celem projektu jest opracowanie enzymu, który pomoże w degradacji ftalanu dibutylu (DBP, dibuthyl phthalate) do kwasu benzoesowego, który stosowany jest powszechnie jako konserwant żywności. Młodzi badacze mają już pomysł, jak przeprowadzić odpowiednie badania.

Przygotowane przez nas materiały już teraz spełniają wszystkie wymagania stawiane do przyznania zespołowi brązowego medalu. Ponadto, przygotowaliśmy plan realizacji kryteriów konkursowych, których spełnienie umożliwi nam ubieganie się o przyznanie srebrnego, a nawet złotego medalu. Wyniki przeprowadzonego przez nas projektu będziemy chcieli zaprezentować na Wielkim Finale konkursu (tzw. Grand Jamboree), który odbędzie się na początku listopada br. w Paryżu. Aby to zrobić, środki muszą zebrać środki do końca sierpnia.

opisują studenci

Potrzebne jest im jednak finansowanie. Badacze z Gdańska szukają sponsorów, dzięki którym udział w konkursie będzie możliwy. Z zespołem można się skontaktować przez ich stronę: https://www.instagram.com/igem_gdansk/

iGEM (International Genetically Engineered Machines) [igem.org] to największy na świecie, akademicki konkurs biologii syntetycznej, wywodzący się z MIT. Od swoich początków w 2004 roku ma znaczny, z roku na rok coraz większy, wpływ na rozwój biologii syntetycznej i związanego z nią przemysłu, w ramach którego powstało dotychczas 3600 pionierskich projektów, z których ponad 300 przerodziło się w przedsiębiorstwa. iGEM łączy uprawianie nauki z jej popularyzacją – uwzględnianie opinii publicznej, edukacja społeczeństwa, międzynarodowa współpraca w projektach oraz tworzenie materiałów edukacyjnych.

Ekologia, przyroda, środowisko – dodatkowe informacje:
agrocenoza, agroleśnictwo, atmosfera, biocenoza, biodegradacja, biofilia, biofobia, biologia, biom, bioróżnorodność, biosfera, biotop, błękitna planeta Ziemia, czwarta przyroda, drzewa, ekologia, ekoaktywizm, ekologizm, ekopolityka, ekosystem, ekozofia, eukarionty, ewolucja, fauna, fitocenoza, flora, gatunek, geosfera, habitat, hydrosfera, kalendarz ekologiczny, kalendarium wydarzeń ekologicznych, klimaks, koszenie trawników, krajobraz, las pierwotny, litosfera, łąka, mała retencja, martwe drewno, miedza, mikroorganizm, mokradło, natura, obszary siedliskowe, ochrona bierna, ochrona czynna, ochrona przyrody, ochrona środowiska, oczyszczanie ścieków, organizm, pastwisko, park ciemnego nieba, pedosfera, populacja, powłoka ziemska, prawa zwierząt, przyroda, reintrodukcja, renaturalizacja, rekultywacja, renaturyzacja, restytucja, retencja, rewilding (zdziczanie, zadziczanie), rewitalizacja, rolnictwo ekologiczne, rolnictwo ekstensywne, rolnictwo regeneratywne, sieć troficzna, siedlisko, sozoligia, stanowisko, starodrzew, struktura ekosystemu, sukcesja, środowisko: przyrodnicze (naturalne), antropogeniczne, sztuczne, zdegradowane, torfowisko, trzeci krajobraz, turystyka ekologiczna, woda, wszechświat, zadrzewienia śródpolne, zasoby naturalne, Ziemia, zoocenoza, życie

formy ochrony przyrody w Polsce:
Obszar Natura 2000, obszar chronionego krajobrazu, ochrona gatunkowa roślin zwierząt i grzybów, park krajobrazowy, park narodowy, pomnik przyrody, rezerwat przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo–krajobrazowe

ekologiczne idee:
filozofia Leave No Trace, kodeks (dekalog) podróżnika, głęboka ekologia, Hipoteza Gai, Wildlife Selfie Code

konwencje, traktaty, konferencje, święta:
Agenda 21
Dyrektywy ws. jakości powietrza (AAQD)
Konwencją Helsińską HELCOM (Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku)
Konwencja Jamajska (Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza)
Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk – Konwencja Berneńska
Konwencja Londyńska (Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji)
Konwencja MARPOL (Międzynarodowa Konwencja o Zapobieganiu Zanieczyszczaniu Morza Przez Statki)
Konwencją Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza (United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS)
Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt – Konwencja Bońska CMS
Konwencja o różnorodności biologicznej CBD
Konwencja Ramsarska
Konferencja i deklaracja Sztokholmska ONZ
Konwencja Waszyngtońska CITIES
Konwencja Wiedeńska w Sprawie Ochrony Warstwy Ozonowej
Konwencja w Sprawie Ochrony i Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO
Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody IUCN
Nature Restoration Law
Porozumienie o ochronie populacji europejskich nietoperzy EUROBATS
Porozumienie o ochronie małych waleni Bałtyku Północno-Wschodniego Atlantyku Morza Irlandzkiego i Morza Północnego ASCOBANS
Porozumienie Paryskie
Protokół z Kioto
Protokół z Montrealu (Protokół Montrealski)
Ramowa dyrektywa wodna
Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu UNFCCC
Strategia Różnorodności Biologicznej w UE do 2030
Szczyt Ziemi 1992 (Earth Summit 1992)
Szczyt Ziemi 2002 (The World Summit on Sustainable Development)
Światowy Dzień Środowiska
Traktat o przestrzeni kosmicznej (Outer Space Treaty)

źródło: naukawpolsce.pap.pl

Wiedza ekologiczna – dodatkowe informacje:
aforyzmy ekologiczne, biblioteka ekologa, biblioteka młodego ekologa, ekoprognoza, encyklopedia ekologiczna, hasła ekologiczne, hasztagi (hashtagi) ekologiczne, kalendarium wydarzeń ekologicznych, kalendarz ekologiczny, klęski i katastrofy ekologiczne, największe katastrofy ekologiczne na świecie, międzynarodowe organizacje ekologiczne, podcasty ekologiczne, poradniki ekologiczne, (nie) tęgie głowy czy też (nie) najtęższe umysły, znaki i oznaczenia ekologiczne

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe informacje do końca. Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez Patronite.

Możesz również wypić ze mną wirtualną kawę! Dorzucasz się w ten sposób do kosztów prowadzenia portalu, a co ważniejsze, dajesz mi sygnał do dalszego działania. Nad każdym artykułem pracuję zwykle do późna, więc dobra, mocna kawa wcale nie jest taka zła ;-)

Zapisz się na Newsletter i otrzymuj email z ekowiadomościami. Dodatkowo dostaniesz dostęp do specjalnego działu na stronie portalu, gdzie pojawiają się darmowe materiały do pobrania i wykorzystania. Poradniki i przewodniki, praktyczne zestawienia, podsumowania, wzory, karty prac, checklisty i ściągi. Wszystko czego potrzebujesz do skutecznej i zielonej rewolucji w twoim życiu. Zapisz się do Newslettera i zacznij zmieniać świat na lepsze.

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Włącz oszczędzanie

Scroll to Top