Polscy naukowcy zbadają łąki w Alpach i Karpatach

Polscy badacze wezmą udział międzynarodowych projektach, które mają na celu wskazanie najlepszych sposobów ochrony cennych łąk w dwóch największych pasmach górskich w Europie. Jednym z projektów pokieruje naukowiec z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Narodowe Centrum Nauki opublikowało wyniki 1. konkursu BiodivProtect. Ogłoszony w październiku ubiegłego roku konkurs obejmował m.in. takie tematy, jak wiedza o identyfikacji priorytetowych obszarów chronionych, rozwój ochrony gatunkowej i zachowanie różnorodności genetycznej, korzyści i koszty ochrony bioróżnorodności i ekosystemów. W konkursie złożono 209 międzynarodowych wniosków badawczych, z których finansowanie w wysokości ponad 40 milionów euro otrzymało 36 projektów. 3 z nich będą realizowane z udziałem badaczy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.

Naukowcy w ramach grantu wskażą cenne przyrodniczo obszary górskie oraz zaproponują najbardziej optymalną dla nich formę ochrony. To odpowiedź na zanikanie i utratę bioróżnorodności obszarów łąkowych Alp i Karpat ze względu na porzucanie działalności rolniczej lub zbyt intensywne ich użytkowanie.

Kierownikiem polskiego zespołu w projekcie Użytki zielone na rzecz różnorodności biologicznej: wspieranie ochrony użytków zielonych o wysokiej bioróżnorodności i związanych z nimi praktyk zarządzania w Alpach i Karpatach, będzie dr Dominik Kaim z Wydziału Geografii i Geologii UJ.

Naukowcy zajmą się półnaturalnymi obszarami trawiastymi, które należą do jednych z najbogatszych gatunkowo siedlisk w Europie, jednak w ostatnich kilku dekadach ich powierzchnia i różnorodność biologiczna gwałtownie się zmniejszyły. Badania zostaną przeprowadzone z udziałem partnerów z Niemiec, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Ukrainy i Włoch.

Użytki zielone na terenie Europy szczególnie w Alpach i Karpatach charakteryzują się wyjątkową różnorodnością gatunkową roślin, ale ich bioróżnorodność jest zróżnicowana ze względu na lokalne warunki środowiskowe i intensywność gospodarowania. W związku z tym panuje powszechna zgoda, że aby zapobiec utracie bioróżnorodności cennych łąk, konieczna jest ich ochrona, wzmacnianie i potencjalne rozszerzenie zasięgu bogatych gatunkowo użytków zielonych. Wiedza o obszarach, które powinny zostać objęte ochroną lub ich potencjalnej ekspansji łąk bogatych gatunkowo, pochodzi w dużej mierze z badań opartych na próbkach roślinności oraz badań eksperymentalnych. Są one jednak zbyt drogie i na ich podstawie nie ma możliwości wykonania systematycznej oceny i znalezienia zależności oraz wzorców dla bioróżnorodności na dużych obszarach.

zwraca uwagę dr Dominik Kaim

Naukowiec dodaje, że istniejącym obecnie programom monitoringu brakuje również informacji na temat sposobów gospodarowania na użytkach zielonych oraz perspektywy historycznej, która mogła silnie wpłynąć na obecną bioróżnorodność.

Na szczęście dostępność obserwacyjnych danych teledetekcyjnych dla dużych obszarów umożliwia ekstrapolację pomiarów terenowych w czasie i przestrzeni z akceptowalną dokładnością. Co – w połączeniu tych informacji ze zbiorami danych o bioróżnorodności oraz zrozumieniem kontekstu społeczno-gospodarczego – daje znacznie większe możliwości osiągnięcia efektywniejszej ochrony.

wyjaśnia badacz z UJ

źródło: naukawpolsce.pap.pl, Julia Kalęba

Ochrona środowiska – dodatkowe informacje:
błękitna planeta Ziemia, drzewa, ekosystem, filozofia Leave No Trace, kodeks (dekalog) podróżnikaKonwencja Waszyngtońska CITIESLista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO, natura, Natura 2000 – obszary ptasie, obszary siedliskowe, obszary chronionego krajobrazu, ochrona bierna, ochrona czynna, ochrona przyrody, ochrona środowiska, oczyszczanie ścieków, park krajobrazowy, park narodowy, pomnik przyrody, renaturalizacja, rekultywacja, renaturyzacja, retencja, mała retencja, rezerwat, środowisko, środowisko przyrodnicze (naturalne), środowisko antropogeniczne, środowisko sztuczne, środowisko zdegradowane, turystyka ekologiczna, użytki ekologiczne, Wildlife Selfie Code, zespoły przyrodniczo–krajobrazowe

Wiedza ekologiczna – dodatkowe informacje:
aforyzmy ekologiczne
, biblioteka ekologa, biblioteka młodego ekologa, ekoprognoza, encyklopedia ekologiczna, hasła ekologiczne, hasztagi (hashtagi) ekologiczne, kalendarium wydarzeń ekologicznych, kalendarz ekologiczny, klęski i katastrofy ekologiczne, największe katastrofy ekologiczne na świecie, międzynarodowe organizacje ekologiczne, podcasty ekologiczne, poradniki ekologiczne, (nie) tęgie głowy czy też (nie) najtęższe umysły, znaki i oznaczenia ekologiczne

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe informacje do końca. Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez Patronite.

Możesz również wypić ze mną wirtualną kawę! Dorzucasz się w ten sposób do kosztów prowadzenia portalu, a co ważniejsze, dajesz mi sygnał do dalszego działania. Nad każdym artykułem pracuję zwykle do późna, więc dobra, mocna kawa wcale nie jest taka zła ;-)

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Włącz oszczędzanie

Przewiń do góry