fbpx
Opakowanie biodegradowalne

Opakowanie biodegradowalne

Opakowanie biodegradowalne
Opakowanie biodegradowalne

Opakowania biodegradowalne – znak ekologiczny przeznaczony dla opakowań, które rozkładają się podczas kompostowania i nie uwalniają szkodliwych substancji. Produkty ekologiczne oznaczone tym symbolem są w pełni biodegradowalne i podczas kompostowania nie uwalniają żadnych szkodliwych substancji. Mogą być kompostowane ze zwykłymi odpadkami organicznymi w miejskich i domowych kompostowniach.

Etykieta ekologiczna jest przyznawana przez DIN CERTCO (Niemiecki Instytut Standaryzacji), a a opracowany został przez IBAW (International Biodegradable Polymers Association & Working Groups). W Polsce uprawnienia DIN CERTCO do prowadzania certyfikacji wyrobów przydatnych do kompostowania oraz przyznawania przedstawionego znaki (z polskim napisem „kompostowalny”) uzyskał Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań w Warszawie.

Popularne ostatnio torby ekologiczne nazywane mianem biodegradowalnych w większości nie posiadają tego certyfikatu ekologicznego

zobacz więcej szczegółowych informacji:
Segregacja i utylizacja odpadów
Tworzywa biodegradowalne

Przewiń do góry
X