Polacy są zaniepokojeni stanem ekosystemów morskich

89% polskich konsumentów jest zaniepokojonych stanem ekosystemów morskich – wynika z badania organizacji pozarządowej Marine Stewardship Council. Wzrasta pesymizm badanych ws. wiary w szansę ochrony ekosystemów morskich – zauważono w publikacji.

8 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Oceanów, którego celem jest propagowanie wiedzy na temat oceanów i znajdującej się w nich flory i fauny. Zwraca się również uwagę na problem zanieczyszczenia oceanów oraz trzebienia ich zasobów przez ludzi. Z tej okazji Marine Stewardship Council (MSC) organizuje cykl wydarzeń edukacyjnych, m.in. w Słowińskim Parku Narodowym, Zoo w Warszawie czy Akwarium Morskim w Gdyni.

Według badań przywołanych w raporcie organizacji, wśród Polaków rośnie pesymizm ws. wiary w szansę ochrony ekosystemów morskich. Dwa lata temu blisko dwie trzecie badanych uważało, że w ciągu 20 lat uda się uratować oceany przed nieodwracalnymi szkodami wyrządzonymi przez człowieka, natomiast w tej chwili wierzy w to 45% – wskazano w publikacji. Dodano, że pomimo tych wyników, ponad 60% Polaków zadeklarowało, że ekstremalne zjawiska pogodowe, w tym wysokie temperatury, skłoniły ich do rozmyślań nad ochroną oceanów.

MSC zwróciło uwagę na kwestię zrównoważonych połowów. Organizacja poinformowała, że zrównoważone praktyki połowowe mogłyby dostarczyć dodatkowe 16 milionów ton ryb i owoców morza rocznie, co z kolei przełożyłoby się na większe bezpieczeństwo żywnościowe dla rosnącej populacji. Obecnie ponad 600 organizacji zajmujących się połowem na całym świecie jest zaangażowanych w program MSC, promujący zrównoważone połowy i minimalizowanie szkód wyrządzanych środowisku.

MSC wskazało, że w ciągu ostatnich trzech lat organizacje zajmujące się połowem, posiadające certyfikat MSC, wprowadziły ponad 400 ulepszeń, obejmujących między innymi działania na rzecz ochrony zagrożonych gatunków czy wrażliwych siedlisk morskich. To oznacza więcej albatrosów przelatujących nad Południowym Atlantykiem, więcej działań na rzecz ochrony płaszczek w Morzu Śródziemnym czy więcej badań w celu ochrony żółwi na Reunion.

Badanie zostało przeprowadzone w okresie od 22 stycznia do 6 marca 2024 r. w 23 krajach z udziałem ponad 27 tys. osób. W Polsce przebadanych zostało 743 respondentów, w tym 600 konsumentów ryb i owoców morza. (PAP)

źródło: naukawpolsce.pl

Ekologia, przyroda, środowisko – dodatkowe informacje:
agrocenoza, agroleśnictwo, atmosfera, biocenoza, biodegradacja, biofilia, biofobia, biologia, biom, bioróżnorodność, biosfera, biotop, błękitna planeta Ziemia, czwarta przyroda, drzewa, ekologia, ekoaktywizm, ekologizm, ekopolityka, ekosystem, ekozofia, eukarionty, ewolucja, fauna, fitocenoza, flora, gatunek, geosfera, habitat, hydrosfera, kalendarz ekologiczny, kalendarium wydarzeń ekologicznych, klimaks, koszenie trawników, krajobraz, las pierwotny, litosfera, łąka, mała retencja, martwe drewno, miedza, mikroorganizm, mokradło, natura, obszary siedliskowe, ochrona bierna, ochrona czynna, ochrona przyrody, ochrona środowiska, oczyszczanie ścieków, organizm, pastwisko, park ciemnego nieba, pedosfera, populacja, powłoka ziemska, prawa zwierząt, przyroda, reintrodukcja, renaturalizacja, rekultywacja, renaturyzacja, restytucja, retencja, rewilding (zdziczanie, zadziczanie), rewitalizacja, rolnictwo ekologiczne, rolnictwo ekstensywne, rolnictwo regeneratywne, sieć troficzna, siedlisko, sozoligia, stanowisko, starodrzew, struktura ekosystemu, sukcesja, środowisko: przyrodnicze (naturalne), antropogeniczne, sztuczne, zdegradowane, torfowisko, trzeci krajobraz, turystyka ekologiczna, woda, wszechświat, zadrzewienia śródpolne, zasoby naturalne, Ziemia, zoocenoza, życie

formy ochrony przyrody w Polsce:
Obszar Natura 2000, obszar chronionego krajobrazu, ochrona gatunkowa roślin zwierząt i grzybów, park krajobrazowy, park narodowy, pomnik przyrody, rezerwat przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo–krajobrazowe

ekologiczne idee:
filozofia Leave No Trace, kodeks (dekalog) podróżnika, głęboka ekologia, Hipoteza Gai, Wildlife Selfie Code

konwencje, traktaty, konferencje, święta:
Agenda 21
Dyrektywy ws. jakości powietrza (AAQD)
Konwencją Helsińską HELCOM (Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku)
Konwencja Jamajska (Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza)
Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk – Konwencja Berneńska
Konwencja Londyńska (Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji)
Konwencja MARPOL (Międzynarodowa Konwencja o Zapobieganiu Zanieczyszczaniu Morza Przez Statki)
Konwencją Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza (United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS)
Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt – Konwencja Bońska CMS
Konwencja o różnorodności biologicznej CBD
Konwencja Ramsarska
Konferencja i deklaracja Sztokholmska ONZ
Konwencja Waszyngtońska CITIES
Konwencja Wiedeńska w Sprawie Ochrony Warstwy Ozonowej
Konwencja w Sprawie Ochrony i Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO
Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody IUCN
Nature Restoration Law
Porozumienie o ochronie populacji europejskich nietoperzy EUROBATS
Porozumienie o ochronie małych waleni Bałtyku Północno-Wschodniego Atlantyku Morza Irlandzkiego i Morza Północnego ASCOBANS
Porozumienie Paryskie
Protokół z Kioto
Protokół z Montrealu (Protokół Montrealski)
Ramowa dyrektywa wodna
Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu UNFCCC
Strategia Różnorodności Biologicznej w UE do 2030
Szczyt Ziemi 1992 (Earth Summit 1992)
Szczyt Ziemi 2002 (The World Summit on Sustainable Development)
Światowy Dzień Środowiska
Traktat o przestrzeni kosmicznej (Outer Space Treaty)

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe informacje do końca. Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez Patronite.

Możesz również wypić ze mną wirtualną kawę! Dorzucasz się w ten sposób do kosztów prowadzenia portalu, a co ważniejsze, dajesz mi sygnał do dalszego działania. Nad każdym artykułem pracuję zwykle do późna, więc dobra, mocna kawa wcale nie jest taka zła ;-)

Zapisz się na Newsletter i otrzymuj email z ekowiadomościami. Dodatkowo dostaniesz dostęp do specjalnego działu na stronie portalu, gdzie pojawiają się darmowe materiały do pobrania i wykorzystania. Poradniki i przewodniki, praktyczne zestawienia, podsumowania, wzory, karty prac, checklisty i ściągi. Wszystko czego potrzebujesz do skutecznej i zielonej rewolucji w twoim życiu. Zapisz się do Newslettera i zacznij zmieniać świat na lepsze.

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Włącz oszczędzanie

Scroll to Top