Dostawcy infrastruktury chmurowej i operatorzy centrów danych utworzyli pakt na rzecz neutralnych klimatycznie centrów danych

Dostawcy infrastruktury chmurowej i operatorzy centrów danych utworzyli pakt na rzecz neutralnych klimatycznie centrów danych
Pixabay / @ Geralt

Europejscy operatorzy centrów danych oraz dostawcy chmury obliczeniowej mobilizują się wspólnie do podjęcia konkretnych kroków w celu uczynienia swoich kampusów klimatycznie neutralnymi do 2030 roku. Pakt podpisało 25 firm oraz 17 stowarzyszeń ze Starego Kontynentu.

Rok po przyjęciu Europejskiego Zielonego Ładu (European Green Deal) wiodący dostawcy infrastruktury chmurowej i operatorzy centrów danych utworzyli pakt na rzecz neutralnych klimatycznie centrów danych. Dwadzieścia pięć firm i siedemnaście stowarzyszeń przyjęło inicjatywę samoregulacji, której celem jest zapewnienie centrom danych w Europie neutralności klimatycznej do 2030 roku. Firmy przystępujące do Paktu reprezentują najważniejszych graczy branżowych w obszarze infrastruktury chmurowej i centrów danych. Jest to zobowiązanie branży do aktywnego przewodzenia w konsekwentnym budowaniu gospodarki nieoddziałującej na środowisko naturalne.

Zarówno efektywność energetyczna, jak i lokalna energia wytwarzana samodzielnie przez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii są zgodne z poglądem Aruby na zrównoważoną przyszłość. W rzeczywistości dzięki naszym własnym instalacjom panel fotowoltaicznych i elektrowniom wodnym już teraz produkujemy więcej zielonej energii niż faktycznie potrzebujemy do zasilenia naszych centrów danych. Umożliwia to eliminację śladu węglowego we wszystkich naszych działaniach i pozwala oferować rozwiązania z gwarancją ich zero- emisyjności. To również bardzo istotny aspekt, gdyż wybierając centra danych neutralne dla klimatu, każdy może aktywnie przyczyniać się do budowania lepszej przyszłości naszej planety.

mówi Stefano Cecconi, dyrektor generalny Aruba S.p.A oraz wiceprezes CISPE (Cloud Infrastructure Services Providers in Europe)

Obywatele w całej Europie wykorzystują coraz więcej technologii w życiu codziennym i chcą, aby te technologie pomogły również w zapewnieniu zrównoważonej przyszłości ludziom i naszej planecie. Dzisiejsze zobowiązanie ze strony przedstawicieli branży centrów danych stanowi obietnicę dla społeczeństwa oraz mile widziany pierwszy krok w kierunku realizacji naszych wspólnych ambicji dotyczących inteligentnej i zrównoważonej przyszłości.

tłumaczy Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy ds. Europejskiego Zielonego Ładu

Mamy świadomość tego, że infrastruktura chmurowa leży u podstaw gospodarki cyfrowej Unii Europejskiej, więc nasza branża jest zgodna co do faktu, że ​​wszyscy musimy odgrywać główną rolę w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. To zobowiązanie stanowi podstawę planu działania dla europejskiej branży infrastruktury chmurowej, która ma oferować klientom usługi neutralne dla klimatu do 2030 roku.

podkreśla Alban Schmutz, prezes CISPE

Centra danych są filarami wspierającymi czwartą rewolucję przemysłową i, jak daje się zauważyć podczas pandemii COVID-19, są fundamentami globalnej gospodarki, nie tylko tej cyfrowej. Wobec tego, naszym obowiązkiem było podjęcie działań na rzecz samoregulacji, która pomoże zapewnić dostępność operacyjną, zrównoważony rozwój i zadba o przyszłość naszej branży”.

podsumowuje Apostolos Kakkos, prezes EUDCA (European Data Center Association)

Pakt neutralnych klimatycznie centrów danych ustanawia inicjatywę samoregulacji, która została opracowana we współpracy z Komisją Europejską. Wspiera zarówno Europejski Zielony Ład, którego celem jest uczynienie z Europy pierwszego neutralnego dla klimatu kontynentu do 2050 r., jak i Europejską Strategię Danych zakładającą zniwelowanie wpływu na środowisko centrów danych znajdujących się na Starym Kontynencie do 2030 roku.

Pakt wyznacza ambitne cele, które ułatwią Europie istotne przejście na bardziej ekologiczną, zieloną gospodarkę. Zobowiązuje sygnatariuszy do zapewnienia neutralności klimatycznej ich centrów danych do 2025 oraz 2030 roku poprzez następujące działania:

  • weryfikacja osiągnięć w zakresie efektywności energetycznej za pomocą mierzalnych celów
  • zakup energii w 100% wolnej od emisji dwutlenku węgla
  • położenie nacisku na oszczędzanie wody
  • ponowne wykorzystywanie i naprawa serwerów zamiast ich wymiany na nowe
  • aktywnie poszukiwanie metod odzysku ciepła

Postęp w osiąganiu neutralnych klimatycznie centrów danych będzie monitorowany przez Komisję Europejską dwa razy w ciągu roku. Po więcej informacji na temat nowego paktu neutralnego dla klimatycznych centrów danych, zapraszamy na stronę:
www.ClimateNeutralDataCentre.net

Sygnatariusze Paktu Neutralności Klimatycznej Centrów Danych

Dostawcy chmury oraz operatorzy centrów danych:

• 3DS Outscale (Dassault Systèmes)
• Altuhost
• Aruba
• Atos
• AWS (Amazon Web Services)
• CyrusOne
• Data4
• Digiplex
• Digital Realty/Interxion
• Equinix
• FlameNetworks
• Gigas
• Google
• Ikoula
• Ilger.com
• Infoclip
• Irideos
• ITnet
• LCL
• Leaseweb
• NTT
• OVHcloud
• Register
• Scaleway
• Seeweb

Stowarzyszenia branżowe:

• CISPE, the association of Cloud Infrastructure Services in Europe
• EUDCA, the European Data Centre Association
• Cloud28+
• Cloud Community Poland
• Danish Cloud Community
• Datacenter Industrien
• Data Centre Alliance
• Dutch Data Center Association
• Dutch Hosting Providers Association (DHPA)
• Eco – Alliance for strengthening digital infrastructures in Germany
• EuroCloud Croatia
• EuroCloud France
• France Datacenter
• Host in Scotland
• IKN Norge
• ISPConnect
• TechUK

źródło: materiały prasowe

Zrównoważony rozwój – dodatkowe informacje:
Agenda 21, air-commerce, biologiczny potencjał Ziemi, carsharing, Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals SDGs), cleantech, cykl życia produktu (Life Cycle Assesment LCA), czynniki ESG, degrowth (postwzrost), dekarbonizacja gospodarki (przemysłu), Dow Jones Sustainability Index (DJSI), dyrektywa (Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), Dzień długu ekologicznego, efektywność energetyczna, ekologiczna dystrybucja, ekonomia ekologiczna, ekonomia subskrypcji, ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Europejski Zielony Ład (European Green Deal), Fit for 55, ekologiczna wysyłka i dostawa towarów, ekoprojekt, ekoprojektowanie, greentech, gospodarka niskooemisyjna, gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ), greenwashing (ekościema, ekomanipulacja, zielone kłamstwo), inteligentna wieś (smart village), Konferencja RIO+20, kryteria ESG, Less waste, Lifestyles of Health and Sustainability (LOHAS), neutralność klimatyczna (net-zero), normy środowiskowe z serii ISO 14000 14001 26000, opakowanie ekologiczne (zielone opakowanie) (green packaging, sustainable packaging), paperless, Społeczna Odpowiedzialności Biznesu (CSR), Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), produkty ekologiczne, Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu, Ranking Best Global Green Brands, REPowerEU, sparing economy, ślad ekologiczny (ecological footprint), ślad środowiskowy (environmental footprint), ślad węglowy (carbon footprint), ślad wodny (water footprint), transformacja energetyczna, United Nations Environment Programme (UNEP), Zero Waste, zielona gospodarka (green economy), zielone inwestycje, zielona rewolucja, zielona transformacja, zielone miejsca pracy – zielone kołnierzyki (green collar jobs, green jobs), zielone certyfikaty dla budynków (BREAM, LEED), zielone technologie, zielone trendy, zielone zarządzanie, zielony marketing – green (eco) marketing, zielony wzrost (green growth), znaki i oznaczenia ekologiczne, zrównoważone miasto, zrównoważony rozwój (sustainable development)

Zostaw proszę komentarz

Scroll to Top