Rekiny są ważne dla zdrowia naszej planety

Rekiny są ważne dla zdrowia naszej planety
Pixabay / @ PIRO4D

Rekiny nie są aż tak groźne dla ludzi, a przy tym są kluczowe dla równowagi ekosystemów oceanicznych – zaznacza Nadia Golińska, studentka biologii UAM w Poznaniu. Podkreśla, że rekiny zasługują na nasz szacunek i ochronę.

Nadia Golińska, członkini Sekcji Badań Podwodnych, studentka pierwszego roku biologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zauważa, że co roku ludzie zabijają nawet 100 milionów rekinów. Tymczasem rekiny odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu równowagi ekosystemów oceanicznych.

Rekiny, będąc drapieżnikami szczytowymi, regulują populacje innych ryb, co pomaga w oczyszczaniu puli genowej i utrzymaniu naturalnej selekcji. Obecność rekinów zapobiega nadmiernemu rozmnażaniu się niektórych gatunków, co mogłoby zaburzyć ekosystem.

Kiedy rekiny znikają z łańcucha pokarmowego, prowadzi to do zaburzeń liczebnościowych innych gatunków, co może mieć katastrofalne skutki dla całego ekosystemu.

mówi Nadia Golińska

Dodatkowo rekiny odgrywają ważną rolę w transporcie związków organicznych na duże odległości, nawet pomiędzy oceanami. Magazynują w swoim ciele ogromne ilości tych związków, które – dzięki ich migracjom – rozprzestrzeniają się na szeroką skalę, wspierając tym samym różnorodność biologiczną w różnych regionach.

Warto zauważyć, że rekiny nie stanowią tak dużego zagrożenia dla ludzi, jak często się uważa. Statystycznie, ataki rekinów na ludzi są bardzo rzadkie. To ludzie stanowią znacznie większe zagrożenie dla rekinów – co roku zabijamy ich nawet 100 milionów. Ten drastyczny spadek liczebności rekinów jest wynikiem działalności człowieka, takiej jak połowy przemysłowe i kłusownictwo.

Co roku 8 czerwca przypada Światowy Dzień Oceanów – święto oficjalnie ustanowione przez ONZ w 2008 roku, którego celem jest propagowanie wiedzy na temat oceanów i znajdującej się w nich flory i fauny oraz zanieczyszczenia oceanów.

Oceany zajmują większą część powierzchni Ziemi i zamieszkuje je ponad 90% stworzeń całej planety. Są wciąż mało zbadane i dla człowieka pozostają w znakomitej większości zagadką. Według naukowców aż 91% gatunków oceanicznych nie zostało jeszcze sklasyfikowanych.

Ocean stanowi jeden globalny zbiornik wodny, a określenia Ocean Spokojny, Atlantyk, Ocean Indyjski, Arktyczny i Południowy to tylko nazwy nadane przez człowieka.

Oceany wraz z atmosferą regulują klimat, pochłaniają dwutlenek węgla i produkują tlen, stanowią źródło żywności i wielu surowców.

Oceany pochłaniają około 93% nadmiaru ciepła spowodowanego efektem cieplarnianym wywołanym przez człowieka. Naukowcy oszacowali, że bez tego mechanizmu średnia temperatura powierzchni Ziemi wynosiłaby ponad 50 st. Celsjusza.

Morza i oceany zapewniają tlen, wodę, żywność i środki od życia miliardom ludzi na całym świecie. Pewne substancje chemiczne znajdujące się na rafach koralowych pomagają w walce z rakiem, chorobami serca i Alzheimera. Ponadto przebywanie blisko środowiska morskiego ma pozytywny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie.

Ocean jest domem dla większości organizmów na Ziemi.

Oceany są jeszcze ważniejszym ogniwem w walce ze zmianą klimatu niż lasy, ponieważ są największym pochłaniaczem dwutlenku węgla na naszej planecie. Węgiel uwięziony w ciałach organizmów po ich śmierci opada na dno morskie, gdzie jest przechowywany przez stulecia.

źródło: naukawpolsce.pl

Ekologia, przyroda, środowisko – dodatkowe informacje:
agrocenoza, agroleśnictwo, atmosfera, biocenoza, biodegradacja, biofilia, biofobia, biologia, biom, bioróżnorodność, biosfera, biotop, błękitna planeta Ziemia, czwarta przyroda, drzewa, ekologia, ekoaktywizm, ekologizm, ekopolityka, ekosystem, ekozofia, eukarionty, ewolucja, fauna, fitocenoza, flora, gatunek, geosfera, habitat, hydrosfera, kalendarz ekologiczny, kalendarium wydarzeń ekologicznych, klimaks, koszenie trawników, krajobraz, las pierwotny, litosfera, łąka, mała retencja, martwe drewno, miedza, mikroorganizm, mokradło, natura, obszary siedliskowe, ochrona bierna, ochrona czynna, ochrona przyrody, ochrona środowiska, oczyszczanie ścieków, organizm, pastwisko, park ciemnego nieba, pedosfera, populacja, powłoka ziemska, prawa zwierząt, przyroda, reintrodukcja, renaturalizacja, rekultywacja, renaturyzacja, restytucja, retencja, rewilding (zdziczanie, zadziczanie), rewitalizacja, rolnictwo ekologiczne, rolnictwo ekstensywne, rolnictwo regeneratywne, sieć troficzna, siedlisko, sozoligia, stanowisko, starodrzew, struktura ekosystemu, sukcesja, środowisko: przyrodnicze (naturalne), antropogeniczne, sztuczne, zdegradowane, torfowisko, trzeci krajobraz, turystyka ekologiczna, woda, wszechświat, zadrzewienia śródpolne, zasoby naturalne, Ziemia, zoocenoza, życie

formy ochrony przyrody w Polsce:
Obszar Natura 2000, obszar chronionego krajobrazu, ochrona gatunkowa roślin zwierząt i grzybów, park krajobrazowy, park narodowy, pomnik przyrody, rezerwat przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo–krajobrazowe

ekologiczne idee:
filozofia Leave No Trace, kodeks (dekalog) podróżnika, głęboka ekologia, Hipoteza Gai, Wildlife Selfie Code

konwencje, traktaty, konferencje, święta:
Agenda 21
Dyrektywy ws. jakości powietrza (AAQD)
Konwencją Helsińską HELCOM (Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku)
Konwencja Jamajska (Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza)
Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk – Konwencja Berneńska
Konwencja Londyńska (Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji)
Konwencja MARPOL (Międzynarodowa Konwencja o Zapobieganiu Zanieczyszczaniu Morza Przez Statki)
Konwencją Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza (United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS)
Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt – Konwencja Bońska CMS
Konwencja o różnorodności biologicznej CBD
Konwencja Ramsarska
Konferencja i deklaracja Sztokholmska ONZ
Konwencja Waszyngtońska CITIES
Konwencja Wiedeńska w Sprawie Ochrony Warstwy Ozonowej
Konwencja w Sprawie Ochrony i Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO
Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody IUCN
Nature Restoration Law
Porozumienie o ochronie populacji europejskich nietoperzy EUROBATS
Porozumienie o ochronie małych waleni Bałtyku Północno-Wschodniego Atlantyku Morza Irlandzkiego i Morza Północnego ASCOBANS
Porozumienie Paryskie
Protokół z Kioto
Protokół z Montrealu (Protokół Montrealski)
Ramowa dyrektywa wodna
Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu UNFCCC
Strategia Różnorodności Biologicznej w UE do 2030
Szczyt Ziemi 1992 (Earth Summit 1992)
Szczyt Ziemi 2002 (The World Summit on Sustainable Development)
Światowy Dzień Środowiska
Traktat o przestrzeni kosmicznej (Outer Space Treaty)

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe informacje do końca. Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez Patronite.

Możesz również wypić ze mną wirtualną kawę! Dorzucasz się w ten sposób do kosztów prowadzenia portalu, a co ważniejsze, dajesz mi sygnał do dalszego działania. Nad każdym artykułem pracuję zwykle do późna, więc dobra, mocna kawa wcale nie jest taka zła ;-)

Zapisz się na Newsletter i otrzymuj email z ekowiadomościami. Dodatkowo dostaniesz dostęp do specjalnego działu na stronie portalu, gdzie pojawiają się darmowe materiały do pobrania i wykorzystania. Poradniki i przewodniki, praktyczne zestawienia, podsumowania, wzory, karty prac, checklisty i ściągi. Wszystko czego potrzebujesz do skutecznej i zielonej rewolucji w twoim życiu. Zapisz się do Newslettera i zacznij zmieniać świat na lepsze.

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Włącz oszczędzanie

Scroll to Top