Największe centra danych z całego świata potrzebują rocznie blisko 30 miliardów kilowatogodzin

Pixabay / @ bsdrouin

Centra danych, będące „bijącymi sercami” globalnej infrastruktury teleinformatycznej są dziś obciążone jak nigdy dotąd. Ruch w sieci nieustannie rośnie. Według analizy firmy TeleGeography zdążył już wzrosnąć w tym roku, na całym świecie, aż o połowę względem 2019 roku. Swój udział coraz mocniej zaznaczają firmy, przechodzące na pracę zdalną, stymulujące tym samym DC do pracy na najwyższych obrotach, oraz zużywania potężnych ilości energii elektrycznej.

Już dziś, centra danych z całego świata zużywają niemal ekwiwalent całego rocznego zapotrzebowania na energię Hiszpanii. Tylko te zlokalizowane w Chinach, są już bardzo bliskie zrównania się pod względem wymagań energetycznych z całym kontynentem, Australią.

Presja ograniczania zużycia energii i emisji CO2 stale rośnie, a na tą kwestię coraz częściej zwracają uwagę sami klienci, użytkownicy usług świadczonych przez centra danych. Dostępna gama rozwiązań, gwarancja ich nieprzerwanego świadczenia czy bezpieczeństwo danych były dotychczas głównymi parametrami wyboru dostawcy usług IT. Teraz, dołącza do nich fakt wdrażania polityki zrównoważonego rozwoju i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, stawiany na równi z wymienionymi czynnikami, które decydują o tym czy dana firma wybierze konkretnego operatora, czy skorzysta z usług konkurencji.

tłumaczy Marcin Zmaczyński, Head of Marketing CEE w Aruba Cloud

Europejska eko-dekada

W związku z opublikowaną przez Unię Europejską jeszcze w lutym tego roku strategią „zielonej transformacji” centrów danych do 2030 roku, pojawia się coraz więcej inicjatyw w tym obszarze. Nierzadko, myśl o wykorzystaniu odnawialnych źródłach energii i obniżeniu emisji gazów cieplarnianych pojawia się jeszcze przed rozpoczęciem budowy kolejnych kampusów.

Firma European Energy poinformowała właśnie, że zbuduję farmę solarną zdolną do wygenerowania 300 MW energii na południu Danii, w pobliżu miejsca, gdzie planuje się wzniesienie kolejnych centrów danych. Zlokalizowana w Norwegii spółka Bulk Data Centers przyznaje z kolei, że już dostrzega znacznie zwiększony popyt na swoje usługi dostarczane przez kampus. Jest on zasilany w pełni bezemisyjną energią pochodzącą z odnawialnych źródeł energii, co umożliwia oferowanie usług klientom po niższych cenach, niż w przypadku polegania na tradycyjnych metodach zasilania centrum danych.

Zielone IT priorytetem firm

Nacisk ze strony branży Data Center w stronę ograniczania zużycia energii i emisji dwutlenku węgla ma więc związek z oczekiwaniami samych klientów. Nie chodzi tu oczywiście tylko o lepszą optymalizację kosztów. Przeprowadzona niedawno przez firmę Research dla Schneider Electric analiza Multi-tenant Datacenters and Sustainability dowiodła, że niemal wszyscy zaproszeni do badania przedstawiciele sektora DC (97%) mają klientów zwracających dużą uwagę na realizację projektów zrównoważonego rozwoju przez ich dostawcę usług IT.

Największe, centra danych z całego świata potrzebują rocznie blisko 30 miliardów kilowatogodzin. To liczba trudna do wyobrażenia. Zgodnie z prognozami, wszystkie Data Centers już do 2025 roku mają odpowiadać za aż jedną piątą światowego zapotrzebowania na energię. W dobie wyjątkowej dbałości o środowisko naturalne oraz raportowania niefinansowego (ESG) bezczynność operatorów DC w obszarze zrównoważonego rozwoju może okazać się bezwzględna dla ich biznesu. Stąd realizowane w tym kierunku inicjatywy. My dzięki wykorzystaniu fotowoltaiki i elektrowni wodnych w naszym kampusie zamierzamy generować aż 6 MW energii pochodzącej wyłącznie ze źródeł odnawialnych.

dodaje Marcin Zmaczyński z Aruba Cloud

Zdążyć ze zmianami

Na problem dynamicznie przyrastającego zużycia energii przez centra danych należy reagować szybko, gdyż zapotrzebowanie na świadczone przez nie usługi także będzie się bardzo szybko wzmagać. To, głównie za sprawą powszechniejącej kultury pracy zdalnej i faktu, że ten model wykonywania swoich obowiązków pozostanie z nami już na stałe.

Najnowsze opracowanie firmy TeleGeography dowiodło, że średnia wartość ruchu w globalnej sieci w tym roku wzrosła o 48%, zaś notowane chwilowe okresy maksymalnego przyrostu, były większe o 47% w porównaniu do sytuacji przed rokiem.

Zwrot w stronę zielonego zasilania centrów danych powinien przyspieszać po to, by udało się opanować przyrost energii niezbędnej do oferowania rozwiązań IT, w tym szczególnie chmury obliczeniowej: mocy, infrastruktur czy oprogramowania wynajmowanych „jako usługa”.

Warto przytoczyć w tym miejscu przykład spółki Echelon Data Centers. Startując, na początku 2019 roku, zakładała ona maksymalnie zużycie energii na poziomie 500 MW do 2025 przez swoje centra danych zlokalizowane w 5 krajach. Już na koniec roku okazało się, że liczba ta wzrosła do 700MW, a uwzględniając wszystkie zaplanowane inwestycje rozbudowy ma ona wynieść aż 2 GW.

źródło: materiały prasowe

Ekologiczna firma

Cykl życia produktu i Life Cycle Assesment (LCA)

Cykl życia produktu i Life Cycle Assesment (LCA)
Przez cykl życia produktu rozumiemy kolejne etapy przez jakie przechodzi produkt, od momentu pozyskania surowców, wytworzenia, transportu, do etapu recyklingu. Jako konsumenci rejestrujemy tylko fragment cyklu życia każdego produktu, czyli czas kiedy go używamy. Nie widzimy jak surowce potrzebne do wyprodukowania danego produktu są wydobywane, a następnie przetwarzane. Nie widzimy produkcji i sposobu transportu produktu do punktu sprzedaży. Kiedy produkt wyrzucamy do kosza, przestaje on dla nas istnieć.

Ślad środowiskowy czyli environmental footprint

Ślad środowiskowy czyli environmental footprint
Ślad środowiskowy to narzędzie służące do oceny stopnia oddziaływania produktu, usługi lub organizacji na środowisko. Ślad środowiskowy uwzględnia wpływ na środowisko w trakcie całego cyklu życia produktu, od wydobycia surowców, lub uprawy, poprzez ich przetwarzanie, transport, eksploatację, aż po unieszkodliwienie lub recykling. Poprzez pojęcie wpływu na środowisko należy rozumieć bezpośrednie bądź pośrednie emisje do wody, gleby, powietrza, zużywanie nieodnawialnych i deficytowych zasobów wody, minerałów, gleby, pokrycia leśnego, degradację bioróżnorodności.

Ślad wodny czyli water footprint

Ślad wodny czyli water footprint
Ślad wodny jest pierwszym narzędziem mierzącym, jak dużo powierzchni Ziemi i wody potrzeba do wytworzenia zasobów, które na co dzień konsumujemy. Ślad wodny to suma pośredniego i bezpośredniego zużycia wody przez konsumenta. Dotyczy on produktów, do których wytwarzania potrzebna jest woda. Ślad wodny można obliczyć indywidualnie za pomocą określenia całkowitej ilości wody zużywanej przez daną osobę podczas codziennych czynności.

Zielony marketing czyli green (eco) marketing

Zielony marketing czyli green (eco) marketing
Zielony marketing to rodzaj działań marketingowych, w którym jednocześnie propagowane są postawy i zachowania uwzględniające ochronę środowiska naturalnego. Green marketing może przyjąć bardzo różne formy i dotyczyć zarówno działań proekologicznych ze strony klientów, jak i producenta. Działania związane z zielonym marketingiem mogą być związane z określonym produktem, jego opakowaniem, jak i sposobem produkcji, dystrybucji i promocją działań proekologicznych.

Greenwashing czyli ekościema i zielone kłamstwo

Greenwashing czyli ekościema i zielone kłamstwo
Greenwashing to zjawisko polegające na wywoływaniu u klientów poszukujących towarów wytworzonych zgodnie z zasadami ekologii i ochrony środowiska wrażenia, że produkt lub firma go wytwarzająca są w zgodzie z naturą i ekologią. Innymi słowy greenwashing to mydlenie oczu konsumentom, którzy mają kojarzyć markę z ekologią, chociaż ta tak naprawdę działa na szkodę środowiska naturalnego.

Dow Jones Sustainability Index (DJSI)

Dow Jones Sustainability Index (DJSI)
Jest to indeks przedsiębiorstw uwzględniających w swej polityce cele społeczne i ekologiczne. Indeks powstał we wrześniu 1999 roku dzięki współpracy Dow Jones Indexes (najbardziej znany na świcie indeks giełdowy), STOXX Limited (wiodący wydawca indeksów europejskich) i SAM Group (Sustainable Asset Management – uznany na świecie pionier społecznie odpowiedzialnego inwestowania).

Lifestyles of Health and Sustainability (LOHAS)

Lifestyles of Health and Sustainability (LOHAS)
LOHAS to nazwa ruchu społecznego i styl życia oparty na zdrowiu i zrównoważonym rozwoju. Konsument LOHAS aktywnie wspiera środowisko, nabywa produkty ekologiczne i wpływa na postawę innych osób. Coraz więcej firm widzi ten potencjał i stara się dostosować swoje produkty właśnie do tej grupy docelowej.

Zielona gospodarka czyli green economy

Zielona gospodarka czyli green economy
Zielona gospodarka to taka, która wpływa na poprawę dobrobytu ludzi i zwiększa sprawiedliwość społeczną jednocześnie zmniejszając ryzyko środowiskowe i zużycie zasobów naturalnych. W ujęciu węższym zieloną gospodarkę rozumie się dosłownie jako obszary powiązane bezpośrednio z ochroną środowiska naturalnego. W szerszym dopuszcza się także te płaszczyzny, które na ochronę środowiska oddziałują również pośrednio, lub wiążą się pośrednio z dziedzinami, które bezpośrednio mają wpływ na środowisko naturalne.

Zielone miejsca pracy, zielone kołnierzyki (green collar jobs, green jobs)

Zielone miejsca pracy, zielone kołnierzyki (green collar jobs, green jobs)
Zielone miejsca pracy to stanowiska, które wspierają zieloną gospodarkę. Zalicza się do nich branże i przedsiębiorstwa, które zmieniają swoje produkty, technologie na przyjazne środowisku. Zielone zawody definiuje się jako specjalności związane z szeroko rozumianą działalnością w dziedzinach ochrony środowiska, ekologii i odnawialnych źródeł energii, sektorem transportu zbiorowego, budownictwa ekologicznego i gospodarki odpadami.

Zielony wzrost (green growth)

Zielony wzrost (green growth)
Zielony wzrost to dążenie do wzrostu i rozwoju gospodarczego, przy jednoczesnym zapobieganiu degradacji środowiska, utracie różnorodności biologicznej i niezrównoważonemu wykorzystaniu zasobów naturalnych.

Zostaw proszę komentarz

Przewiń do góry
X