Jak zazielenić energię? Z pomocą przychodzą doświadczenia krajów bałtyckich

Jak zazielenić energię? Z pomocą przychodzą doświadczenia krajów bałtyckich
Pixabay / @ Andreas-Troll

Od konieczności odejścia od paliw kopalnych na rzecz alternatywnych, bardziej ekologicznych źródeł energii nie uciekniemy. I to nie tylko dlatego, że narzucają nam to cele klimatyczne Unii Europejskiej, ale także zdrowy rozsądek. Wraz z rozwojem nowych technologii warto modernizować energetykę, aby była bardziej zielona. Skorzysta na tym środowisko, ale także polska gospodarka. Jak to zrobić? Warto skorzystać z doświadczeń innych krajów.

Polski rząd, świadomy wyzwań klimatycznych, w ogłoszonym w 2020 roku dokumencie dedykowanym transformacji energetycznej, czyli w PEP 2040, zadeklarował, że do 2030 roku osiągniemy 23% udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto. W dokumencie tym sporo uwagi poświęcono rozwiązaniom tradycyjnie kojarzonym z OZE, czyli m.in. energii słonecznej, czy energii pozyskiwanej z wiatru. Wskazano jednak także na potrzebę szukania alternatywnych rozwiązań, które są niezależne od warunków pogodowych. Dokument podkreśla też, że planowana transformacja energetyczna kraju musi zapewnić nie tylko redukcję emisji CO2, ale też zapewnić ciągłość i stabilność dostaw energii do przemysłu i odbiorców indywidualnych.

Jak to jednak zrobić? Z pomocą przychodzą doświadczenia krajów bałtyckich, które niejednokrotnie po takie właśnie, alternatywne, rozwiązania sięgnęły osiągając satysfakcjonujące wyniki.

wyjaśnia Jacek Ławrecki, dyrektor ds. komunikacji na Polskę i kraje bałtyckie w Fortum

Biopaliwa – OZE niezależne od pogody!

Biopaliwa to dobre, a wciąż nie do końca doceniane, źródło energii dla sieci ciepłowniczych. Jest nie tylko odnawialne, ale także, dzięki nowoczesnym technologiom, wydajne i opłacalne. Z powodzeniem zastosowano je m.in. w elektrociepłowni Fortum w Estonii, w miejscowości Tartu. Biopaliwem w Tartu jest biomasa drzewna i torf, które wykorzystywane są do produkcji ciepła sieciowego dla 90000 odbiorców. Dziś elektrociepłownia zaspokaja 75% zapotrzebowania mieszkańców tego miasta na ciepło, a wytworzoną w kogeneracji energię elektryczną przekazuje do sieci.

Magazynowanie energii – zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego

Także Łotwa doceniła zalety biopaliw. W czwartym pod względem wielkości mieście w tym kraju, czyli w Jelgavie, firma Fortum zainwestowała w budowę zakładu, który dziś zaspokaja 90-95% zapotrzebowania miasta na ciepło sieciowe. Do jego wytwarzania wykorzystuje biomasę, a konkretnie drewniane ścinki. Dziś jest to największy na Łotwie zakład tego typu.

Ponadto, w 2019 roku, Fortum zbudowało przy zakładzie magazyn ciepła o pojemności 5,000 m3, który został zintegrowany z siecią ciepłowniczą. To nie tylko podnosi wydajność całego systemu i zwiększa stabilność energetyczną, ale też umożliwia optymalizację produkcji energii zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem, co pozwala na redukcję emisji gazów cieplarnianych. Projekt ten doceniła Komisja Europejska wymieniając go w dokumencie “Towards a Sustainable Europe by 2030”, jako przykład dobrej praktyki.

Energia z odpadów – jedno rozwiązanie na dwa problemy

Odpady to spore wyzwanie dla miast. Te, których nie da się poddać recyklingowi, trafiają bowiem na wysypiska, stając się źródłem zanieczyszczenia. Warto zatem zobaczyć, jak z problemem tym radzi sobie Litwa, jednocześnie zazieleniając swoją energetykę.

To tu, w Kłajpedzie, Fortum wybudowało pierwszą w tym kraju elektrociepłownię, dla której paliwem są odpady komunalne i przemysłowe. Zakład oddano do użytku w 2013 roku, a dzięki jego działalności nie tylko produkowane jest ciepło (moc zakładu to 64 MW) i prąd (20 MW), ale też rozwiązywany jest częściowo problem gospodarowania odpadami. Do teraz zagospodarowano w ten sposób 1,5 miliona ton odpadów, które w przeciwnym razie trafiłyby na wysypiska. Dziś elektrociepłownia w Kłajpedzie odpowiada za przetworzenie 12% odpadów Litwy na energię a przez to pełni rolę ważnego elementu systemu gospodarowania odpadami.

Jak widać na przykładach Litwy, Łotwy i Estonii, do transformacji energetycznej można podejść na wiele sposobów. Grunt to sięgać po rozwiązania, które wpisują się w lokalną specyfikę, bazują na paliwach łatwo dostępnych i odnawialnych, niezależnych od pogody i takich, które potrafią efektywnie zagospodarować coś, co w przeciwnym razie stałoby się problematycznym odpadem. Opisane przykłady pochodzą z wydanego Raportu: „Fortum: dwie dekady obecności w krajach bałtyckich i w Polsce”

Cały raport dostępny pod linkiem https://indd.adobe.com/view/5d5f40d4-6d51-4353-9cab-75b638bf7139

źródło: materiały prasowe

Ekologiczna firma

Cykl życia produktu i Life Cycle Assesment (LCA)

Cykl życia produktu i Life Cycle Assesment (LCA)
Przez cykl życia produktu rozumiemy kolejne etapy przez jakie przechodzi produkt, od momentu pozyskania surowców, wytworzenia, transportu, do etapu recyklingu. Jako konsumenci rejestrujemy tylko fragment cyklu życia każdego produktu, czyli czas kiedy go używamy. Nie widzimy jak surowce potrzebne do wyprodukowania danego produktu są wydobywane, a następnie przetwarzane. Nie widzimy produkcji i sposobu transportu produktu do punktu sprzedaży. Kiedy produkt wyrzucamy do kosza, przestaje on dla nas istnieć.

Ślad środowiskowy czyli environmental footprint

Ślad środowiskowy czyli environmental footprint
Ślad środowiskowy to narzędzie służące do oceny stopnia oddziaływania produktu, usługi lub organizacji na środowisko. Ślad środowiskowy uwzględnia wpływ na środowisko w trakcie całego cyklu życia produktu, od wydobycia surowców, lub uprawy, poprzez ich przetwarzanie, transport, eksploatację, aż po unieszkodliwienie lub recykling. Poprzez pojęcie wpływu na środowisko należy rozumieć bezpośrednie bądź pośrednie emisje do wody, gleby, powietrza, zużywanie nieodnawialnych i deficytowych zasobów wody, minerałów, gleby, pokrycia leśnego, degradację bioróżnorodności.

Ślad wodny czyli water footprint

Ślad wodny czyli water footprint
Ślad wodny jest pierwszym narzędziem mierzącym, jak dużo powierzchni Ziemi i wody potrzeba do wytworzenia zasobów, które na co dzień konsumujemy. Ślad wodny to suma pośredniego i bezpośredniego zużycia wody przez konsumenta. Dotyczy on produktów, do których wytwarzania potrzebna jest woda. Ślad wodny można obliczyć indywidualnie za pomocą określenia całkowitej ilości wody zużywanej przez daną osobę podczas codziennych czynności.

Zielony marketing czyli green (eco) marketing

Zielony marketing czyli green (eco) marketing
Zielony marketing to rodzaj działań marketingowych, w którym jednocześnie propagowane są postawy i zachowania uwzględniające ochronę środowiska naturalnego. Green marketing może przyjąć bardzo różne formy i dotyczyć zarówno działań proekologicznych ze strony klientów, jak i producenta. Działania związane z zielonym marketingiem mogą być związane z określonym produktem, jego opakowaniem, jak i sposobem produkcji, dystrybucji i promocją działań proekologicznych.

Greenwashing czyli ekościema i zielone kłamstwo

Greenwashing czyli ekościema i zielone kłamstwo
Greenwashing to zjawisko polegające na wywoływaniu u klientów poszukujących towarów wytworzonych zgodnie z zasadami ekologii i ochrony środowiska wrażenia, że produkt lub firma go wytwarzająca są w zgodzie z naturą i ekologią. Innymi słowy greenwashing to mydlenie oczu konsumentom, którzy mają kojarzyć markę z ekologią, chociaż ta tak naprawdę działa na szkodę środowiska naturalnego.

Dow Jones Sustainability Index (DJSI)

Dow Jones Sustainability Index (DJSI)
Jest to indeks przedsiębiorstw uwzględniających w swej polityce cele społeczne i ekologiczne. Indeks powstał we wrześniu 1999 roku dzięki współpracy Dow Jones Indexes (najbardziej znany na świcie indeks giełdowy), STOXX Limited (wiodący wydawca indeksów europejskich) i SAM Group (Sustainable Asset Management – uznany na świecie pionier społecznie odpowiedzialnego inwestowania).

Lifestyles of Health and Sustainability (LOHAS)

Lifestyles of Health and Sustainability (LOHAS)
LOHAS to nazwa ruchu społecznego i styl życia oparty na zdrowiu i zrównoważonym rozwoju. Konsument LOHAS aktywnie wspiera środowisko, nabywa produkty ekologiczne i wpływa na postawę innych osób. Coraz więcej firm widzi ten potencjał i stara się dostosować swoje produkty właśnie do tej grupy docelowej.

Zielona gospodarka czyli green economy

Zielona gospodarka czyli green economy
Zielona gospodarka to taka, która wpływa na poprawę dobrobytu ludzi i zwiększa sprawiedliwość społeczną jednocześnie zmniejszając ryzyko środowiskowe i zużycie zasobów naturalnych. W ujęciu węższym zieloną gospodarkę rozumie się dosłownie jako obszary powiązane bezpośrednio z ochroną środowiska naturalnego. W szerszym dopuszcza się także te płaszczyzny, które na ochronę środowiska oddziałują również pośrednio, lub wiążą się pośrednio z dziedzinami, które bezpośrednio mają wpływ na środowisko naturalne.

Zielone miejsca pracy, zielone kołnierzyki (green collar jobs, green jobs)

Zielone miejsca pracy, zielone kołnierzyki (green collar jobs, green jobs)
Zielone miejsca pracy to stanowiska, które wspierają zieloną gospodarkę. Zalicza się do nich branże i przedsiębiorstwa, które zmieniają swoje produkty, technologie na przyjazne środowisku. Zielone zawody definiuje się jako specjalności związane z szeroko rozumianą działalnością w dziedzinach ochrony środowiska, ekologii i odnawialnych źródeł energii, sektorem transportu zbiorowego, budownictwa ekologicznego i gospodarki odpadami.

Zielony wzrost (green growth)

Zielony wzrost (green growth)
Zielony wzrost to dążenie do wzrostu i rozwoju gospodarczego, przy jednoczesnym zapobieganiu degradacji środowiska, utracie różnorodności biologicznej i niezrównoważonemu wykorzystaniu zasobów naturalnych.

Zostaw proszę komentarz

Przewiń do góry
X