Etykieta energetyczna dla pralek

Wzór i zasady etykietowania pralek określa unijne rozporządzenie delegowane 1061/2010. Jednolity wzór etykiety obowiązuje we wszystkich 28 krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Roczne zużycie energii oraz wody, jaki i klasę wydajności wirowania podaną na etykiecie oblicza z uwzględnieniem:

 • programu bawełna w temp. 60°C przy pełnym i częściowym załadunku;
 • programu bawełna w temp. 40°C przy częściowym załadunku;
 • zużycia energii w trybie czuwania i trybie wyłączonym.

Etykieta dla pralek nie zawiera klasy efektywności prania ponieważ wydajność prania w klasie A jest obecnie unijnym wymogiem obowiązkowym dla wszystkich pralek z klasą efektywności prania z załadunkiem powyżej 3 kg.

Klasy efektywności energetycznej dla pralek

A+++A++A+ABCD
<46<52<59<68<77<87>87

Klasy efektywności wirowania dla pralek:

ABCDEFG
<45<54<63<72<81<90>90

Kolorowe strzałki służą do odróżnienia efektywności energetycznej urządzeń: ciemnozielony wskazuje na wysoko energooszczędny produkt, a czerwony na najmniej oszczędny. Piktogramy/obrazy oznaczają cechy oraz wydajność dla wybranych parametrów.

Etykieta energetyczna dla pralek - wlaczoszczedzanie.pl
Etykieta energetyczna dla pralek

Etykieta energetyczna dla pralek

 1. nazwa dostawcy lub znak towarowy
 2. identyfikator modelu pralki
 3. skala klas efektywności energetycznej od A+++ do D
 4. klasa efektywności energetycznej
 5. roczne zużycie energii w kilowatogodzinach kWH/annum (na podstawie 220 standardowych cykli prania)
 6. roczne zużycie wody  w litrach (na podstawie 220 standardowych cykli prania)
 7. pojemność w kg (dla standardowego programu prania bawełny 40oC lub 60oC z pełnym załadunkiem)
 8. klasa efektywności wirowania
 9. poziom emitowanego hałasu podczas fazy prania w decybelach (dla standardowego programu prania bawełny w 60oC z pełnym załadunkiem)
 10. poziom emitowanego hałasu podczas fazy wirowania w decybelach (dla standardowego programu prania bawełny w 60oC z pełnym załadunkiem)