Etykieta energetyczna dla lodówek i zamrażarek – chłodziarek absorpcyjnych

Wzór i zasady etykietowania chłodziarek określa unijne rozporządzenie delegowane 1060/2010. Jednolity wzór etykiety obowiązuje we wszystkich 28 krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Etykieta energetyczna z 10-cioma klasami energetycznymi odnosi się do urządzeń chłodniczych typu absorpcyjnego, których technologia różni się od tradycyjnie stosowanych chłodziarek kompresyjnych.

Dzięki zastosowanej w nich technologii absorpcyjnej, chłodziarki tego typu nie emitują hałasu, ale za to zużywają więcej energii. Obecnie są one sklasyfikowane w klasach energetyczny od D do G. Dla zapewnienia spójności z wyglądem nowej etykiety oraz w celu odróżnienia tego sprzętu od pozostałych dostępnych na rynku chłodziarek, etykiety dla tych urządzeń będą pokazywały wszystkie 10 klas energetycznych od A+++ do G.

Etykieta energetyczna dla lodówek i zamrażarek - chłodziarek absorpcyjnych - wlaczoszczedzanie.pl
Etykieta energetyczna dla lodówek i zamrażarek – chłodziarek absorpcyjnych

Etykieta energetyczna dla lodówek i zamrażarek – chłodziarek absorpcyjnych

  1. nazwa dostawcy lub znak towarowy
  2. identyfikator modelu lodówki
  3. skala klas efektywności energetycznej od A+++ do G
  4. klasa efektywności energetycznej
  5. roczne zużycie energii w kilowatogodzinach kWH/annum (rok)
  6. pojemność użytkowa wszystkich komór
   w litrach z wyjątkiem komór do przechowywania zamrożonej żywności – sumie pojemności użytkowej wszystkich komór, którym nie przysługuje oznaczenie gwiazdkowe (tj. o temperaturze roboczej > – 6 °C)
  7. pojemność komór do przechowywania
   zamrożonej żywności w litrach – sumie pojemności użytkowej wszystkich komór do przechowywania zamrożonej żywności, którym przysługuje oznaczenie gwiazdkowe (tj. o temperaturze roboczej ≤ – 6 °C)
  8. poziom emitowanego hałasu w decybelach db