Etykieta energetyczna dla lodówek i zamrażarek – chłodziarek kompresyjnych

Wzór i zasady etykietowania chłodziarek określa unijne rozporządzenie delegowane 1060/2010. Jednolity wzór etykiety obowiązuje we wszystkich 28 krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Etykieta energetyczna dla lodówek i zamrażarek - chłodziarek kompresyjnych - wlaczoszczedzanie.pl
Etykieta energetyczna dla lodówek i zamrażarek – chłodziarek kompresyjnych

Etykieta energetyczna dla lodówek i zamrażarek – chłodziarek kompresyjnych

 1. nazwa dostawcy lub znak towarowy
 2. identyfikator modelu lodówki
 3. skala klas efektywności energetycznej od A+++ do D
 4. klasa efektywności energetycznej
 5. roczne zużycie energii w kilowatogodzinach kWH/annum (rok)
 6. pojemność użytkowa wszystkich komór
  w litrach z wyjątkiem komór do przechowywania zamrożonej żywności – sumie pojemności użytkowej wszystkich komór, którym nie przysługuje oznaczenie gwiazdkowe (tj. o temperaturze roboczej > – 6 °C)
 7. pojemność komór do przechowywania
  zamrożonej żywności w litrach – sumie pojemności użytkowej wszystkich komór do przechowywania zamrożonej żywności, którym przysługuje oznaczenie gwiazdkowe (tj. o temperaturze roboczej ≤ – 6 °C)
 8. poziom emitowanego hałasu w decybelach db