Politechnika Białostocka pomoże wdrożyć pomysł na ochronę roślinności Białowieskiego Parku Narodowego

Politechnika Białostocka pomoże wdrożyć pomysł na ochronę roślinności Białowieskiego Parku Narodowego
Pixabay / @ bertvthul

Projekt maszyny do usuwania nasion roślin z butów i nogawek, który stworzyły licealistki, chce komercjalizować Politechnika Białostocka. Urządzenie to odpowiedź na potrzebę Białowieskiego Parku Narodowego ochrony przed zawlekaniem na jego teren obcych gatunków roślin.

Maszyna to pomysł uczennic III Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku (obecnie już absolwentki tej szkoły), zgłoszony do konkursu „Wschodzący Innowatorzy”, organizowanego przez Politechniczną Sieć Via Carpatia, do której należy Politechnika Białostocka.

Władze Politechniki Białostockiej, III LO oraz Białowieskiego Parku Narodowego podpisały umowę na komercjalizację tego wynalazku.

Jak mówi rektor PB prof. Marta Kosior-Kazberuk, to wspaniały przykład współpracy szkoły ponadpodstawowej, instytucji otoczenia społecznego i uczelni. Dodała, że to też sposób na wsparcie kreatywnych młodych ludzi i pokazanie, że politechnika pozwoli rozwijać te talenty.

Zapotrzebowanie na rozwiązanie problemu zawlekania gatunków roślin, które są obce geograficznie, zgłosił Białowieski Park Narodowy. Jak mówi p.o. dyrektora parku Aleksander Bołbot, problem zawlekania obcych roślin istnieje i zagraża roślinności obecnej na terenach cennych przyrodniczo. Nieświadomie nasiona na butach czy nogawkach spodni przynoszą do puszczy odwiedzający ją turyści, których w parku jest coraz więcej. Dlatego młodzi ludzie podjęli temat zgłoszony przez park i wymyślili urządzenie.

Jeśli urządzenie powstanie, zostanie ustawione w najsłynniejszej części parku, na wejściu do rezerwatu ścisłego. Urządzenie z jednej strony ograniczy możliwość zawleczenia nasion na ten teraz, a z drugiej będzie spełniało funkcję edukacyjną. Zwróci uwagę na niebezpieczeństwo zawleczenia obcych gatunków w różne cenne przyrodniczo miejsca.

Wymyślona przez licealistki maszyna jest stanowiskiem, do którego wchodzi człowiek i tam dzięki specjalnym szczotkom, oczyszcza buty, a także nogawki spodni. Jak mówi jedna z konstruktorek Karolina Fiedorczuk, maszyna jest dosyć prosta, nie potrzebuje prądu, a szczotki uruchamiane mogą być np. poprzez kręcenie korbką.

Pomysł będzie komercjalizować spółka celowa PB – Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o. Jak tłumaczy prezes Paweł Stypułkowski, dzięki temu pomysł, który mógłby „zostać schowany do szuflady”, będzie miał szansę trafić na rynek. Podpisana umowa to początek procesu związanego z komercjalizacją. Obecnie jest stworzony prototyp. Kolejnym krokiem będzie pozyskanie zewnętrznego finansowania na podniesienie tzw. poziomu gotowości technologicznej tego pomysłu, aby był gotowy do wdrożenia i dostosowany do potrzeb.

Konkurs „Wschodzący Innowatorzy” jest realizowany w ramach Politechnicznej Sieci Via Carpatia, do której obok PB należą politechniki z Lublina i Rzeszowa. Konkurs skierowany jest do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, która proponuje rozwiązanie konkretnych problemów technicznych, funkcjonalnych, czy technologicznych zgłaszanych przez przedsiębiorstwa.

źródło: naukawpolsce.pl, Sylwia Wieczeryńska

Ekologia, przyroda, środowisko – dodatkowe informacje:
agrocenoza, agroleśnictwo, atmosfera, biocenoza, biodegradacja, biofilia, biofobia, biologia, biom, bioróżnorodność, biosfera, biotop, błękitna planeta Ziemia, czwarta przyroda, drzewa, ekologia, ekoaktywizm, ekologizm, ekopolityka, ekosystem, ekozofia, eukarionty, ewolucja, fauna, fitocenoza, flora, gatunek, geosfera, habitat, hydrosfera, kalendarz ekologiczny, kalendarium wydarzeń ekologicznych, klimaks, koszenie trawników, krajobraz, las pierwotny, litosfera, łąka, mała retencja, martwe drewno, miedza, mikroorganizm, mokradło, natura, obszary siedliskowe, ochrona bierna, ochrona czynna, ochrona przyrody, ochrona środowiska, oczyszczanie ścieków, organizm, pastwisko, park ciemnego nieba, pedosfera, populacja, powłoka ziemska, prawa zwierząt, przyroda, reintrodukcja, renaturalizacja, rekultywacja, renaturyzacja, restytucja, retencja, rewilding (zdziczanie, zadziczanie), rewitalizacja, rolnictwo ekologiczne, rolnictwo ekstensywne, rolnictwo regeneratywne, sieć troficzna, siedlisko, sozoligia, stanowisko, starodrzew, struktura ekosystemu, sukcesja, środowisko: przyrodnicze (naturalne), antropogeniczne, sztuczne, zdegradowane, torfowisko, trzeci krajobraz, turystyka ekologiczna, woda, wszechświat, zadrzewienia śródpolne, zasoby naturalne, Ziemia, zoocenoza, życie

formy ochrony przyrody w Polsce:
Obszar Natura 2000, obszar chronionego krajobrazu, ochrona gatunkowa roślin zwierząt i grzybów, park krajobrazowy, park narodowy, pomnik przyrody, rezerwat przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo–krajobrazowe

ekologiczne idee:
filozofia Leave No Trace, kodeks (dekalog) podróżnika, głęboka ekologia, Hipoteza Gai, Wildlife Selfie Code

konwencje, traktaty, konferencje, święta:
Agenda 21
Dyrektywy ws. jakości powietrza (AAQD)
Konwencją Helsińską HELCOM (Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku)
Konwencja Jamajska (Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza)
Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk – Konwencja Berneńska
Konwencja Londyńska (Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji)
Konwencja MARPOL (Międzynarodowa Konwencja o Zapobieganiu Zanieczyszczaniu Morza Przez Statki)
Konwencją Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza (United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS)
Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt – Konwencja Bońska CMS
Konwencja o różnorodności biologicznej CBD
Konwencja Ramsarska
Konferencja i deklaracja Sztokholmska ONZ
Konwencja Waszyngtońska CITIES
Konwencja Wiedeńska w Sprawie Ochrony Warstwy Ozonowej
Konwencja w Sprawie Ochrony i Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO
Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody IUCN
Nature Restoration Law
Porozumienie o ochronie populacji europejskich nietoperzy EUROBATS
Porozumienie o ochronie małych waleni Bałtyku Północno-Wschodniego Atlantyku Morza Irlandzkiego i Morza Północnego ASCOBANS
Porozumienie Paryskie
Protokół z Kioto
Protokół z Montrealu (Protokół Montrealski)
Ramowa dyrektywa wodna
Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu UNFCCC
Strategia Różnorodności Biologicznej w UE do 2030
Szczyt Ziemi 1992 (Earth Summit 1992)
Szczyt Ziemi 2002 (The World Summit on Sustainable Development)
Światowy Dzień Środowiska
Traktat o przestrzeni kosmicznej (Outer Space Treaty)

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe informacje do końca. Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez Patronite.

Możesz również wypić ze mną wirtualną kawę! Dorzucasz się w ten sposób do kosztów prowadzenia portalu, a co ważniejsze, dajesz mi sygnał do dalszego działania. Nad każdym artykułem pracuję zwykle do późna, więc dobra, mocna kawa wcale nie jest taka zła ;-)

Zapisz się na Newsletter i otrzymuj email z ekowiadomościami. Dodatkowo dostaniesz dostęp do specjalnego działu na stronie portalu, gdzie pojawiają się darmowe materiały do pobrania i wykorzystania. Poradniki i przewodniki, praktyczne zestawienia, podsumowania, wzory, karty prac, checklisty i ściągi. Wszystko czego potrzebujesz do skutecznej i zielonej rewolucji w twoim życiu. Zapisz się do Newslettera i zacznij zmieniać świat na lepsze.

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Włącz oszczędzanie

Scroll to Top