Obowiązki dostawców oraz dystrybutorów sprzętu AGD i RTV

Obowiązki dostawców oraz dystrybutorów sprzętu AGD - wlaczoszczedzanie.pl - Depositphotos / @ maxxyustas

Przyjęty w Unii Europejskiej obowiązkowy system etykietowania produktów wykorzystujących energię nałożył na ich dostawców (producentów, importerów) i dystrybutorów (sprzedawców) nowe obowiązki związane z informowaniem konsumentów o parametrach technicznych oferowanych urządzeń.

Obowiązki dostawcy (producenta, importera) produktu

Dostawca to producent, jego upoważniony przedstawiciel lub importer mający siedzibę w Unii Europejskiej, który wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku na terytorium tych państw sprzęt elektryczny.

Do obowiązków dostawcy produktu należy:

  • sporządzenie dokumentacji technicznej urządzenia – jest to zbiór wszelkich informacji o parametrach technicznych sprzętu
  • przechowywanie dokumentacji technicznej przez okres pięciu lat
  • udostępnianie dokumentacji technicznej organom kontrolującym – w Polsce organem kontrolnym jest Inspekcja Handlowa, oraz Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
  • opracowanie wzoru etykiety i karty produktu w języku polskim
  • dołączenie etykiety i karty produktu do każdego egzemplarza urządzenia
  • bezpłatne dostarczenie etykiet dystrybutorom

Uwaga! Odpowiedzialność za rzetelność informacji podanych na etykiecie i w karcie produktu zawsze spoczywa na dostawcy urządzenia. Dostawca nie może umieszczać na etykiecie i w karcie oferowanego urządzenia znaków, symboli lub napisów, które mogą wprowadzać w błąd w odniesieniu do poziomu zużycia energii elektrycznej.

Obowiązki dystrybutora (sprzedawcy) produktu

Dystrybutor to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która sprzedaje, wynajmuje, oferuje w sprzedaży ratalnej lub wystawia do sprzedaży produkt wykorzystujący energię, po jego wprowadzeniu do obrotu przez dostawcę.

Dystrybutor to sprzedawca urządzeń zasilanych energią, ale także przedsiębiorca oferujący je na wynajem (np. w ramach umowy leasingu). Za dystrybutora uznaje się sprzedawcę, który oferuje swoje produkty ich ostatecznym użytkownikom.

Do obowiązków dystrybutora produktu należy:

  • umieszczenie etykiet na oferowanych produktach w punkcie sprzedaży, w taki sposób, żeby były one wyraźnie widoczne – na zewnątrz urządzenia, z przodu lub na górze
  • udostępnienie karty produktu w momencie sprzedaży odbiorcy końcowemu w przypadku sprzedaży lub wynajmu na odległość – np. za pośrednictwem Internetu, sprzedaży wysyłkowej
  • udostępnienie konsumentowi wymaganych danych technicznych o produkcie przed dokonaniem przez niego zakupu

Uwaga!Zakazane jest wprowadzanie do obrotu sprzętu, do którego nie dołączono etykiety energetycznej i karty produktu. Za nieprzestrzeganie tych zakazów grożą dostawcom i dystrybutorom wysokie kary pieniężne.

Uwaga!Oprócz obowiązków związanych z etykietowaniem, dostawcy i dystrybutorzy są zobowiązani do zamieszczenia w reklamach AGD informacji o klasie efektywności energetycznej, jeżeli w reklamie podają cenę lub informację o zużyciu przez dany sprzęt energii. Dotyczy to każdego rodzaju reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej lub w internecie, bez względu na formę.

Dom ekologiczny – wybór przyszłości

Dom energooszczędny

Dom energooszczędny
Dom ekologiczny to dom przyszłości, wybudowany z myślą o poszanowaniu energii. Dom energooszczędny to jeden ze sposobów na niższe rachunki za jego użytkowanie. Równie ważne są też odpowiednie codzienne nawyki, które pomogą zadbać o kondycję naszej kieszeni i przyczynią się do ochrony środowiska.

Energooszczędne urządzenia

Energooszczędne urządzenia
Wymiana najbardziej energochłonnych urządzeń na energooszczędne, zmiana dotychczasowych zachowań i przyzwyczajeń, może skutkować znacznymi oszczędnościami energii i rachunków stanowiących pokaźną sumę w domowym budżecie.

Energooszczędne oświetlenie

Energooszczędne oświetlenie
Coraz chętniej stosujemy nowoczesne oświetlenie. Dzięki temu nasze rachunki za energię elektryczną są niższe, a dodatkowo cieszymy się dobrą jakością światła. Niestety wielu z nas nadal nie wie, co oznaczają informacje znajdujące się na opakowaniach i jak świadomie dobierać oświetlenie do swoich potrzeb.

Energooszczędne ogrzewanie

Energooszczędne ogrzewanie
Na ogrzewanie domów wydajemy majątek. Termomodernizacja budynku, modernizacja instalacji grzewczej, wybór odpowiedniego systemu grzewczego i wentylacyjnego dla domu to jedne z ważniejszych kwestii dla każdego inwestora. Liczy się również prawidłowy montaż, konserwacja i użytkowanie instalacji grzewczych.

Energooszczędna wentylacja

Energooszczędna wentylacja
Na podgrzanie powietrza wentylacyjnego trzeba zużyć dużo energii. Nowoczesne systemy wentylacyjne mimo że wymagają energii do ich właściwego funkcjonowania, przyczyniają się do poprawy komfortu bytowania w pomieszczeniach i wyposażone są w systemy służące oszczędzaniu energii.

Oszczędzanie prądu czyli oszczędzanie energii elektrycznej

Oszczędzanie energii
Oszczędzanie energii elektrycznej ma wymiar ekonomiczny jak i ekologiczny. Mniejsze zużycie energii to mniejsze zanieczyszczenie środowiska, mniej spalin i gazów cieplarnianych. W efekcie mniejsze niszczenie warstwy ozonowej oraz ograniczenie zjawiska ocieplenia i zmian klimatu.

Oszczędzanie wody

Oszczędzanie wody
Koszty zużycia wody wynikają zarówno z jej podgrzewania, co pochłania dużo energii, jak również z konieczności jej dostarczenia i odprowadzenia ścieków. Wskazane jest zatem oszczędzanie ciepłej, oraz zimnej wody i racjonalne nią gospodarowanie.

Oszczędzanie gazu

Oszczędzanie gazu
Czy wiesz że na wysokość twojego rachunku za gaz składają się ceny i opłaty dotyczące sprzedaży paliwa gazowego wynikające z taryfy Twojego sprzedawcy gazu, oraz opłaty dystrybucyjne wynikające z taryfy operatora systemu dystrybucji.

Etykiety produktów

Etykiety produktów
Etykiety pomagają podjąć decyzje o zakupie odpowiedniego produktu, stanowią środek komunikacji pomiędzy wytwórcą, sprzedającym i kupującym. Informacje na etykiecie pomagają kupującemu wybrać najbardziej odpowiadający mu artykuł, muszą zatem dokładnie opisywać z czego produkt został wyprodukowany.

Gospodarowanie odpadami

Gospodarowanie odpadami
Wraz ze wzrostem liczby ludzi na Ziemi, rozwojem technologii oraz przemysłu, odpadów jest coraz więcej, a w dodatku są one coraz trwalsze. Rozkład niektórych może trwać nawet kilkaset lat. W efekcie góry śmieci rosną. Co więc możemy zrobić, by pomóc naturze uporać się z problemem, którego jesteśmy przyczyną?

Scroll to Top