fbpx
Etykieta energetyczna dla odkurzaczy uniwersalnych

Etykieta energetyczna dla odkurzaczy uniwersalnych

Etykieta energetyczna dla odkurzaczy uniwersalnych

Etykieta energetyczna dla odkurzaczy uniwersalnych

Od 1 września 2017 pojawiła się nowa etykieta energetyczna dla odkurzaczy uniwersalnych. Wzór i zasady etykietowania dla odkurzaczy uniwersalnych określa unijna dyrektywa 665/2013 – II. Jednolity wzór etykiety obowiązuje we wszystkich 28 krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Kolorowe strzałki służą do odróżnienia efektywności energetycznej urządzeń: ciemnozielony wskazuje na wysoko energooszczędny produkt, a czerwony na najmniej oszczędny. Piktogramy/obrazy oznaczają cechy oraz wydajność dla wybranych parametrów.

Dzięki etykiecie energetycznej przyszli użytkownicy odkurzaczy mogą porównywać i zestawiać ze sobą różne modele w oparciu o obiektywne cechy i na tej podstawie podejmować decyzję o zakupie.

 1. Nazwa dostawcy lub znak towarowy
 2. Identyfikator modelu odkurzacza uniwersalnego
 3. Skala klas efektywności energetycznej od A+++ do D
 4. Klasa efektywności energetycznej
 5. Średnie roczne zużycie energii elektrycznej w kWh/rok – roczne zużycie energii elektrycznej przez odkurzacz odnosi się do ustalonej liczby odkurzań. W tym wypadku do 50-krotnego odkurzania powierzchni 87 m² (norma UE), przy założeniu, że każdy punkt podłogi jest odkurzany czterokrotnie (dwa podwójne suwy).  Rzeczywiste zużycie energii zależy od stopnia zanieczyszczenia odkurzacza, rodzaju odkurzanej powierzchni oraz częstotliwości odkurzania.
 6. Klasa reemisji kurzu w skali od A do G
 7. Klasa skuteczności odkurzania dywanów w skali od A do G
 8. Klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych w skali od A do G
 9. Poziom głośności odkurzacza mierzony w decybelach dB(A) – wzrost głośności o 3 dB(A) odpowiada dwukrotnemu wzrostowi hałasu emitowanego przez urządzenie. Stąd odkurzacz o głośności 78 dB(A) jest dwukrotnie cichszy od odkurzacza emitującego 81 dB(A). Przyjmuje się, że typowy odkurzacz powinien emitować hałas w zakresie od 70 do 80 dB. Modele w zakresie od 61-70 dB uznawane są za ciche.

Uwaga! Dla porównania przykładowe poziomy głośności

 • szum liści 10-20dB
 • szept 20dB
 • mieszkanie nocą 30dB
 • biblioteka 35-40dB
 • cicho grające radio 40dB
 • normalna rozmowa 50-60dB
 • głośna rozmowa 70dB
 • ruchliwa ulica 80-90dB
 • muzyka beatowa 120dB
 • odrzutowiec 140dB

Klasa efektywności energetycznej dla odkurzaczy uniwersalnych

Klasa efektywności jest obliczana na podstawie rocznego zużycia energii przez odkurzacz i skuteczności odkurzania. Znaczenie ma zatem moc odkurzacza oraz skuteczność odkurzania dywanów i podłóg twardych.

Dla klasy efektywności energetycznej kluczowa jest niska moc odkurzacza – im niższa, tym lepsza klasa efektywności.

Skuteczność odkurzania ma marginalne znaczenie dla tego parametru.

Klasa reemisji kurzu dla odkurzaczy uniwersalnych

Określa czystość wydmuchiwanego przez odkurzacz powietrza. Jest to istotny parametrem, szczególnie dla alergików oraz rodzin z małymi dziećmi. Zależy od jakości zastosowanych w odkurzaczu filtrów. Pojęcie „reemisja kurzu” to stosunek procentowy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, liczby wszystkich cząstek kurzu o wielkości od 0,3 do 10 μm (mikrometrów – milionowych części metra).

Uwaga! Stopień emisji kurzu mierzony jest nie tylko w okolicach filtra, ale wokół całego odkurzacza. Tutaj ma znaczenie to, aby odkurzacz był szczelny. Wartość jest uzyskiwana na podstawie wyniku testu spełniającego normy UE.

Klasa reemisji kurzu jest oznaczona w skali od A do G, gdzie A oznacza najwyższą klasę. W przypadku najwyższej klasy, odkurzacze przepuszczają zaledwie 0,02% kurzu. Kolejne przedziały to 0,02% – 0,08% (klasa B), 0,08% – 0,20% (klasa C), 0,20% – 0,35% (klasa D), 0,35% – 0,60% (klasa E), 0,60% – 1% (klasa F) i powyżej 1% (klasa G).

Uwaga! Przepisy zakazują sprzedaży odkurzaczy emitujących powyżej 1% zasysanych nieczystości. Tym samym klasa G reemisji kurzu, choć dalej widoczna na etykiecie energetycznej jest de facto klasą „martwą”.

Klasa skuteczności odkurzania dywanów

Klasa w skali od A do G opisuje skuteczność odkurzania dywanów.
Minimalne wymagania to dpuc ≥ 75%.
Dust pick up on carpet – wskaźnik zbierania kurzu z dywanu.

Klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych

Klasa w skali od A do G opisuje skuteczność odkurzania drewnianej podłogi ze szczelinami. Minimalne wymagania to dpuhf ≥ 95%
Dust pick up on floor – wskaźnik zbierania kurzu z twardych powierzchni. 

Przy ocenie tego parametru duże znaczenie ma ssawka, która może znacząco zwiększyć skuteczność odkurzania. Niektóre z odkurzaczy mogą pochwalić się ponad 100% skutecznością zasysania zabrudzeń z twardych powierzchni. Wynika to między innymi z konstrukcji ssawki, która zasysa nie tylko brud, znajdujący się bezpośrednio pod nią, ale wciąga także zanieczyszczenia wokół.

Uwaga! Im wyższa klasa skuteczności odkurzania, tym szybciej usuniesz brud i kurz ze szczelin pomiędzy płytkami i z drewnianych powierzchni, a także z dywanów.

Wskaźnik zbierania kurzu jest podawany oddzielnie dla typów powierzchni i wynosi odpowiednio co najmniej 95% dla podłóg twardych i 75% dla dywanów.

A oznacza najwyższą skuteczności, ale warto zwrócić uwagę, że różnice pomiędzy poszczególnymi klasami są niewielkie np.:

 • klasa A w przypadku dywanów oznacza, że odkurzacz musi zebrać co najmniej 91% kurzu
 • klasa B – od 87 do 91%

Stara i nowa etykieta energetyczna dla odkurzaczy uniwersalnych

Stara etykieta energetyczna dla odkurzaczy uniwersalnych
Stara etykieta energetyczna dla odkurzaczy uniwersalnych

Od 1 stycznia 2014 roku wzór i zasady etykietowania odkurzaczy uniwersalnych określało unijne rozporządzenie delegowane 665/2013 zawierające 7 klas energetycznych od A do D.

Od 1 września 2017 roku obowiązuje nowe unijne prawo, zakazujące produkcji i importu odkurzaczy o mocy powyżej 900W. Ma to pomóc zmniejszyć pobór energii elektrycznej w gospodarstwie domowym . Wprowadzone zmiany dotyczą nie tylko zmniejszenia mocy nowych odkurzaczy. Pojawiła się również nowa etykieta energetyczna odkurzaczy uniwersalnych zawierająca klasy energetyczne pd A+++ do D.

Nowe odkurzacze uniwersalne zgodne z bardziej restrykcyjnymi wymaganiami są też solidniejsze i wytrzymalsze, bardziej efektywne, tańsze w eksploatacji oraz przyjazne środowisku i alergikom. Normy dotyczące reemisji kurzu są dla nich bardziej restrykcyjne w porównaniu do starych odkurzaczy.

Odkurzacze powinny spełniać następujące wymagania:

 • moc nie powinna przekraczać 900W
 • reemisja zasysanego kurzu nie powinna przekraczać 1%
 • limit natężenia hałasu generowanego przez urządzenie to 80 dB
 • żywotność silnika nie może być mniejsza niż 500 godzin
 • odkurzacz powinien być zdolny do wchłonięcia 75% zanieczyszczeń z dywanów i 98% z powierzchni twardych
 • wąż odkurzacza powinien wytrzymać co najmniej 40 000 zgięć

Nowym ograniczeniom podlegają wszystkie rodzaje odkurzaczy, wśród których można wymienić: odkurzacz wodny, odkurzacz pionowy, odkurzacz workowy czy odkurzacz bezworkowy.

Klient może także określić, która z cech jest dla niego najważniejsza niezależnie czy będzie to poziom hałasu czy klasa reemisji kurzu. Nowe, wydajne energetycznie odkurzacze pozwolą przeciętnemu gospodarstwu domowemu zaoszczędzić na opłatach za prąd w odniesieniu do starych odkurzaczy o dużej mocy.


Jak wybrać energooszczędny odkurzacz


Przewiń do góry
X