Etykieta energetyczna dla odkurzaczy do podłóg twardych

Wzór i zasady etykietowania odkurzaczy określa unijne rozporządzenie delegowane 665/2013. Jednolity wzór etykiety obowiązuje we wszystkich 28 krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Etykieta obejmuje:

 • od 1 stycznia 2014 maksymalnie 7 klas energetycznych od A do D
 • od 1 stycznia 2017 od A+++ do D

Kolorowe strzałki służą do odróżnienia efektywności energetycznej urządzeń: ciemnozielony wskazuje na wysoko energooszczędny produkt, a czerwony na najmniej oszczędny. Piktogramy/obrazy oznaczają cechy oraz wydajność dla wybranych parametrów.

Etykieta energetyczna dla odkurzaczy do podłóg twardych - wlaczoszczedzanie.pl
Etykieta energetyczna dla odkurzaczy do podłóg twardych

Etykieta energetyczna dla odkurzacza do podłóg twardych

1. nazwa dostawcy lub znak towarowy
2. identyfikator modelu odkurzacza do podłóg twardych
3. skala klas efektywności energetycznej od A+++ do G
4. klasa efektywności energetycznej – klasa efektywności jest obliczana na podstawie rocznego zużycia energii przez odkurzacz i skuteczności odkurzania. Znaczenie ma zatem moc odkurzacza oraz skuteczność odkurzania dywanów i podłóg twardych. Dla klasy efektywności energetycznej kluczowa jest niska moc odkurzacza – im niższa, tym lepsza klasa efektywności – skuteczność odkurzania ma marginalne znaczenie dla tego parametru.

5. średnie roczne zużycie energii elektrycznej w kWh/rok – roczne zużycie energii elektrycznej przez odkurzacz odnosi się do ustalonej liczby odkurzań – w tym wypadku do 50-krotnego odkurzania powierzchni 87 m² (norma UE). Nawet w najniższej klasie G wartość ta musi być mniejsza od 62 kWh/rok. Rzeczywiste zużycie energii zależy od stopnia zanieczyszczenia odkurzacza, rodzaju odkurzanej powierzchni oraz częstotliwości odkurzania.

6. klasa reemisji kurzu w skali od A do G – określa czystość wydmuchiwanego przez odkurzacz powietrza. Jest to istotny parametrem, szczególnie dla alergików oraz rodzin z małymi dziećmi. Zależy od jakości zastosowanych w odkurzaczu filtrów. Klasa reemisji kurzu jest oznaczona w skali od A do G, gdzie A oznacza najwyższą klasę. W przypadku najwyższej klasy, odkurzacze przepuszczają zaledwie 0,02% kurzu. Co ważne, stopień emisji kurzu mierzony jest nie tylko w okolicach filtra, ale wokół całego odkurzacza. Tutaj ma znaczenie to, aby odkurzacz był szczelny. Wartość jest uzyskiwana na podstawie wyniku testu spełniającego normy UE.

7.klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych w skali od A do G – opisuje skuteczność odkurzania drewnianej podłogi ze szczelinami. Minimalne wymagania to dpuhf ≥ 95% (dust pick up on floor – wskaźnik zbierania kurzu z twardych powierzchni). Przy ocenie tego parametru duże znaczenie ma ssawka, która może znacząco zwiększyć skuteczność odkurzania. Niektóre z odkurzaczy mogą pochwalić się ponad 100% skutecznością zasysania zabrudzeń z twardych powierzchni. Wynika to między innymi z konstrukcji ssawki, która zasysa nie tylko brud, znajdujący się bezpośrednio pod nią, ale wciąga także zanieczyszczenia wokół.

Uwaga!  Im wyższa klasa skuteczności odkurzania, tym szybciej usuniesz brud i kurz ze szczelin pomiędzy płytkami i z drewnianych powierzchni.

Wskaźnik zbierania kurzu wynosi co najmniej 95% dla podłóg twardych.

8. poziom głośności odkurzacza mierzony w decybelach dB(A) – wzrost głośności o 3 dB(A) odpowiada dwukrotnemu wzrostowi hałasu emitowanego przez urządzenie. Stąd odkurzacz o głośności 78 dB(A) jest dwukrotnie cichszy od odkurzacza emitującego 81 dB(A). Przyjmuje się, że typowy odkurzacz powinien emitować hałas w zakresie od 70 do 80 dB. Modele w zakresie od 61-70 dB uznawane są za ciche. Dla zobrazowania wartości warto wiedzieć, że 60 db to cicha rozmowa, a 80 db odpowiada hałasowi ulicznemu.

9. oznaczenie/piktogram informujące, że odkurzacz nie jest przeznaczony do odkurzania dywanów

 

Uwaga! Dla porównania przykładowe poziomy głośności

 • szum liści 10-20dB
 • szept 20dB
 • mieszkanie nocą 30dB
 • biblioteka 35-40dB
 • cicho grające radio 40dB
 • normalna rozmowa 50-60dB
 • głośna rozmowa 70dB
 • ruchliwa ulica 80-90dB
 • muzyka beatowa 120dB
 • odrzutowiec 140dB