Etykieta energetyczna dla odkurzaczy do dywanów

Wzór i zasady etykietowania odkurzaczy określa unijne rozporządzenie delegowane 665/2013. Jednolity wzór etykiety obowiązuje we wszystkich 28 krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Etykieta obejmuje:

od 1 stycznia 2014 maksymalnie 7 klas energetycznych od A do D
od 1 stycznia 2017 od A+++ do D

Kolorowe strzałki służą do odróżnienia efektywności energetycznej urządzeń: ciemnozielony wskazuje na wysoko energooszczędny produkt, a czerwony na najmniej oszczędny. Piktogramy/obrazy oznaczają cechy oraz wydajność dla wybranych parametrów.

label_vacuum_cleaners_carpetEtykieta energetyczna dla odkurzaczy do dywanów

1. nazwa dostawcy lub znak towarowy
2. identyfikator modelu odkurzacza do dywanów
3. skala klas efektywności energetycznej od A+++ do G
4. klasa efektywności energetycznej – klasa efektywności jest obliczana na podstawie rocznego zużycia energii przez odkurzacz i skuteczności odkurzania. Znaczenie ma zatem moc odkurzacza oraz skuteczność odkurzania dywanów. Dla klasy efektywności energetycznej kluczowa jest niska moc odkurzacza – im niższa, tym lepsza klasa efektywności – skuteczność odkurzania ma marginalne znaczenie dla tego parametru.

5. średnie roczne zużycie energii elektrycznej w kWh/rok – roczne zużycie energii elektrycznej przez odkurzacz odnosi się do ustalonej liczby odkurzań – w tym wypadku do 50-krotnego odkurzania powierzchni 87 m² (norma UE). Nawet w najniższej klasie G wartość ta musi być mniejsza od 62 kWh/rok. Rzeczywiste zużycie energii zależy od stopnia zanieczyszczenia odkurzacza, rodzaju odkurzanej powierzchni oraz częstotliwości odkurzania.

6. klasa reemisji kurzu w skali od A do G – określa czystość wydmuchiwanego przez odkurzacz powietrza. Jest to istotny parametrem, szczególnie dla alergików oraz rodzin z małymi dziećmi. Zależy od jakości zastosowanych w odkurzaczu filtrów. Klasa reemisji kurzu jest oznaczona w skali od A do G, gdzie A oznacza najwyższą klasę. W przypadku najwyższej klasy, odkurzacze przepuszczają zaledwie 0,02% kurzu. Co ważne, stopień emisji kurzu mierzony jest nie tylko w okolicach filtra, ale wokół całego odkurzacza. Tutaj ma znaczenie to, aby odkurzacz był szczelny. Wartość jest uzyskiwana na podstawie wyniku testu spełniającego normy UE.

7. klasa skuteczności odkurzania dywanów w skali od A do G – opisuje skuteczność odkurzania dywanów. Minimalne wymagania to dpuc ≥ 75% (dust pick up on carpet – wskaźnik zbierania kurzu z dywanu).

Uwaga!  Im wyższa klasa skuteczności odkurzania, tym szybciej usuniesz brud i kurz z dywanów.

Wskaźnik zbierania kurzu wynosi co najmniej 75% dla dywanów.

8. poziom głośności odkurzacza mierzony w decybelach dB(A) – wzrost głośności o 3 dB(A) odpowiada dwukrotnemu wzrostowi hałasu emitowanego przez urządzenie. Stąd odkurzacz o głośności 78 dB(A) jest dwukrotnie cichszy od odkurzacza emitującego 81 dB(A). Przyjmuje się, że typowy odkurzacz powinien emitować hałas w zakresie od 70 do 80 dB. Modele w zakresie od 61-70 dB uznawane są za ciche. Dla zobrazowania wartości warto wiedzieć, że 60 db to cicha rozmowa, a 80 db odpowiada hałasowi ulicznemu.

9. oznaczenie/piktogram informujące, że odkurzacz nie jest przeznaczony do odkurzania podłóg twardych

 

Uwaga! Dla porównania przykładowe poziomy głośności

  • szum liści 10-20dB
  • szept 20dB
  • mieszkanie nocą 30dB
  • biblioteka 35-40dB
  • cicho grające radio 40dB
  • normalna rozmowa 50-60dB
  • głośna rozmowa 70dB
  • ruchliwa ulica 80-90dB
  • muzyka beatowa 120dB
  • odrzutowiec 140dB