fbpx
Etykieta energetyczna dla odkurzaczy do dywanów

Etykieta energetyczna dla odkurzaczy do dywanów

Etykieta energetyczna dla odkurzaczy do dywanów

Etykieta energetyczna dla odkurzaczy do dywanów

Od 1 września 2017 pojawiła się nowa etykieta energetyczna dla odkurzaczy do dywanów. Wzór i zasady etykietowania dla odkurzaczy do dywanów określa unijna dyrektywa 665/2013 – II. Jednolity wzór etykiety obowiązuje we wszystkich 28 krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Kolorowe strzałki służą do odróżnienia efektywności energetycznej urządzeń: ciemnozielony wskazuje na wysoko energooszczędny produkt, a czerwony na najmniej oszczędny. Piktogramy/obrazy oznaczają cechy oraz wydajność dla wybranych parametrów.

Dzięki etykiecie energetycznej przyszli użytkownicy odkurzaczy mogą porównywać i zestawiać ze sobą różne modele w oparciu o obiektywne cechy i na tej podstawie podejmować decyzję o zakupie.

  1. Nazwa dostawcy lub znak towarowy
  2. Identyfikator modelu odkurzacza do dywanów
  3. Skala klas efektywności energetycznej od A+++ do D
  4. Klasa efektywności energetycznej
  5. Średnie roczne zużycie energii elektrycznej w kWh/rok
  6. Klasa reemisji kurzu w skali od A do G
  7. Klasa skuteczności odkurzania dywanów w skali od A do G
  8. Poziom głośności odkurzacza mierzony w decybelach dB(A) – wzrost głośności o 3 dB(A) odpowiada dwukrotnemu wzrostowi hałasu emitowanego przez urządzenie. Stąd odkurzacz o głośności 78 dB(A) jest dwukrotnie cichszy od odkurzacza emitującego 81 dB(A). Przyjmuje się, że typowy odkurzacz powinien emitować hałas w zakresie od 70 do 80 dB. Modele w zakresie od 61-70 dB uznawane są za ciche.
  9. Oznaczenie/piktogram informujące, że odkurzacz nie jest przeznaczony do odkurzania podłóg twardych

Klasa efektywności energetycznej dla odkurzaczy do dywanów

Klasa efektywności jest obliczana na podstawie rocznego zużycia energii przez odkurzacz i skuteczności odkurzania. Znaczenie ma zatem moc odkurzacza oraz skuteczność odkurzania dywanów i podłóg twardych.

Dla klasy efektywności energetycznej kluczowa jest niska moc odkurzacza – im niższa, tym lepsza klasa efektywności.

Skuteczność odkurzania ma marginalne znaczenie dla tego parametru.

Klasa reemisji kurzu dla odkurzaczy do dywanów

Określa czystość wydmuchiwanego przez odkurzacz powietrza. Jest to istotny parametrem, szczególnie dla alergików oraz rodzin z małymi dziećmi. Zależy od jakości zastosowanych w odkurzaczu filtrów. Pojęcie „reemisja kurzu” to stosunek procentowy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, liczby wszystkich cząstek kurzu o wielkości od 0,3 do 10 μm (mikrometrów – milionowych części metra).

Uwaga! Stopień emisji kurzu mierzony jest nie tylko w okolicach filtra, ale wokół całego odkurzacza. Tutaj ma znaczenie to, aby odkurzacz był szczelny. Wartość jest uzyskiwana na podstawie wyniku testu spełniającego normy UE.

Klasa reemisji kurzu jest oznaczona w skali od A do G, gdzie A oznacza najwyższą klasę. W przypadku najwyższej klasy, odkurzacze przepuszczają zaledwie 0,02% kurzu. Kolejne przedziały to 0,02% – 0,08% (klasa B), 0,08% – 0,20% (klasa C), 0,20% – 0,35% (klasa D), 0,35% – 0,60% (klasa E), 0,60% – 1% (klasa F) i powyżej 1% (klasa G).

Uwaga! Przepisy zakazują sprzedaży odkurzaczy emitujących powyżej 1% zasysanych nieczystości. Tym samym klasa G reemisji kurzu, choć dalej widoczna na etykiecie energetycznej jest de facto klasą „martwą”.

Klasa skuteczności odkurzania dywanów

Klasa w skali od A do G opisuje skuteczność odkurzania dywanów.
Minimalne wymagania to dpuc ≥ 75%.
Dust pick up on carpet – wskaźnik zbierania kurzu z dywanu.

Uwaga!  Im wyższa klasa skuteczności odkurzania, tym szybciej usuniesz brud i kurz z dywanów.

Wskaźnik zbierania kurzu wynosi co najmniej 75% dla dywanów.

Stara i nowa etykieta energetyczna dla odkurzaczy do dywanów

Stara etykieta energetyczna dla odkurzaczy do dywanów
Stara etykieta energetyczna dla odkurzaczy do dywanów

Od 1 stycznia 2014 roku wzór i zasady etykietowania odkurzaczy do dywanów określało unijne rozporządzenie delegowane 665/2013 zawierające 7 klas energetycznych od A do D.

Od 1 września 2017 roku obowiązuje nowe unijne prawo, zakazujące produkcji i importu odkurzaczy o mocy powyżej 900W. Ma to pomóc zmniejszyć pobór energii elektrycznej w gospodarstwie domowym . Wprowadzone zmiany dotyczą nie tylko zmniejszenia mocy nowych odkurzaczy. Pojawiła się również nowa etykieta energetyczna dla odkurzaczy do dywanów zawierająca klasy energetyczne pd A+++ do D.

Nowe odkurzacze do dywanów zgodne z bardziej restrykcyjnymi wymaganiami są też solidniejsze i wytrzymalsze, bardziej efektywne, tańsze w eksploatacji oraz przyjazne środowisku i alergikom. Normy dotyczące reemisji kurzu są dla nich bardziej restrykcyjne w porównaniu do starych odkurzaczy.


Jak wybrać energooszczędny odkurzacz


Przewiń do góry
X