fbpx

Klimatyzator z funkcją ogrzewania

Etykieta energetyczna dla klimatyzatorów z funkcją ogrzewania (z wyjątkiem klimatyzatorów jedno- i dwukanałowych)

Jednolity wzór etykiety obowiązujący we wszystkich 28 krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Etykieta obejmuje:

  • od 01.01.2013  7 klas energetycznych od A do G
  • od 01.01.2015 klasy od A+ do F
  • od 01.01.2017 klasy od A++ do E
  • od 01.01.2019 klasy od A+++ do D

Kolorowe strzałki służą do odróżnienia efektywności energetycznej urządzeń: ciemnozielony wskazuje na wysoko energooszczędny produkt, a czerwony na najmniej oszczędny. Piktogramy wyróżniają wybrane parametry wydajności.

Etykieta energetyczna dla klimatyzatorów z funkcją ogrzewania - wlaczoszczedzanie.pl
Etykieta energetyczna dla klimatyzatorów z funkcją ogrzewania

Etykieta energetyczna dla klimatyzatorów z funkcją ogrzewania

1. nazwa dostawcy lub znak towarowy
2. identyfikator modelu klimatyzatora z funkcją ogrzewania
3. piktogram obrazujący klimatyzator z funkcją ogrzewania

Wskaźnik sezonowej efektywności (skrót „SCOP: Seasonal Coefficient of Performance”) oznacza całościowy wskaźnik efektywności urządzenia, reprezentatywny dla całego wyznaczonego sezonu grzewczego  i jest oznakowany wentylatorem i falą powietrza w kolorze czerwonym

4. skala klas efektywności energetycznej od A do G
5. klasa efektywności energetycznej

Klasa efektywności energetycznej podawana jest dla chłodzenia i ogrzewania. Dla ogrzewania klasa energetyczna może być podawana dla trzech różnych stref klimatycznych w Europie zgodnie z mapą poniżej. Wskazanie efektywności dla sezonów ciepłego i chłodnego jest nieobowiązkowe

6. obciążenie obliczeniowe dla trybu ogrzewania –  informuje o wydajności ogrzewania w sezonie grzewczym (w kW)
7. wartość wskaźnika efektywności sezonowej (wartość „SCOP”)
8. roczne zużycie energii w kilowatogodzinach kWH/annum w sezonie grzewczym (rok)
9. poziom emisji hałasu oddzielnie dla jednostek wewnętrznych w decybelach (dB)
10. poziom emisji hałasu oddzielnie dla jednostek zewnętrznych w decybelach (dB)
11. mapa stref klimatycznych w Europie przedstawiająca trzy orientacyjne strefy temperatur – ciepła – kolor pomarańczowy, umiarkowana – kolor zielony oraz chłodna – kolor niebieski

Przewiń do góry
X