Recykling odpadów

Depositphotos /@ lightsource Recykling („zawracać do obiegu”) jest to wykorzystanie surowców wtórnych i odpadów technologicznych do wytworzenia nowych produktów np. wytworzenie szkła z odzyskanej z surowców wtórnych tzw. stłuczki szklanej, granulacja zużytych opon i tworzyw sztucznych i wykorzystanie granulatu jako wypełniacza w materiałach budowlanych, produkcja papieru z makulatury lub wykorzystanie butelek PET do produkcji przędzy dywanowej czy popularnego polaru, itd

Recykling jest to jedna z metod ochrony środowiska naturalnego. Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów. Zasadą działania recyklingu jest ponowne wykorzystanie tych samych materiałów, z uwzględnieniem jak najmniejszych nakładów na ich przetworzenie, przez co chronione są surowce naturalne, które służą do ich wytworzenia oraz surowce służące do ich późniejszego przetworzenia.

Polska wytwarza znacznie mniej odpadów na mieszkańca niż średnio w UE. W 2014 r. było to 272 kg, natomiast przeciętnie w UE jest to 475 kg. Jednak w Polsce poddaje się recyklingowi tylko 4,32% odpadów komunalnych, a w UE średnia to 44 %.

Brak możliwości komentowania