Zanieczyszczenie środowiska naturlanego

Zanieczyszczenie środowiska naturalnego

Zanieczyszczenie środowiska naturalnego - wlaczoszczedzanie.pl - Flickr / @ suRANTo dwisaputra /CC0 1.0

Zanieczyszczenie środowiska naturalnego to obecność substancji niepożądanych w stanie ciekłym lub gazowym, w powietrzu, wodzie, glebie, występujących w stężeniu zmieniającym jego właściwości i mogących wywierać niekorzystny wpływ na zdrowie i życie człowieka. Są to również odmiany energii które przekraczają swój naturalny poziom.

Warunki panujące w mieście mogą niekorzystnie oddziaływać na organizm człowieka, który poddany jest szeregowi bodźców chemicznych (zanieczyszczenie powietrza), fizycznych (np. miejska wyspa ciepła) czy akustycznych (hałas).

 

Flickr / @ Dicoplio Family / CC BY SA 2.0

zanieczyszczenie wody


Co to są kwaśne deszcze i jaki mają wpływ na środowisko naturalne

kwaśne deszcze

Depositphotos / @ nikolaykaz

śmieci i odpady

katastrofy ekologiczne

katastrofy ekologiczne


Brak możliwości komentowania