Flickr / @ Mark Goebel / CC BY 2.0Co to są kwaśne deszcze?

Charakterystyczne dla rejonów uprzemysłowionych opady deszczu zawierające zanieczyszczenia z atmosfery (tlenki azotu i dwutlenek siarki). Powodują zakwaszenie wód powierzchniowych i gruntowych, na skutek czego giną ryby i inne organizmy wodne. Mają negatywny wpływ na glebę i rośliny. Najszybciej na zakwaszenie reagują drzewa iglaste – tracą igły i usychają. Drzewa liściaste pozbywają się trucizny zrzucając liście. Kwaśne deszcze powodują korozję metali oraz rozpuszczają kamienie – wapienie, piaskowce – niszcząc budowle, rzeźby i pomniki.