Największe katastrofy ekologiczne na świecie

Katastrofy ekologiczne na świecie

Chronologiczny przegląd największych katastrof i klęsk ekologicznych na świecie.

Homo Sapiens od początku egzystencji na Ziemi przyczynia się do brutalnego ingerowania w świat przyrody. Na świecie nie brakuje przykładów jego bezmyślności, chaosu, bałaganu który za sobą zostawia, klęsk i katastrof ekologicznych dotykających poszczególne regiony, państwa, kontynenty. Od zagłady całych cywilizacji, poprzez zanieczyszczenie środowiska, wypadki wież wiertniczych i tankowców, katastrofy przemysłowe i jądrowe. Historia rozwoju cywilizacji pokazuje, do czego może doprowadzić nasza megalomania i ignorancja w stosunku do otaczającego nas środowiska naturalnego.

IX wiek

IX wiek - Meksyk i Ameryka Środkowa - upadek cywilizacji Majów - Pixabay / @ robtowne0

IX wiek – Meksyk i Ameryka Środkowa – upadek cywilizacji Majów
Przeludnienie, degradacja środowiska, utrata równowagi środowiskowej, oraz seria długotrwałych okresów susz w IX wieku doprowadziła do upadku jednej z największych prekolumbijskich cywilizacji miasta-państwa Majów w Meksyku i Ameryce Środkowej. Wielu naukowców skłania się dzisiaj do teorii że jest to przykład jednej z pierwszych katastrof ekologicznych, która obaliła cała cywilizację.

XV wiek

XV wiek - Angkor - upadek państwa Khmerów i największego miasta świata

XV wiek – Angor – upadek państwa Khmerów i największego miasta świata
Angkor to nazwa stosowana do istniejącego w okresie od 802 do 1432 roku, Imperium Angkoru lub Imperium Khmerskim. Rozrastające się przez kilkaset lat miasto potrzebowało coraz więcej pól, dlatego rolnicy zajmowali nowe tereny, wycinając okoliczne lasy. Niekontrolowane wylesianie doprowadziło do erozji, wyjałowienia gleby, powodzi, klęski głodu, wojen o pożywienie i upadek imperium.

Odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba

1492 rok, 12 październikaodkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba
Można powiedzieć, że negatywny wpływ współczesnego człowieka na środowisko rozpoczął się w roku 1492, kiedy to Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę. Przybycie Europejczyków do Ameryki w 1492 roku i następujący po tym wzmożony rozwój międzynarodowego handlu spowodował przenoszenie między kontynentami mnóstwa gatunków, co dało początek globalnej reorganizacji życia na Ziemi.

XVIII wiek

Wyspa Wielkanocna - wylesienie, erozja gleby i zniszczenie naturalnego ekosystemy wyspy

XVIII – Wyspa Wielkanocnawylesienie, erozja gleby, zniszczenie ekosystemy wyspy
Wyspa Wielkanocna to przykład katastrofy ekologicznej, gdzie eksploatacja ograniczonych zasobów nieodnawialnych, oraz odnawialnych przyczyniła się do zniszczenia ekosystemy wyspy. Do upadku Rapa Nui doprowadzili sami mieszkańcy, nadmiernie eksploatując środowisko naturalne, doszczętnie wycinając rosnące na wyspie lasy. Pozbawiona lasów ziemia uległa wyjałowieniu i erozji. Bezpowrotnie wyginęły rośliny i zwierzęta, zabrakło jedzenia.

Koniec XVIII początek rewolucji przemysłowej

Koniec XVIII – Europa i Świat – początek rewolucji przemysłowej
Najbardziej poważne problemy dla środowiska i związane z tym katastrofy ekologiczne, rozpoczęły się z nastaniem epoki industrializacji. Pod koniec XVIII wieku doszło do intensywnego rozwoju przemysłu, motoryzacji, handlu oraz masowej produkcji towarów. Przekształcenie się manufaktur w coraz większe fabryki, wytwarzające coraz więcej zanieczyszczeń nie obeszło się bez echa dla Ziemi.

XIX wiek

1845 – 1849 – Irlandia – Wielki Głód (Great Hunger) – klęska głodu spowodowana przez przywleczoną ze Stanów Zjednoczonych chorobę ziemniaka
W 1845 roku przywleczona do Irlandii ze Stanów Zjednoczonych choroba ziemniaków (zaraza ziemniaka) zniszczyła zbiory i doprowadziła do załamaniem się ekosystemu rolniczego. Prawie całkowita zależność ludności irlandzkiej od tej wysokowydajnej rośliny doprowadziła do śmierci głodowej 1,5 mln osób z 8 milionowej populacji.

Anglia – Wielki Smród w Londynie

1858 – AngliaWielki Smród w Londynie
Wielki Smród (Great Stink) to katastrofa ekologiczna, która miała miejsce od czerwca do sierpnia 1858 roku. Jej bezpośrednią przyczyną były utrzymujące się przez długi czas wyjątkowo wysokie temperatury, które doprowadziły do spadku poziomu wody w Tamizie i odsłonięcia zalegających w niej nieczystości pochodzących z nieefektywnego miejskiego systemu kanalizacyjnego. Ścieki zaczęły się pod wpływem gorąca rozkładać i wydzielać ostry, nieprzyjemny zapach.

XX wiek

Dust Bowl – intensywna eksploatacja rolniczych gruntów w Stanach Zjednoczonych

lata 30 XX wieku – Stany Zjednoczone Dust Bowl – intensywna eksploatacja rolniczych gruntów
Dust Bowl to okres (lata 1931–1938) zwany również jako Brudne Lata Trzydzieste (Dirty Thirties), w którym dziewiętnaście stanów na obszarze Wielkich Równin w Stanach Zjednoczonych zostało dotkniętych katastrofą ekologiczną spowodowaną wieloletnią suszą, intensywną eksploatacją rolniczą gruntów i silną erozją gleby.

II Wojna Światowa - zanieczyszczenie Morza Bałtyckiego bronią chemiczną i wrakami statków

1939-1945 – II Woja Światowazanieczyszczenie Morza Bałtyckiego bronią chemiczną i wrakami statków
Podczas prowadzenia wojen, kategoria taka jak katastrofa ekologiczna schodzi na dalszy plan. Posługując się przykładem Morza Bałtyckiego, można zauważyć, jak wielkie szkody wyrządzono wskutek II wojny światowej również naturze. Po wkroczeniu wojsk alianckich i radzieckich na teren Niemiec odkryte zostały duże ilości broni chemicznej. Na mocy konferencji poczdamskiej znalezioną broń postanowiono zatopić w Morzu Bałtyckim.

1945 rok, 6 i 9 sierpnia – Japonia – atak atomowy na Hiroszimę i Nagasaki

Atol Bikini – największa katastrofa ekologiczna wywołana próbnym wybuchem jądrowym na świecie

1946-1958 – Atol Bikininajwiększa katastrofa ekologiczna wywołana próbnym wybuchem jądrowym na świecie
Bikini to atol w archipelagu Wysp Marshalla w łańcuchu Ralik Chain. Pomiędzy latami 1946–1958 atol był miejscem prowadzenia przez Stany Zjednoczone 23 prób z bronią jądrową, w tym detonacji największej amerykańskiej bomby wodorowej pod kryptonimem Castle Bravo, która doprowadziła do największej katastrofy ekologicznej wywołanej próbnym wybuchem jądrowym na świecie.

1952 rok, grudzieńAnglia – Wielki Smog Londyński
Jedną z pierwszych katastrof ekologicznych wywołanych działalnością przemysłową człowieka był smog, który ogarnął Londyn. W ciągu pierwszych ośmiu dni toksyczna mgła zabiła cztery tysiące osób, a w ciągu następnych tygodni kolejne osiem tysięcy.

Zanik Jeziora Aralskiego

1960 rok – Kazachstanzanik Jeziora (Morza) Aralskiego
Jezioro Aralskie zwane Morzem Aralskim ze względu na olbrzymią powierzchnię (68500 km kw.) to bezodpływowe, słone jezioro w Kazachstanie i Uzbekistanie, które zanikło w skutek działalności człowieka, doprowadzając do jednej z największych katastrof ekologicznych w historii ludzkości. Zmiany mezoklimatyczne, degeneracja ekosystemów delt rzecznych, wzrost liczby burz piaskowych i solno-pyłowych, wyniszczenie przemysłu rybackiego, skrócenie okresu wegetacyjnego oraz spadek produktywności pól.

1957, 1964, 1968 – Rosja – katastrofa Kysztymska – wybuchu w jeden z największych zakładów atomowych Federacji Rosyjskiej Kombinacie Chemicznym Majak, skażenie dużego obszaru Uralu

1958 -1962 rok – Chiny – Kampania Walki z Czterema Plagami
Kampania Walki z Czterema Plagami była przyczyną największej klęski głodu, jaka nawiedziła Chiny w XX wieku, doprowadzając do śmierci nawet 45 milionów ludzi. W ramach kampanii władze Chińskiej Republiki Ludowej zachęcały ludzi, by tępili komary, muchy, wróble i szczury. Do klęski głodu przyczyniło się masowe tępienie wróbli, obwinianych o zjadanie ziarna. Ptaki masowo zabijano lub odstraszano tak długo, aż padały z wyczerpania.

Tępione wróble szukały schronienia m.in. na terenie ambasady PRL w Pekinie. Polacy odmówili Chińczykom wejścia na teren placówki. Została więc ona otoczona tłumem, który walił w bębny i powiewał kolorowymi szmatami strasząc ptaki. Po dwóch dniach personel placówki szuflami usuwał martwe wróble z ziemi.

Wytępienie ptaków doprowadziło do zaburzenia równowagi ekologicznej i pojawienia się olbrzymiej liczby szarańczy, która pożerała plony. Akcję zabijania ptaków odwołano, a Chiny musiały importować z ZSRR 250 000 wróbli, by uzupełnić zdziesiątkowaną populację.

lata 60 – Ekwador – wycinka dżungli pod szyby ropy naftowej, dewastacja lasu deszczowego i zanieczyszczenie ropą wód gruntowych

Wycinanie ekwadorskiej dżungli zaczęło się w latach 60. ubiegłego stulecia, kiedy na jej północnych terenach odkryto zasoby ropy. Przez blisko 30 lat jej eksploatacją zajmowała się głównie amerykańska firma Texaco, zakupiona później przez Chevron. Doprowadziło to do zanieczyszczenia ropą wód gruntowych i całkowitej niemalże dewastacji lasu deszczowego w tej części ekwadorskiej Amazonii. Działalność wydobywcza korporacji Chevron-Texaco spowodowała katastrofę ekologiczną określaną mianem Czarnobylu lasu deszczowego. Aktywiści na rzecz środowiska twierdzą, że do rzek wylano 60 miliardów litrów toksycznej wody. Wyginęły całe plemiona. Ci, którzy wciąż tam mieszkają, cierpią. Ostatnie dane mówią o wzroście zachorowalności na raka. To samo stało się z fauną i florą, zaczęły wymierać całe gatunki. Spór Chevronu z Ekwadorem toczy się w międzynarodowych sądach od ponad 20 lat.

lata 60 i 70. – Afryka Subsaharyjska – katastrofalna susza i pustynnienie znacznych obszarów

1969 rok, styczeń – Stany Zjednoczone – wyciek ropy z platformy wiertniczej w okolicach miasta Santa Barbara

Wyciek ropy miał miejsce w styczniu i lutym 1969 roku w pobliżu miasta Santa Barbara w Kalifornii. Źródłem wycieku był wybuch w dniu 28 stycznia 1969 roku, 10 km od wybrzeża na platformie A Oil Union w przybrzeżnym polu naftowym Dos Cuadras . W czasie dziesięciu dni, rozlało się od 80.000 do 100.000 baryłek ropy naftowej zanieczyszczając plaże Santa, wybrzeże od Goleta do Ventura, a także północne brzegi czterech Wysp Normandzkich. Wyciek miał znaczący wpływ na życie morskie, zabijając około 3500 ptaków morskich, a także delfiny, foki, słonie i lwy morskie. Publiczne oburzenie wywołane wyciekami, zaowocowało powstaniem wielu aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska w ciągu najbliższych kilku lat, które stanowią ramy prawne i regulacyjne dla nowoczesnego ruchu ekologicznego w Stanach Zjednoczonych.

lata 70. – Stany Zjednoczone – katastrofa w Love Canal

1974 rok, lipiec – Włochy – katastrofa przemysłowa w Seveso

W wyniku wybuchu w fabryce chemicznej w Seveso we Włoszech do środowiska dostał się związek z grupy dioksyn zwany odtąd „trucizną z Seveso”. Około 1500 ha gęsto zaludnionego obszaru zostało skażone, około 700 mieszkańców zostało poszkodowanych w wyniku zatrucia, wiele zwierząt zginęło, wielkie obszary zostały na wiele lat skażone i wyłączone z gospodarki rolnej.

1978 rok, 16 marca – Francjazatonięcie tankowca Amoco Cadiz
16 marca 1978 supertankowiec MT Amoco Cadiz uderzył w skały u wybrzeży francuskiej Bretanii. Wyciekło z niego ponad 230 tys. ton ropy i zostało skażone 300 km wybrzeża. Na okolicznych wyspach żyły rzadko spotykane gatunki zwierząt m.in. maskonury atlantyckie, a także ryby, skorupiaki, kraby i inne morskie stworzenia. Wyciek ropy zabił znaczą część z nich. Pomimo ogromnego wysiłku ochotników, zginęły dziesiątki tysięcy ptaków pokrytych oleistą cieczą.

1979 rok – Stany Zjednoczone – wypadek w elektrowni jądrowej Three Mile Island

1979 rok, kwiecień – Morze Karaibskie – zderzenie dwóch tankowców Atlantic Empress i Aegean Captain.

Do morza dostało się wówczas około 287 tysięcy ton paliwa. Wielka plama ropy na szczęście nie dotarła do wybrzeży kontynentu, tylko popłynęła na pełny Atlantyk, powodując jednak ogromne szkody wśród organizmów wodnych.

1980 rok – środkowa Afryka – zanik Jeziora Czad

Wyciek toksycznego gazu izocyjanku metylu z fabryki w Bhopalu

1984 rok, 3 grudnia – Indiewyciek toksycznego gazu izocyjanku metylu z fabryki w Bhopalu
W nocy z 2 na 3 grudnia z fabryki pestycydów firmy Union Carbide w indyjskim Bohpalu uwolniło się 40 ton trującego gazu izocjanku metylu. Toksyczny gaz zabił 1762 osoby, a do 1994 roku zmarło łącznie 6954 ludzi. Około 200 tys. osób zostało ciężko poszkodowanych, dotkniętych m.in. paraliżem, uszkodzeniami płuc, oczu, naczyń, serca, układu odpornościowego.

Wybuch reaktora jądrowego w elektrowni atomowej w Czarnobylu

1986 rok, 26 kwietnia – Ukrainawybuch reaktora jądrowego w elektrowni atomowej w Czarnobylu
Katastrofa w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej to jedna z największa katastrof w historii energetyki jądrowej i jedna z największych katastrof ekologicznych i przemysłowych XX wieku. Wybuch i pożar czwartego bloku reaktora spowodowała przedostanie się do atmosfery dużej ilości substancji radioaktywnych. Powstała radioaktywna chmura, która okryła niemal całą Europę, co miało niekorzystny wpływ na ludzi i środowisko naturalne.

Katastrofa tankowca MT Exxon Valdez u wybrzeży Alaski

1989 rok, 24 marca – Stany Zjednoczonekatastrofa tankowca MT Exxon Valdez u wybrzeży Alaski
Katastrofa zbiornikowca Exxon Valdez, do której doszło u wybrzeży Alaski w pobliżu Zatoki Księcia Williama, na dziesięciolecia stała się symbolem zniszczeń, jakie może spowodować wielki wyciek ropy. 24 marca 1989 roku tankowiec Exxon Valdez wypływa z portu z ładunkiem około 1 mln baryłek ropy. Krótko po wyjściu w morze uderza on w skały. Z uszkodzonego tankowca wycieka około 35- 40 mln litrów surowej ropy naftowej.

Podpalenie szybów ropy naftowej w Kuwejcie
Podpalenie szybów ropy naftowej w Kuwejcie

1991 rok – Kuwejtpodpalenie szybów ropy naftowej w Zatoce Perskiej
Przyczyną katastrofy była wojna tocząca się w 1991 roku. Armia iracka wycofując się z Kuwejtu z premedytacją podpaliła tereny roponośne, doprowadzając do katastrofy ekologicznej na niespotykaną skalę. Skutkiem było dostanie się do wód Zatoki Perskiej ropy naftowej. Ostrożne szacunki mówią, że było to 240 mln baryłek, czyli ponad 38 mld litrów. Skażonych zostało ok. 550 km terenów przybrzeżnych. Ropa zanieczyściła wodę, żywe organizmy, tereny przybrzeżne, lasy mangrowe, bagna.

1991 rok – wyciek ropy naftowej z tankowca Haven

Przyczyną wycieku ropy był błąd techniczny. Podczas przepompowywania ropy wewnątrz statku doszło do eksplozji, a następnie wycieku do morza około 40 tysięcy ton.

1998 rok, 6 lipca – Morze Północne – pożar platformy wiertniczej Piper Alpha

1998 rok – Indonezja – pożary lasów

Głównymi przyczynami powstania rozległych i długotrwałych pożarów lasów na Sumatrze i Borneo było wypalanie lasów pod plantacje plamy olejowej, oraz naturalne, cykliczne zjawisko El Nino.

1999 rok, 12 grudnia – Francjawyciek mazutu z tankowca Erika u wybrzeży Bretanii
12 grudnia 1998 roku maltański tankowiec Erika, płynący z Francji do Włoch złamał się na dwie części. Do oceanu wydostała się połowa z 30 tysięcy ton mazutu przewożonego przez tankowiec. Katastrofa ekologiczna u wybrzeży Bretanii miała znaczenie nie tylko dla wybrzeży francuskich, ale dla całej europejskiej przyrody. Silne wiatry i grudniowe sztormy przyczyniały się do rozprzestrzeniania mazutu na rozległe powierzchnie. Ostatecznie zanieczyszczone zostało 500 km francuskiego wybrzeża.

XXI wiek

2002 rok, 18 listopada – Hiszpaniakatastrofa tankowca Prestige u wybrzeży Galicji
W listopadzie 2002 roku w wyniku sztormu u wybrzeży Hiszpanii tankowiec MT Prestige uległ poważnemu uszkodzeniu. Jeszcze przed zatonięciem ze statku wydostało się 5 tys. ton oleju tworząc olbrzymią plamę, którą wiatry i prądy morskie zepchnęły w kierunku hiszpańskiej Galicji. 16 listopada olej dostał się na wybrzeże co spowodowało ogromne szkody w środowisku naturalnym.

2005 rok, 25 sierpnia – Stany Zjednoczone – huragan Katarina

Jeden z trzydziestu najbardziej morderczych huraganów, jakie kiedykolwiek nawiedziły USA. Wśród zarejestrowanych atlantyckich cyklonów był to szósty pod względem siły wiatru. Zalane zostało 80% miasta. W wyniku huraganu zginęło 1836 osób, a 705 zostało uznane za zaginione.

Na skutek uderzenia Huraganu Katrina w południowe stany do gleby i wód przedostało się około 30 milionów litrów ropy naftowej. Jeszcze więcej ropy wyciekło do środowiska naturalnego podczas Huraganu Sandy na wschodnim wybrzeżu USA, aż 42 miliardy litrów.

2005 rok – Patagonia, Chile – pożar w Torres del Paine

Pożar w wyniku którego spłonęło ponad 15 tys. ha lasów, uznanych przez UNESCO za Światowy Rezerwat Biosfery. Zginęło wiele gatunków roślin i zwierząt. Ekolodzy szacują, że lasy powrócą do stanu sprzed pożaru za 150 lat.

2008 rok, 22 grudnia – Stany Zjednoczone -,wyciek toksycznego popiołu węglowego z zakładów Kingston Fossil Plant w Tennessee

2009 rok, 14 marca – Australia – wyciek ropy w zatoce Moreton

W zatoce Moreton koło Brisbane, znanej z występowania delfinów, utworzyła się plama ropy kilkukilometrowej długości. Stężenie toksycznych substancji było niebezpieczne nie tylko dla dzikich zwierząt, raf koralowych, ryb, ale i ludzi. Podjęto wówczas akcje ratowania zwierząt m.in. pelikanów i żółwi z dotkniętych katastrofą terenów.

2010 rok – Rosja – wielkie pożary lasów

2010 rok, 4 października – Węgrywyciek toksycznego szlamu do rzeki Marcal
W dniu 4 października 2010 roku doszło na Węgrzech do największej katastrofy ekologicznej w historii tego kraju. W wyniku awarii do środowiska przedostało się ok 700 000 m³ toksycznej substancji tzw. czerwonego szlamu o właściwościach bardzo silnie żrących, która jest produktem ubocznym podczas produkcji aluminium.

Wybuch platformy wiertniczej Deepwater Horizon

2010 rok, 20 kwietnia – Zatoka Meksykańskawybuch platformy wiertniczej Deepwater Horizon i wyciek ropy naftowej
Wybuch należącej do koncernu BP platformy wydobywczej Deepwater Horizon nastąpił 20 kwietnia 2010 roku i wywołał pożar oraz wyciek ropy. Przez trzy miesiące z uszkodzonego podwodnego odwiertu do oceanu wydostawało się około 800 tysięcy litrów ropy dziennie, skażając na lata Zatokę Meksykańską. Eksplozja platformy wiertniczej została uznana za jedną z największych katastrof ekologicznych świata.

katastrofa Elektrowni Atomowej Fukushima I w Japonii

2011 rok, 11 marca – Japonia – trzęsienie ziemi, tsunami i katastrofa Elektrowni Atomowej Fukushima I
Do awarii w elektrowni jądrowej Fukushima I doszło po tragicznym trzęsieniu ziemi i tsunami z 11 marca 2011 roku. W wyniku kataklizmu doszło do awarii systemów chłodzenia i w rezultacie stopienia się prętów paliwowych w elektrowni. Awaria spowodowała znaczną emisję substancji promieniotwórczych. Była to największa katastrofa nuklearna od wybuchu reaktora w elektrowni w Czarnobylu w 1986 roku.

2011 rok, 5 października – Nowa Zelandia – wyciek mazutu z kontenerowca Rena

Była to najpoważniejsza morska katastrofa ekologiczna w Nowej Zelandii. Z kontenerowca Rena, który osiadł na mieliźnie ok. 20 km od nowozelandzkiego portu Tauranga wyciekło nawet 350 ton mazutu czyli ciężkiego oleju opałowego.

Plamy paliwa dotarły do plaż w turystycznym mieście Mont Maunganui. Zanieczyszczona została również pobliska zatoka zamieszkiwana przez wieloryby, delfiny i ptaki morskie.

2012 rok – styczeń – Chiny – skażenie kadmem rzeki Longjiang

Skażenie kadmem jednego z dopływów Rzeki Perłowej doprowadziło do najgorszej od dziesięcioleci katastrofy ekologicznej w kontynentalnych Chinach. Do rzeki Longjiang przedostało się 20 ton związków kadmu – jednej z najbardziej toksycznych substancji.

Lokalni urzędnicy Autonomicznego Regionu Guangxi, na terenie którego doszło do skażenia, oskarżeni zostali o brak nadzoru, a także ukrywanie katastrofy.

Związki kadmu unosiły się na odcinku rzeki o długości ponad 100 km i zanim zostały zneutralizowane, dotarły w pobliże miasta Liuzhou, w którym mieszka 3,5 mln osób.

2015 rok , kwiecień – Wyspy Kanaryjskiezatonięcie rosyjskiego statku Oleg Najdienow
Statek Oleg Najdienow przybył do portu na Gran Canarii, skąd miał wyruszyć na połowy ryb, jednak w maszynowni wybuchł pożar. Ponieważ ognia nie udało się ugasić w porcie, płonący statek został odholowany 20 mil od brzegu i porzucony. Zatonął 25 km na południe od wyspy. W jego zbiornikach zalega 1400 ton paliwa. 

2015 rok, kwiecień – Rosja – pożary lasów na Syberii

Trwająca od 12 do 19 kwietnia 2015 roku seria niekontrolowanych pożarów objęła znaczne obszary południowej Syberii w Rosji. W Republice Chakasji 29 osób zginęło, a około 6000 zostało bez dachu nad głową

2015 rok, czerwiec – Rosja – pęknięcie ropociągu w zachodniej Syberii

W Nieftiejugansku, w zachodniej Syberii, doszło do pęknięcia ropociągu. Do rzeki Ob wylały się gigantyczne ilości ropy, która przemieściła się wraz z falą powodziową przepływającą przez region. Plamy ropy wdarły się do domów, zalały plaże i obszary leśne. Zginęło wiele zwierząt.

2015 rok, 5 listopad – Brazyliawyciek toksycznych chemikaliów do rzeki Rio Doce
5 listopada pękły tamy w dwóch zbiornikach przechowujących wypłukane odpady górnicze z trującymi związkami chemicznymi, jak metale ciężkie i arszenik. Na wioskę Mariana i miasteczko Bento Rodriguez w Brazylii runęła ściana toksycznego błota, która dotarła do koryta rzeki Rio Doce i popędziła z jej biegiem 850 km przez dwa stany, Minas Gerais i Espiritu Santo, do Oceanu Atlantyckiego.

Ogromne i długotrwałe pożary lasów w Indonezji

2015 rok – Indonezjaogromne i długotrwałe pożary lasów
W 2015 odnotowano ponad 100 tys. ognisk pożarów na Sumatrze i Borneo. Pożary objęły tysiące hektarów pierwotnego lasu i torfowisk. Płonące dziewicze lasy równikowe to zagrożenie dla wielu bezcennych gatunków zwierząt i roślin, wielu wciąż czekających na odkrycie. Pożary spowodowały ogromną emisję gazów cieplarnianych.

2015 rok, listopad – Rosja – uszkodzenie tankowca na rosyjskim Sachalinie
Pod koniec listopada w pobliżu miasta Niewielsk na rosyjskim Sachalinie, w trakcie silnej burzy, doszło do uszkodzenia tankowca przewożącego blisko 800 ton paliwa. Ratownicy odnaleźli setki ciał ptaków, które z powodu pokrycia piór ropą, nie były się w stanie wydostać z oleistej mazi.

2016 rok – grudzień – Morze Kaspijskie – pożar platformy wiertniczej

Na początku grudnia doszło do pożaru platformy wiertniczej należącej do azerskiego SOCAR–u na kaspijskim polu naftowym Guneshli. Płomienie udało się opanować dopiero po kilkunastu dniach. Wypadek stał się jedną z największych katastrof ekologicznych jakie nawiedziły Morze Kaspijskie. Ropa zanieczyściła ponad 300 km2 akwenu.

Huragan Harvey w Teksasie

2017 rok, sierpień Teksas – huragan Harvey
Najpotężniejszy cyklon tropikalny w Teksasie od 1961 roku spowodował gigantyczne straty materialne i pozbawił życia wiele osób. Dziesiątki platform wiertniczych zostało uszkodzonych. Fale sztormowe, powodzie i huraganowe wiatry uszkodziły zbiorniki wypełnione ropą i niebezpiecznymi chemikaliami. Zanieczyszczona została nie tylko gleba, ujęcia wody pitnej, ale też Zatoka Meksykańska.

2017 rok, 10 września – Grecja zatonięcie tankowca Agia Zoni u wybrzeży Aten
10 września 2017 roku u wybrzeży Grecji nieopodal Aten zatonął tankowiec Agia Zoni II. W zbiornikach tankowca znajdowało się ponad 2,5 tysiąca ton paliwa. Skutki katastrofy ekologicznej odczuły okoliczne wybrzeże, w szczególności grecka wyspa Salamina. Skały pokrył gęsty oleje. Zginęła miejscowa fauna i flora.

2018 rok, 16 stycznia – Morze Wschodniochińskiezatonięcie tankowca Sanchi
Tankowiec transportował prawie milion baryłek skondensowanej ropy do Korei Południowej. Po kolizji wybuchł na nim pożar. Jednostka zatonęła 16 stycznia na wodach stanowiących wyłączną strefę ekonomiczną Japonii. Dotknięty katastrofą ekologiczną obszar jest ważnym rejonem tarła kilku gatunków ryb, skorupiaków i kalmarów. Jest to również rejon, przez który migrują walenie wędrowne, jak wieloryby szare i humbaki.

2018 rok, marzec – Kolumbia katastrofalny wyciek ropy do rzeki Magdaleny
Ponad 2400 zwierząt w północnej Kolumbii zginęło na skutek zanieczyszczenia głównej rzeki Magdaleny ropą naftową. Dodatkowo setki ludzi pozostały bez jedzenia oraz wody, a wiele rodzin było leczonych z powodu zatrucia Specjaliści twierdzą, że jest to najgorsza katastrofa ekologiczna, z jaką spotkała się Kolumbia. Do wody mogło trafić od 600 do nawet 24 000 beczek ropy.

Wyciek niebezpiecznej substancji z zakładów chemicznych Krymski Tytan w Armiansku

2018 rok, wrzesień Krym – wyciek niebezpiecznej substancji z zakładów chemicznych Krymski Tytan w Armiansku
Na Krymie w zakładach chemicznych w Armiansku, doszło do wycieku dwutlenku siarki, który dostał się do atmosfery, a potem spadł w postaci kwaśnego deszczu. Dwutlenek siarki jest bardzo niebezpieczny dla żywych organizmów. Jego opary powodują nudności, pieczenie w gardle, trudności z oddychaniem i uszkodzenie płuc. Kwaśny deszcz jest silnym kwasem, który rozpuszcza metalowe struktury i niszczy uprawy.

2018 rok, grudzień – Australia – przyducha w ciekach wodnych i miliony martwych ryb
Największa susza od kilkudziesięciu lat w Australii doprowadziła do zjawiska przyduchy w ciekach wodnych. Polega ono na drastycznym zmniejszeniu ilości tlenu rozpuszczonego w wodzie na skutek suszy, która prowadzi do parowania wody, a co za tym idzie obniżenia poziomu wody.

2019 rok, 25 stycznia – Brazyliapęknięcie tamy lokalnej kopalni żelaza
W południowo-zachodniej części brazylijskiego regionu Minas Gerais pękła tama lokalnej kopalni żelaza. Uwolniona została gigantyczna rzeka mułu, która zabiła setki ludzi oraz zniszczyła pobliskie budynki. Katastrofa miała miejsce trzy lata po tym, jak inna tama zawaliła się w kopalni w pobliżu miasta Mariana, zabijając 19 osób i powodując najgorszą katastrofę ekologiczną w Brazylii. Obie kopalnie należą do tej samej kompanii – Samarco.

2019 rok, luty – Wyspy Salomonawyciek ropy z osiadłego na mieliźnie statku
Katastrofa ekologiczna w pobliżu wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO East Rennell. 5 lutego pływający pod banderą Hong Kongu masowiec Solomon Trader został zepchnięty na rafę w Zatoce Kangava u wybrzeży Rennell podczas tropikalnego cyklonu. Odkąd osiadł na mieliźnie, występowały obawy przed katastrofą ekologiczną. Niestety kilka dni później został zgłoszony wyciek ponad 60 ton ciężkiego oleju napędowego. Szacuje się, że na pokładzie pozostaje jeszcze ponad 500 ton.

2019 rok, 12 marca – Francja – zatonięcie transportowca Grande America w Zatoce Baskijskiej
Statek zatonął na wysokości miejscowości Penmarch 260 km od francuskiego wybrzeża. Z transportowca powoli wycieka paliwo i setki ton szkodliwych dla środowiska substancji chemicznych, dlatego wypadek statku określono jako bombę ekologiczną z opóźnionym zapłonem, której zawartość zagraża florze i faunie wybrzeży Bretanii i Akwitanii.

2019 rok maj-wrzesień, Arktyka – bezprecedensowe pożary w Arktyce

2019 rok lipiec-sierpień – Rosja, Syberia – gigantyczne pożary na Syberii

2019 rok, 8 sierpnia – Rosja – eksplozja pocisku batalistycznego z napędem jądrowym w obwodzie archangielskim

2019 rok, sierpień-wrzesień, Amazonia – pożary lasów w Amazonii

2019 rok, wrzesień, Floryda – Dorian – najbardziej gwałtowny huragan we współczesnej historii Florydy

2019 rok, października – 2020 rok, styczeń – pożary buszu w Australii

2020 rok, styczeń – pandemia coronoawirusa Covid-19

2020 rok, kwiecień – Ukraina – pożar lasu w okolicach Czarnobyla

2020 rok, 29 maj – Rosja, Syberia – wyciek 21 tysięcy ton oleju napędowego z pękniętych zbiorników elektrociepłowni w Norylsku zanieczyszcza tundrę za kręgiem polarnym.

29 maja na terenie elektrociepłowni nr 3 w Norylsku doszło do uszkodzenia zbiornika wykorzystywanego do przechowywania oleju napędowego. W wyniku awarii wyciekło ponad 20 tys. ton substancji. Skażeniu uległy okoliczne rzeki i zbiorniki wodne.

2020 rok, lipiec – Rosja , Ural – wyciek pomarańczowej rzeki toksycznego kwasu z nieczynnej kopalni pirytu miedziowego na Uralu

202o rok, 25 lipiec – Mauritius – katastrofa tankowca u u wybrzeży Mauritiusa

2020 rok, wrzesień – Kamczatka – skażenie wód Oceanu Spokojnego u wybrzeży Kamczatki. Fale wyrzuciły na brzeg setki martwych morskich zwierząt. Ostateczna przyczyna nie jest jeszcze znana. Być może przyczyną było paliwo z pobliskiej bazy rakietowej

2021 rok, luty – Izrael, Morze Śródziemne – wycieku ropy naftowej z niezidentyfikowanego dotąd statku. Urzędnicy wyciek ropy, który zdewastował wybrzeża, nazwali jedną z największych katastrof ekologicznych w historii Izraela.

źródło: materiały prasowe, Wikipedia
Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny – Rok XLVI zeszyt 1 984 – Eugeniusz Kośmicki – O problemach kryzysu i katastrofy ekologicznej w badaniach ekologicznych i społecznych

Zanieczyszczenie środowiska

Zanieczyszczenie powietrza

Zanieczyszczenie powietrza
Składnikami zanieczyszczającymi powietrze są drobne cząsteczki ciał stałych, takie jak pyły i sadza, drobne kropelki cieczy oraz gazy. Część z nich pod wpływem światła lub pary wodnej ulega przemianom na nowe, bardziej szkodliwe substancje.

Zanieczyszczenie wody, mórz i oceanów

Zanieczyszczenie wody, mórz i oceanów
Ocean jest kolebką życia na naszej Planecie. Morza i oceany zajmują 71% powierzchni Ziemi. Ocean odgrywa podstawową rolę w regulowaniu klimatu, jego wody to największy pochłaniacz dwutlenku węgla. Jednak, aby w pełni korzystać z dóbr oceanu, musimy rozwiązać problem zanieczyszczenia wody.

Zanieczyszczenie środowiska hałasem

Zanieczyszczenie środowiska hałasem
Zanieczyszczenia środowiska w którym żyjemy, powietrza, wody, gleby to zmora ostatnich czasów. Mniej oczywiste jest dla nas zanieczyszczenie hałasem. Wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że taki problem istnieje.

Zanieczyszczenie uciążliwym zapachem - odorem

Zanieczyszczenie uciążliwym zapachem – odorem
Nieprzyjemny, uciążliwy zapach zwany często odorem wywołuje negatywne skutki, wpływa na komfort oraz zdrowie ludzi i zwierząt lub powoduje zniszczenie mienia, szkody materialne, utratę przyjemności normalnego użytkowania nieruchomości, bądź zakłócenie normalnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Kwaśne deszcze

Kwaśne deszcze
Charakterystyczne dla rejonów uprzemysłowionych opady deszczu zawierające zanieczyszczenia z atmosfery (tlenki azotu i dwutlenek siarki). Powodują zakwaszenie wód powierzchniowych i gruntowych, na skutek czego giną ryby i inne organizmy wodne. Mają negatywny wpływ na glebę i rośliny.

Śmieci i odpady

Plastikowe śmieci i odpady
Większość zużytego tworzywa sztucznego jest wyrzucana, dlatego plastikowe śmieci zaścielają lądy, a na oceanie tworzą ogromne, pływające wyspy. Jego cząstki znajdowane są w organizmach zwierząt żyjących w najbardziej odległych częściach Ziemi.

Antropocen czyli epoka człowieka

Antopocen – nowa epoka w historii Ziemi
Rozpoczęła się nowa epoka w historii Ziemi czyli Antropocen. Obecnie aktywność ludzi jest tak intensywna, a jej skutki rozległe, że mówiąc o kształcie naszej planety, nie sposób pominąć wpływu ludzi.

Klęski i katastrofy ekologiczne

Katastrofy i klęski ekologiczne
Katastrofy ekologiczne są spowodowane nagłymi lub długotrwałymi, kumulującymi się w czasie zmianami warunków fizycznych i chemicznych siedliska, przekraczającymi granice tolerancji biocenozy.

Katastrofy ekologiczne na świecie

Katastrofy ekologiczne na świecie
Przegląd największych katastrof ekologicznych na świecie. Historia rozwoju cywilizacji pokazuje, do czego może doprowadzić człowiek i jego ignorancja w stosunku do otaczającego nas środowiska naturalnego.

Przewiń do góry
X