Goldman Sachs opublikował 2 scenariusze do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto

Goldman Sachs opublikował 2 scenariusze do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto
Pixabay / @ ybernardi

Goldman Sachs opublikował obszerny raport, w którym analitycy firmy rozrysowali drogę do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto, porównując scenariusze dla dwóch modeli globalnej dekarbonizacji. Pierwszy scenariusz jest zgodny z celem Porozumienia Paryskiego (ograniczenie średniego wzrostu temperatury na Ziemi znacznie poniżej 2°C; osiągnięcie globalnie zerowego poziomu emisji netto ok 2060 roku), drugi z kolei przedstawia bardziej ambitny plan (globalny zerowy poziom emisji netto do 2050 roku; ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5°C).

W przypadku realizacji scenariusza drugiego, eksperci GS spodziewają się skumulowanych inwestycji w zieloną infrastrukturę o wartości 56 trylionów USD, co będzie oznaczało ponad 2% światowego PKB do 2032 roku. Goldman Sachs szacuje, że rynek wodoru może wzrosnąć 7-krotnie do 2050 roku, do ponad 500 milionów ton rocznie, podczas gdy wychwytywanie dwutlenku węgla wzrośnie z obecnych około 40 MtCO2 do ponad 7000 MtCO2 rocznie, a kompensacja emisji dwutlenku węgla (głównie naturalne pochłaniacze, ale także poprzez bezpośrednie wychwytywanie dwutlenku węgla z powietrza) przyczyni się do obniżenia o około 15% emisyjności w sektorach trudniejszych do zdekarbonizowania.

Oba scenariusze zakładają, że szczyt zapotrzebowania na ropę naftową nastąpi do 2025 roku., ale ze względu na tempo spadku zapotrzebowania na nią, analitycy GS nadal widzą potrzebę uruchamiania nowych megaprojektów naftowych do 2030 (w przypadku scenariusza „1,5°”) lub 2035 roku (dla scenariusza „<2,0°”).

W ocenie GS, zapotrzebowanie na gaz osiągnie szczyt w 2030 roku (w scenariuszu „1,5°”), ale odgrywa kluczową rolę jako paliwo przejściowe w ścieżce „<2,0°” i w tej opcji popyt będzie nadal rosnąć aż do 2037 roku.

Więcej informacji w załączeniu:

źródło: materiały prasowe

Rodzaje OZE czyli odnawialnych źródeł energii

Energia słoneczna

Energia słoneczna
Energia słoneczna to główne źródło energii na Ziemi, dzięki któremu rośliny zielone produkują biomasę. Energetyka słoneczna to gałąź przemysłu zajmująca się wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego zaliczanej do odnawialnych źródeł energii.

Energia wodna

Energia wodna
Energia wodna to wykorzystywana gospodarczo energia mechaniczna płynącej wody. Wykorzystanie energii wodnej polega na spiętrzeniu wody, a następnie przetworzeniu energii spadających wód w energię mechaniczną lub elektryczną.

Energia wiatru

Energia wiatru
Energia wiatru to energia kinetyczna przemieszczających się mas powietrza, zaliczana do odnawialnych źródeł energii. Jest przekształcana w energię elektryczną za pomocą turbin wiatrowych, jak również wykorzystywana jako energia mechaniczna w wiatrakach i pompach wiatrowych, oraz jako źródło napędu w jachtach żaglowych.

Energia geotermalna

Energia geotermalna
Energia geotermalna (energia geotermiczna, geotermia) to energia cieplna skał, wody i gruntu pod powierzchnią Ziemi, zaliczana do odnawialnych źródeł energii. Ciepło to powstaje w wyniku zachodzących we wnętrzu Ziemi reakcji jądrowych i termochemicznych.

Energia prądów morskich, pływów i falowania

Energia prądów morskich, pływów i falowania
Jednym ze źródeł energii odnawialnej jest energia związana z ruchami wody morskiej: falowaniem (wiatrowym i sejsmicznym), pływami (przypływy i odpływy) i prądami morskimi. Moc prądów morskich jest oceniana na 7 TW. Jest to prawie dwa razy więcej niż moc możliwa do otrzymania ze spadku wód śródlądowych.

Energia cieplna oceanu

Energia cieplna oceanu
Energia cieplna oceanu (Thermal Energy Conversion OTEC) to technologia mająca pozwolić odzyskiwać energię cieplną zgromadzoną w wodach oceanów, a dokładnie wykorzystać różnicę temperatur między chłodniejszymi wodami z głębin a cieplejszymi z wód powierzchniowych.

Biomasa

Biomasa
Biomasa oznacza ulegającą biodegradacji frakcję produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej (substancji pochodzenia roślinnego i zwierzęcego), leśnej i powiązanych gałęzi przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, a także biogazy i ulegającą biodegradacji frakcję odpadów przemysłowych i komunalnych.

Biopaliwo

Biopaliwo
Biopaliwo to paliwo wyprodukowane z biomasy. Różnego rodzaju biopaliw jest mnóstwo i występują one w formie gazowej, ciekłej i stałej. Ponieważ biomasa jest odnawialnym źródłem energii, można uważać biopaliwo jako nośnik energii odnawialnej.

Biogaz

Biogaz
Biogaz to gaz powstający z przetworzenia organicznych związków zawartych w biomasie. Jest źródłem wtórnym powstającym z przetworzenia biomasy przy wykorzystaniu różnych procesów. Biogaz może zostać oczyszczony do bio-metanu, aby spełniał standardy jakości gazu ziemnego. Może zostać sprężony i wykorzystywany jako paliwo CNG.

Odnawialne źródła energii

Definicja, wady i zalety odnawialnych źródeł energii
Odnawialne źródła energii (OZE) to źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ zasób tych źródeł odnawia się w krótkim czasie. Źródłami takimi są wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie i geotermia.

Zostaw proszę komentarz

Przewiń do góry
X