OZE i efektywność energetyczna powinny stanowić klucz do gospodarki niskoemisyjnej

OZE i efektywność energetyczna powinny stanowić klucz do gospodarki niskoemisyjnej
Pixbay / @ Sabirab / CC0

Zdaniem eurodeputowanych z Komisji Ochrony Środowiska tylko dwa z ośmiu scenariuszy („ścieżek”) zaproponowanych przez Komisję Europejską w listopadowym komunikacie pozwolą UE osiągnąć zerową emisję gazów cieplarnianych do 2050 r.

Sygnatariusze Porozumienia Paryskiego zobowiązali się do przekazania do 2020 r. swoich średnioterminowych i długoterminowych strategii ograniczania emisji gazów cieplarnianych w perspektywie długoterminowej. W komunikacie „Czysta planeta dla wszystkich” przyjętym w dniu 28 listopada 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła strategiczną, długoterminową wizję gospodarki neutralnej dla klimatu do 2050 r., w tym osiem możliwych ścieżek.

W komunikacie przedstawiono warianty, które pozwalają na dogłębną debatę na temat dalszych działań do roku 2050. Debata ta ma umożliwić UE przyjęcie i przedłożenie do 2020 r. ambitnej strategii UNFCCC, a także określenie kierunku przyszłej polityki UE w zakresie klimatu i energii.

Według europosłów Komisji Ochrony Środowiska osiągnięcie zerowej emisji gazów cieplarnianych do 2050, w najbardziej opłacalny sposób, wymaga podniesienia celu redukcji emisji w 2030 r. z 40 do 55% w porównaniu do poziomów z 1990 r. Dlatego parlamentarzyści wezwali przywódców UE do lobbowania na rzecz podniesienia tych ambicji na szczycie UE w Sibiu w maju 2019 r. przed szczytem klimatycznym ONZ we wrześniu.

Według europosłów unijna strategia zerowej emisji powinna priorytetowo traktować bezpośrednie zmniejszenie emisji i zwiększenie naturalnych pochłaniaczy dwutlenku węgla i zbiorników (takich jak lasy). W ich ocenie technologie usuwania węgla, które nie zostały jeszcze wdrożone na dużą skalę, powinny być stosowane tylko wtedy, gdy nie są dostępne żadne bezpośrednie opcje redukcji emisji.

Polityka energetyczna i przemysłowa

W osobnym tekście przyjętym we wtorek, posłowie komisji branżowej uznali, że odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna są kluczem do osiągnięcia przejścia do gospodarki zeroemisyjnej. W ich ocenie przywództwo UE w tych obszarach pokazałoby światu, że przejście na czystą energię jest możliwe i korzystne. Podkreślili również, że wysiłki zmierzające do osiągnięcia neutralności klimatycznej mogą być rozłożone nierównomiernie w całej UE, ponieważ państwa członkowskie mają różne punkty wyjścia.

Inwestowanie w GOZ i biogospodarkę

Eurodeputowani uznali też, że przejście do gospodarki opartej na zerowej emisji gazów cieplarnianych stwarza nowe szanse i możliwości. Ich zdaniem inwestycje w innowacje przemysłowe, w tym technologie cyfrowe i czystą technologię są potrzebne, aby poprawić wzrost, konkurencyjność i tworzyć miejsca pracy, np. w rosnącej gospodarce o obiegu zamkniętym i biogospodarce.

Eurodeputowani podkreślili również znaczenie posiadania przewidywalnej polityki w zakresie energii i klimatu dla inwestorów, aby mogli podejmować długoterminowe decyzje inwestycyjne.

Ponadto europosłowie przypomnieli stanowisko Parlamentu, aby przeznaczyć co najmniej 35% wydatków na badania (Horizon Europe) w celu wsparcia celów związanych z klimatem.

Rezolucja Komisji Ochrony Środowiska została przyjęta przy 49 głosach za, 6 przeciw i 6 wstrzymujących się. Z kolei tekst Komisji Przemysłu został przyjęty 47 głosami za, 4 przeciw i 6 wstrzymujących się. Oba dokumenty zostaną poddane pod głosowanie przez całą izbę podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w dniach 11-14 marca w Strasburgu.

źródło: kurier.pap.pl

Zostaw proszę komentarz

Scroll to Top